Autor Zprva
Jenik
PspvekZaslal: sobota 02. prosinec 2017 17:24     Pedmt:

Let-64:
Lidsk hlas za nimi pl dl.
...Bm-hum-hm-BUmmMMM ump ump...
"O em to ten lovk zpv, Vci?" zeptal se Masklin.
"To je trochu obtn sledovat. Avak ukazuje se, e zpvajc si peje, aby velo ve znmost, e cosi udlal po svm."
"Udlal co?"
"Nedostaten daje v tomto ohledu. Ale a to bylo cokoli, dlal to za a) na kadm kroku sv 'dlnice' ivota a za b) ne na njak okresce"
Ozvalo se zaklepn na dvee. Zpv ustal. Rovn plchn vody. Nomov se rozebhli do stn.
"To zn trochu nebezpen," zaeptal Angalo. "Chze po dlnici, myslm. Kad krok po chodnku ivota by byl lep -"


Behind them the human voice sang on.
Boom-hoom-hoom-Booooooommm womp ...
"What's the human singing about, Thing?" said Masklin.
"It is a little difficult to follow. However, it appears that the singer wishes it to be known that be did something his way."
"Did what?"
"Insufficient data at this point. But whatever it was, he did it at a) each step on life's highway and b) not in a shy way."
There was a knock at the door. The singing stopped. So did the gushing of the water. The nomes ran for the shadows.
"Sounds a bit dangerous," Angalo whispered. "Walking along highways, I mean. Each step along life's sidewalk would be safer."

To je jasne My Way.

Pan Kantrek to urobil in (proste iiel svojou cestou):

"Je to ponkud obtn sledovat. Nicmn se zd, e zpvk si peje chodit se svm psem z msta na msto."

To by mohla by Walking the Dog.
Jenik
PspvekZaslal: sobota 06. ervenec 2013 18:44     Pedmt:

Truckers 1992 Full Movie
Dude
PspvekZaslal: nedle 01. duben 2012 17:27     Pedmt:

kd:

142:       "Paspulo pistl," sdlil ostatnm.
Jzda:     "Angalo pistl," ekl.
Bromeliad: 'Angalo has landed,' he said.
Armstrong: "Houston, Tranquility Base. The Eagle has landed".

kd:

143:       "Je to mal krek pro lovka, ale velk skok pro nmstvo."
Jzda:     "Pro lovka je to krek, ale pro noma obrovsk skok."
Bromeliad: 'It's a small step for a man, but a giant leap for nomekind.'
Armstrong: 'It's a small step for a man, but a giant leap for mankind.'
Jenik
PspvekZaslal: steda 08. erven 2011 8:00     Pedmt:

Ide ometaforu:

zvltn druh obrovskch kytek, jmenuj se bromlie = naa Zem

jeden druh ab = Nomovia

ij cel ivot v kvtinch na vrcholku strom = Nomovia museli i na Zemi

nevd, e tam dole existuje njak zem = Nomovia nevedia ni o Vesmre

Ato je vkocke histria Nomov na Zemi, km neodleteli do Vesmru.
Elischka
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 18:43     Pedmt:

Jenik napsal:
Mte nieo proti tomu?

Mme. Nelze takhle "zavdt" pojem shora, kdy nejde o vdeckou terminologii, pojem nen vit a nikdo nem ani dvod ho pouvat.

Dal posty na toto tma mau, tahle debata nem smysl.
ortie
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 17:50     Pedmt: ortie

Ano, mm nmitky proti nzvu Bromelida, je to zavdjc a nepoveden
Jenik
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 16:30     Pedmt:

ortie, ten prekladate je Kantrek.
Moje posledn dva prspevky boli citcie z Bromelidy (druh diel, strana 45). Ty polemizuje s Pratchettom a Kantrkom, nie so mnou.

A ke hovorm Bromelida, myslm Kantrkov preklad.
Ono vbec z toho vznikne zmtok. My star u sme si zvykli na prv preklad - nazvime ho "Vyprvn o Nomech". Ja som ho tal len prkrt. Urite to nebolo 10x.
Ale je aj druh preklad. Ja ho volm kanonick, lebo ho robil Kantrek.
Niekto sa bude odvolva na prv preklad, niekto na druh. Ako sa z toho vyzna?
Navrhujem dve oznaenia. "Nomov" pre 1. preklad, a "Bromelida" pre druh. Je to krtke, vstine a pohodln. Mte nieo proti tomu?
A originl nazveme originlne "Originl".
ortie
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 14:34     Pedmt: ortie

Jenik napsal:
Pozn. pekl.: Bromliovit (bromeliaceae) jsou ele jednodlonch rostlin z du katkokvtch. Maj asi 60 rod a celkem kolem 1500 druh. Laik asne, odbornk se div! V jejich prospch mluv to, e k nim pat napklad ananas. Nkter z nich (z rodu Tyllandsia) jsou epifyty bez koen, kter rostou v poetnch seskupench v korunch vysokch strom. Vidte, e pan Pratchett dobe v, o em mluv. Ano, a ty by tam opravdu ij!

by ij ve vod, kter je zachycena v listov rici, ne ve kvtech. To je podstan rozdl. Asi jako mezi ekou a silnic.
Nepochybuji, e Terry Pratchett v, o em pe. Konec konc, j tak vm, o em pu, kdy jsem to i uila na vysok kole. Laik mon asne, odbornk nem dvod se divit. Tillandsie rostou nejen v korunch strom, ale trhaj svou vahou i telegrafn drty, na kterch rostou. Ovem na tillandsich by neij, tilandsie jsou pomrn drobn.
A kdy u mte zlibu v souvislostech, Tillandsia usneoides m druhov jmno podle liejnku Usnea, kter u ns rostl, dokud se nezneistilo emisemi pli ovzdu, neb je na to citliv.
Ono nesta si nco pest, je nutn si to prohldnout, ohmatat (u rostlin teba i ochutnat) a pemlet o tom.
Jinak nastane vfuk informac ped jejich snm a kompres.
Jenik
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 12:34     Pedmt:

Pozn. pekl.: Bromliovit (bromeliaceae) jsou ele jednodlonch rostlin z du katkokvtch. Maj asi 60 rod a celkem kolem 1500 druh. Laik asne, odbornk se div! V jejich prospch mluv to, e k nim pat napklad ananas. Nkter z nich (z rodu Tyllandsia) jsou epifyty bez koen, kter rostou v poetnch seskupench v korunch vysokch strom. Vidte, e pan Pratchett dobe v, o em mluv. Ano, a ty by tam opravdu ij!
ortie
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 11:16     Pedmt: ortie

No, to je hodn poetick a dost daleko od pravdy. Mezi bromliovit pat teba ananas a ten na strom nikdo nedostane.
Navc bromliovit rostliny nerostou na nejvych vtvch, to by se tam neudrely, jsou na kmeni a tlustch vtvch.
A ty abky neij v kvtinch, ale v listov rici, to je dost velk rozdl. Listov rice vydr mnoho let, kvt pr msc. Navc to, co je u bromliovitch npadn, to nejsou okvtn listy, ale korunovit zbarven listeny.
A tak je to se vm, jeden mluv o koze a druh o voze.
Jenik
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 11:04     Pedmt:

II.45:

"etla jsem o nich v jedn knize," pokraovala. "V, je takov jedno msto, jmenuje se Jnamerika. A tam jsou zvltn kopce, kde je horko a skoro pod tam pr, a v tch deovch pralesech jsou takov vysok stromy aa na nejvych vtvch tch strom roste zvltn druh obrovskch kytek, jmenuj se bromlie ado jejich okvtnch list stka voda avytv tam cel mal jezrka. No atam existuje jeden druh ab, kter kladou vajka prv do tch jezrek vkvtinch, ztch se vylhnou pulci adospj vnov by aty mal abky ij cel ivot vkvtinch na vrcholku strom avbec nevd, e tam dole existuje njak zem, ani otom, e svt je pln rznch vc, aj te onich vm anikdy se mi nepoda spatit je na vlastn oi apak pijde ty," zalapala po dechu, "a chce po mn, abych stebou ila vnjak noe aprala ti ponoky!"
ortie
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 10:23     Pedmt: ortie

Bromlie jsou rostliny z eledi Bromeliaceae, take je to sp odkaz na tropickou Ameriku a jej rostlinstvo. Nebo na rostliny snejc panelkov klima.
Zd se, e je to sem pidno podle hesla mho prvnho fa: Cokoliv souvis s mkoliv alespo tak, e to spolu nesouvis.
Jenik
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 10:08     Pedmt:

Pokus o preklad:
Niekedy sa stane, e rozumn udia musia robi nerozumn veci.

A teraz vznikn nejasnosti.
Kto s rozumn udia? Vetci traja sme rozumn udia.
Kedy niekedy? Vera a dnes.
Kto robil nerozumn veci? Ja.
Musel som to robi? ako poveda.

Ale stle sa mi viac pi oznaenie Bromelida.
Je v tom skryt odkaz na Iliadu, Kyberidu a na Bromlie.
Elischka
PspvekZaslal: ter 07. erven 2011 1:00     Pedmt:

Kdy sem pijde nkdo nov a bude hledat vlkno o Nomech, patrn nebude hledat nzev "Bromelida". Take vlkno pejmenovno, aby se pedelo ppadnm zmatkm.

Mimochodem, AFAIK se v etin v obou pekladech pouv souhrnn nzev "Vyprvn o Nomech".
Jenik
PspvekZaslal: pondl 06. erven 2011 22:27     Pedmt:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bromeliad_Trilogy
O o ti ide, mladej?
a. Bromelida je dobr nzov. Lep ako trilgia o Nmoch.
b. Spomna sa tam buldozr Jekub (kap.6).
c. Preto som spomenul buldozr v Amerike.
d. o je na tom surrealistick?
e. Wink

Discworld.cz - Zěměplocha, zábavná fantasy, Terryho Pratcheta