Autor Zprva
Jenik
PspvekZaslal: ter 14. bezen 2017 8:52     Pedmt:

143:
Vorbis zamylen pikvl.
Ti tvrtiny, ekl.


To je 75%.


393:
Naposled jsem ho vidl, kdy se vrtal v mechanismu chrmovch vrat, ozval se Didactylos.

To nie je celkom pravda.
Didactylos je slep.
Jenik
PspvekZaslal: pondl 06. bezen 2017 8:29     Pedmt:

94:
Bylo znmo, e kdo sp o samot, m sklony k hchu a na zklad toho spalo v Brutov lonici tiadvacet novic. Ten vrok byl pro novice zhadou, protoe v dsledku dlch vah doli k nzoru, e existuje cel kla hch, kter se daj pchat jen ve spolenosti. Jene to bylo zejm tm, e dl vahy patily v Citadele k hchm nejvtm.

There were twenty-three other novices in Bruthas dormitory, on the principle that sleeping alone promoted sin. This always puzzled the novices themselves, since a moments reflection would suggest that there were whole ranges of sins only available in company. But that was because a moments reflection was the biggest sin of all.

To je trochu nejasn. 'Dl vahy' vznikli z 'moment's reflections'.
Poda Google je tomu najblisie 'reflective moments', t.j. premav chvle, hbav momenty.
Jenik
PspvekZaslal: nedle 05. ervenec 2015 7:26     Pedmt:

93:
k se, e se j m zastnit i generl Zape-, pokraoval Kohl-Lik. A taky - ten druh. Eminence grease*.

Kardinl Richelieu.

(Pre zasmiatie:
Obecn je povaovn za prkopnka a symbol novho stylu politiky, kter z velk sti upozadila morln a nboensk ohledy, ped ktermi upednostovala raison d'tat. Pragmatismus ho neopoutl ani v osobnm ivot, nap. povinn modlitby pedepsan knm eil tak, e se zaal modlit ped plnoc a konil po n m si (dle ponkud originlnho vkladu) jednu modlitbu pipsal na dva dny a ml tak na 48 hodin pokoj.)

Upresnm: Kardinl bol samozrejme normlna eminencia.
ed eminencia bol Otec Jozef.
Jenik
PspvekZaslal: nedle 12. duben 2015 11:29     Pedmt:

Pre plnos

311:
Petit porc rti avec pommes de terre nouvelles et lgumes du jour et bire glace avec figment de limagination.

Ako som u povedal, francztinu neovldam, take pouijem slovnk zo Seznamu:
Ksky peenho bravovho s novmi zemiakmi a erstvou zeleninou a chladen pivo s mnostvom fantzie.

Figment nie je franczske slovo.

Umberto Eco napsal:
Chtl na tu udlost zapomenout. Cel lta se o svm neviditelnm bratrovi dost napemlel, tentokrt si sice myslil, e ho opravdu zahldl, ale (kal si, jak se snail rozumem vyvrtit dvody srdce) pokud nkoho opravdu vidl, nemohlo to bt figmentum, a jeliko Ferrante figmentum byl, ten, koho vidl, Ferrante bt nemohl.
Mistr logiky by proti tomuto paralogismu urit ledacos namtl, ale Roberto s tm prozatm vystail.
ortie
PspvekZaslal: sobota 28. bezen 2015 9:51     Pedmt:

vplod: figment of sb's imagination → vplod fantazie

to je anglicky
Jenik
PspvekZaslal: ptek 27. bezen 2015 10:53     Pedmt:

170:
A voda pemnn ve vno! Obyejn tunelov efekt kvantov mechaniky, kter by se nakonec stejn pihodil, kdybyste byli ochotni njak ten milion let ekat.

Zelen baktria Chlorobium tepidum vyuva pri fotosyntze kvantov efekty.


218:
Poslyte, co kdybyste mi pjili pr kompas a vrtili se, dejme tomu, za plhodinku?

Nepresnos: 'Pair of compasses' znamen v anglitine 'jedno kruidlo'.


293:
A dostaneme se dom. Vichni, dodal. Vm to.
To je psno? ozval se tlumen Omv hlas.
Ne, to km.


To povedal Lawrence z Arbie za podobnch okolnost.


311:
Petit porc rti avec pommes de terre nouvelles et lgumes du jour et bire glace avec figment de limagination.

Tu by sa mal ozva odbornk na quirmtinu.
Zaujma ma hlavne ten druh avec.
Nie som odbornk, ale poda ma je to vplod fantzie.
Teda aj to jedlo je vplod fantzie.
Paznehtul vie z quirmtiny ete menej ako ja.
Jenik
PspvekZaslal: pondl 20. kvten 2013 10:24     Pedmt:

Anotcie APF (slovensk preklad): http://forum.discworld.cz/viewtopic.php?p=198024#198024
Jenik
PspvekZaslal: tvrtek 30. erven 2011 12:52     Pedmt:

Terry nevyhadva narky. To robia jeho komenttori a anottori.

Terry napsal Malch bohov v r.1992 a Ferris napsal The Whole Shebang v r.1997.
Ale anekdota o Russellovi je bene znma.
Spomna sa aj v APF ( http://www.lspace.org/books/apf/small-gods.html ).
Onedlho to tu zverejnm.
Narka na Ferrisa je samozrejme moja tvorivos.
Chcel som poukza na to, e t anekdotu mono poui aj na Lindeho teriu o multiverze.
A korytnaky (elvy) by mali zaujma kadho slunho plocholga. Wink
ortie
PspvekZaslal: tvrtek 30. erven 2011 8:50     Pedmt: ortie

Jak me Terry stait pst knihy, kdy by musel dlouh dny vyhledvat, na co m napsat narku?? A jak by ho napadlo, jakou literaturu m excerpovat ke knize, kdy v jedn knize je tedy narek tm vc ne strnek???? Idea
Jenik
PspvekZaslal: tvrtek 30. erven 2011 7:40     Pedmt:

33:
Ounka se nervzn zaklebil.
A na em stoj ta elva? vydralo se mu z st.
Nevidm dvod, pro bychom se mli dohadovat, na em stoj njak elva, vytkl na nj Vorbis, kdy vme, e neexistuje!


140:
A skuten spov na zdech obrovsk elvy?
Jasn.
V tom ppad, rozzil se Bruta vtzoslavn, na em stoj ta elva?


citace:
Linde m na tto otzku odpove, ktor pozer sp a za as nula a pozer sa na epochu ete neuveritenejch udalost, ako je t naa. Ak je, poda Lindeho, bublina, ktorej malou asou je aj n pozorovaten vesmr, jednou z mnohch bubln (ktor stle tvoria zrodky alch bubln), potom nem zmysel sa pta, ktor z bubln bola t "pvodn". Kad bublina va za svoj zrod inej bubline, t zase pochdza z inej a tak alej. Je to ako odpove dmy z apokryfnej historky o Bertrandovi Russellovi, ke sa snail zmeni jej presvedenie, e vesmr sed na chrbtovom pancieri obrovskej korytnaky tak, e sa jej optal, na om stoj t korytnaka. Dma odvetila: "Na inej, ete vej korytnake." - "A na om stoj t alia korytnaka?" - "To nem zmysel, mldenec, tam s korytnaky od hora a dolu!" Pta sa, poda Lindeho nzoru, i tam bol nejak vesmr pred "tm" vekm treskom je provinne vstredn. Naa bublina sa nevynorila - hovor Linde - z "toho vekho tresku, ale z malho vekho tresku." Bolo a je nespoetne vea "malch vekch treskov" a ete ich bude vea.

Timothy Ferris: Vetko o vesmre
Jenik
PspvekZaslal: nedle 03. duben 2011 6:53     Pedmt:

197:
Mm tady Abraxasv spis K ve, ekl.
,ivoin uhl Abraxas, ekl Didactylos a jeho vnost byla nhle ta tam. Zatm do nj patnctkrt tsknul blesk, a pod jet se nevzdv. Jestli chce, me si tuhle pjit pes noc. Ale varuju t. dn poznmky na margny, pokud nebudou mt vtip a hlavu a patu.


Tak vldce nebeskch sil sekty gnostik vdil za svj vznik nebo alespo za sv jmno posvtnmu slu 365. Jmenoval se toti Abraxas a eck psmena jeho jmna, dosadme-li za n seln hodnoty (to bvala oblben zbava rznch tajnch kouzelnickch sekt), dvaj pi seten prv 365. Nevte-li, pesvdte se:
A = 1
B = 2
R = 100
A = 1
X = 60
A = 1
S = 200
Abraxas byl pnbek nadmru populrn a dky sil kesan, kte vemon shnli a chrnili starokesansk npisy, tak vzcn, e nakonec museli vzt zavdk i vtvory odtpeneckch sekt, se zachovalo mnostv amulet s jeho jmnem. Ostatn nepotebujeme ani amulety, jakm slovem se dodnes zakln kad podn salonn kouzelnk v pimprlov komedii? Tak vidte; a v tomhle zdnliv nesmyslnm slvku je zaklet star pnbiek Abraxas a s nm i mld lidstva se vemi omyly. Vetn nepodaenho kalende. (Zcela mimo vlastn tma knihy budi eeno, e ABRAKADABRA se doilo slavnho vzken ne sice jako zakvadlo, ale ve zkratce ABreviations and Related ACronyms Associated with Defense, Astronautics, Business and RAdioelectronics, co piblin znamen asi Zkratky z obor obrany, kosmonautiky, obchodu a radioelektroniky. ABRAKADABRA je prost velmi uiten slovnk zkratek, vydvan a stle doplovan britskou firmou Raytheon Comp. )

Ludvk Souek: Nebesk detektivky, senzace a zhady, kapitola Trable s kalendem
Jenik
PspvekZaslal: pondl 05. ervenec 2010 12:36     Pedmt:

42:
Aha. Dobr, Bruto, tak se na to podvejme, odpovdl bratr Nimrt a nkolikrt zamrkal. Takov vci nejsou u mladch mu povolanch Crkv tak docela neznm. Skoro bych se odvil ci, e i ty jsi slyel hlas bo, kdy t Crkev povolala do svho lna, nebo ne? Co, hmm?

Walter M. Miller Jr.: Chvalozpv na Leibowitze, s.54:
"Hned, jak se vrtme, me dokonit zpov," ekl tie novicovi a pomohl mu vylzt na mulu za sedlo. "Pokud nebude trvat na osobnch vzkazech od svatch, myslm, e ti rozheen budu moci dt. Jasn?"
Jenik
PspvekZaslal: ter 15. erven 2010 14:51     Pedmt:

341:
A pro? ekli jsme pece, e ze veho nejdv pozabjme vechny knze!

Pravda-185:
Pokejte, neukvapujte se, urit existuje njak zkon proti zabjen prvnk!

William Shakespeare: Jindich VI. as II., 4.2 (preklad zr.1861)

Vickni. Zachovej Bh Vai Majesttnost!

Cade. Dkuju vm, dob lid: nebude dnch penz,
vickni budou jst a pt na moje outraty, a vem dm dlat
stejn kroj, aby se srovnvali jako brat a mne co pna
svho ctili.

Richard. Prvn n in bu usmrcen vech prvnk.

Cade. To je tak mj oumysl. Nen-li to alostn vc, e
z ke nevinnho bernka dl se pergamen? ten pergamen,
kter jsa popsn me lovka zniit?
Jenik
PspvekZaslal: ter 08. erven 2010 22:08     Pedmt:

TheMole napsal:

ili, podle m Angus skuten v uritm smyslu existoval, a to z nsledujcho dvodu:
Svat Paznehtul intenzivn vil na mal bohy, a ti se mu zato odvdovali psunem nebeskch lahdek a nadpozemskch rozko. A jsem pesvden, e mal bohov Paznehtulovi stvoili neviditelnho druha Anguse, aby nad nm drel ochrannou ruku (co se ukzalo v ppad zmnnho lva). Pro m za m, pedstavte si ho jako poltergeista-bodyguarda. Wink

Ke sa napchm muchotrvkami, tak budem ma nadpozemsk rozkoe ajajaj. A nepotrebujem na to nijakch bohov.

Ja si predstavujem, e predstava Paznechtula (Angus) narazila na realitu (leva) a realita vyhrala. Realita vdy vyhr.
R.I.P.
Knize.Vladivoj
PspvekZaslal: pondl 12. duben 2010 21:59     Pedmt:

Tsort je 100% nco na zpsob Seleucidsk e nebo Persie - v Pyramidch se zmiuje poutn kultura, je ve pi s Efebe (eckem) atd.

Discworld.cz - Zěměplocha, zábavná fantasy, Terryho Pratcheta