Obsah fra U Prokopnutho bubnu U Prokopnutho bubnu
Toto frum bylo cel uzameno, je pouze pro ten. Ji nen v plnu jej nkdy znovu otevt. Registrace novch uivatel fra byla pozastavena.
 
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uivatelSeznam uivatel   Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny   RegistraceRegistrace 
 ProfilProfil   Soukrom zprvySoukrom zprvy   PihlenPihlen 

Ook
Jdi na strnku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Dal
 
Pidat nov tma   Toto tma je zamknuto, nemete zde pidvat odpovdi ani upravovat sv pspvky!    Obsah fra U Prokopnutho bubnu -> Archiv kategorie Dlo Terryho Pratchetta
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: tvrtek 24. erven 2010 8:15     Pedmt: Ook Citovat

Okno organizace knihovnik

Nechce sa mi opakova triviality, ale to je pre zznam a pre tch, o to nevedia (t ostatn nech sa zhovievavo usmej a ignoruj to).

Terry Pratchett zaal psa sriu Discworld v r.1983 (v etine vyla Barva kouzel v r.1993). Fanikovia ete nemali Internet v tej podobe, ako je dnes, ale bol USENET a v om zujmov skupiny (newsgroup), v ktorch sa diskutovalo o otzkach, ktor s pre t ktor komunitu zaujmav. Skupina alt.fan.pratchett bola urit anglick ekvivalent fra U Prokopnutho bubnu.

Ke vznikol WWW, fanikovia vytvorili strnku lspace.org. T je dnes povaovan za vrcholov orgn Zemeplochy na Webe. Informcie, ktor fankovia odhalili v knihch Pratchetta, zozbierali do sboru APF (Annotated Pratchett Files - Sbory anotovanho Pratchetta). Zdrojov texty boli anglick a americk vydania Pratchetta a re na fre a na lspace.org bola samozrejme anglitina.

Pre kad knihu bol vytvoren jeden sbor APF a pr sborov bolo vytvorench naviac. Spomeniem The Turtle Moves! (hlavne zemepis Zemeplochy), Reverse Annotations (kde sa v naom svete vyskytla Zemeplocha - v knihch, vo filmoch, v hudbe), Words from the Master (prhovory TP).

Kad sbor APF bol utrieden poda sel strn a anotcie mali zva podobu:
a. islo strany,
b. citt z tej strany danej knihy,
c. anotcia, t.j. komentr k tomu cittu.

Komentr obsahoval vinou odkaz na jav v naom relnom svete, napr. na osoby, miesta, udalosti, knihy, filmy, piesne at. Niekedy to bol odkaz na in citt na inej strane alebo odkaz na in knihu Pratchetta. Taktie tajn sprvy (Easter Eggs - vekonon vajcia). Alebo hocio, o sa zdalo fankom zaujmav. Anglickm fankom.

Ja si myslm, e nieo podobn mme vytvori aj my, esk a slovensk fankovia Pratchetta. Mme vychdza z Kantrkovch prekladov a mme vyuva tak sluby Webu, o ktorch na afp len snvali. Spomeniem Google, Wikipdiu, YouTube, Discworld.Cz a Prokopnut buben, o je luxusn verzia USENETu.

A mme stava na tom, o u bolo objaven v APF. Ja som preloil APF do sloveniny a nemm problm s jeho publikovanm na fre (povolenie z lspace.org mm). Problm je v tom, e u si ei a Slovci nejako prestvame rozumie. al problm je technick. Sbory s dos vek (Melodino m 46 kbyte) a prspevky do fra pravdepodobne nie s na tak vekos dimenzovan. Tu by sa mali vyjadri programtori Discworld.Cz. Je samozrejm, e by to malo by roztrieden na jednotliv knihy. To u som sasti urobil.

Ook, tu je mj nvrh. Vytvorme esko-slovensk ekvivalent sborov APF. Nazvime to napr. Konkordancie alebo Komentre alebo Anotcie. Ako? No, zatia to mme uklada do sborov v Knihovne a potom sa uvid. Vlkno Ook me sli ako sluobn linka pre vetkch prispievateov (nazvime ich knihovnci). Tu sa mme radi, vadi a dohovra o organizcii Knihovne a Anotci.

Terminologick poznmka:

Anotace, adnotace: 1. pipojovn poznmek, 2. strun charakteristika knihy pro knihovnick a jin odborn ely..

Konkordance: soupis mst jedn nebo nkolika knih, kde se vyskytuj t slova nebo souhlasn mylenky.. umoujc pesnm dajem rychl hledn.

Hoowk.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: nedle 27. erven 2010 9:03     Pedmt: Citovat

Knihy abecedne

Barva kouzel
Buch!
Carpe Jugulum
arodjky na cestch
aroprvnost
Dmy a pnov
Erik
Hrrr na n!
Klobouk s oblohou
Lehk fantastino
Magick prazdroj
Mal bohov
Makarda
Mort
Mui ve zbrani
Nadlat prachy
Nevdan Akademikov
Non hldka
Nohy z jlu
Otec prastek
Pt elefant
Podivn regiment
Pohybliv obrzky
Posledn hrdina
Posledn kontinent
Pravda
Pyramidy
Sek
Soudn sestry
Stre! Stre!
Svobodnej nrod
Tk melodino
ڞasn Mauric a jeho vzdlan hlodavci
Vda na Zemploe I.
Vda na Zemploe II. - Koule
Vda na Zemploe III. - Darwinovy hodinky
Zajmav asy
Zaslan pota
Zimodj
Zlodj asu


Dleit vlkna

Ktorou zaa?: rady pre zanajcich
Tmy knih Zemplochy: globlny pohad - opakujce sa tmy
Zemplosk hlody: vtipy a humor
Tajn zprvy: hlky, ktor odhalte a pri optovnom tan

Jenkova itrna: Anotcie k Barv kouzel (uzamknut - len na tanie)
Velk nesrovnalosti v ase: chronolgia Zemplochy.
Kniha msce: kad mesiac sa diskutuje o inej knihe
Nejlep dl Zemplochy: anketa


Naposledy upravil Jenik dne steda 06. ervenec 2011 11:06 , celkov upraveno 4 krt.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: pondl 28. erven 2010 7:37     Pedmt: Zklady Citovat

Kontinent-290: Brej den, kmo. hni na panty. Ned.

Hore na obrazovke je logo DISCWORLD a veda neho nzov fra: U Prokopnutho bubnu. Pod nm s rzne voby. Dleit vola je FAQ. T si zvote a obetujte pol hodiny na vuku. Tak sa naute prihlasova do fra.

Potom je dleit posledn voba Pihlen (alebo, ak ste prihlsen, tak Odhlen). Prihlasujeme sa menom a heslom. Dostali ste ich pri registrcii za lena klubu. Ak ste ich zabudli, vyhadajte si ich v starej pote e-mailu.

Potom si treba preta Pravidla fra U Prokopnutho bubnu.

Na fre komunikujeme cez tlatko Zaslat odpov. Mte ho na zaiatku obrazovky a potom ete raz na konci obrazovky. Objav sa obrazovka Odeslat odpov. Tu napete svoju otzku alebo odpove do fra.

Vobou Nhled si mte skontrolova, ako sa vaa odpove objav na fre. Ak tam vidte nejak chyby, opravte ich v editovacom okne. Ke u mte istotu, odolite prspevok tlaitkom Odeslat (dole na obrazovke).

Na fre sa nebojte, to nie je elezn dojo.

Vea astia.

P.S. Nhody sa stvaj. Dnes je vron de, ke polcia chytila Neda Kellyho. Je to v anglickej Wikipdii.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 9:11     Pedmt: 6 P Citovat

Prevane praktick prruka pre prpravu prspevkov

Ja som na fre dos krtko, take vea otom neviem. Ak nieo poviem zle, poklepte ma po pleci aopravte ma.

Prokopnut buben m 8 poschod apivnicu. Najvyie je fstvo (Pravidla fra). Pravidl nepodceujte, lebo pri ich nedodran mete dosta po prstoch (a tak vm treba). Dole vpivnici je Skldka Jindicha Moku. Tie dobr na vykecvanie (Chat aOrdincia). Ete je zaujmav Knihovna asn Otzky ohledn fra. Ale pozrite si aj ostatn poschodia.

Na kadom poschod je viac miestnost (volme ich vlkna). Nov vlkno mono zaloi tlatkom Nov tma (pod logom DISCWORLD). Stm opatrne, lebo podobn vlkno u niekde me by vytvoren.

Svoje nastavenie mete zmeni vobou Profil (pod logom UProkopnutho bubna). Ide ohesl pre prihlasovanie, zverejovanie osobnch dajov, obrzok postaviky apod.

VSezname uivatel si mete zisti daje okonkrtnych uvateoch. Zoznam mono triedi poda rznych kritrii. Triedenie natartujeme tlatkom Setdit.

Trochu oeditovan prspevkov. Mono meni farbu psma avekos psma. Tlatko B vytvra hrub psmo, tlatko ivytvra kurzvu (italiku), tlatko uvytvra podiarknut pismo. Ak chceme neproporcionlne psmo (aby stpeky pod sebou pasovali), pouijeme tlatko Code. Ak chcete vloi odkaz na nejak webov strnku, pouite tlatko URL. Ak na nejak tlatko len ukete myou anekliknete, uku sa vm vysvetlivky ktomu tlatku. Smajlky (emotikony) s vavo od editovacieho okna. Sprspevkom mete experimentova cez Nhled a dovtedy, km nestlate tlaitko Odeslat. Editovanie mono tie prerui stlaenm loga DISCWORLD.

Dlhie prspevky pem vMsWorde aukladm ich vkde UTF-8 do textovho sboru *.txt. Potom ich pastujem cez Ctrl-A, Ctrl-C aCtrl-V do editovacieho okna. Neviem, i je to sprvne, ale mne to Mozilla ukazuje dobre.

Onetikete si pozrite wikipdiu.

etina aslovenina je zaloen na rodoch (musk aensk). Pretoe sa nevidme, niekedy nepoznme, i hovorme smuom alebo enou. Naviac niektor eny si radi dvaj musk prezvky. Niekedy sa d zisti rod v Sezname uivatel. Niekedy sa to d zisti zpredolch postov danej osoby (klikneme na tlatko Profil danej osoby apotom na Hledat vechny pspvky). Alebo sa jej rovno sptajte.

Ete oprezvkach: Ak sa len chystte prihlsi sa za lena Klubu, dobre si rozmyslte svoju prezvku. Lebo poda nej vs bud oslovova. V Sezname uivatel njdete dos dobrch idos zlch prkladov prezvky. Zl prezvku poznte poda toho, e si znej kad vytvra in prezvku (t.j. prezvku prezvky).

Na frach si tykme. To je kvli tomu, e vykanie pouvame na oslovovanie celho fra (t.j. vetkch ud na fre). Aspo tak je mj dojem.

Na narky, urky ablb otzky nemuste odpoveda. Proste ich ignorujte. Avlastne nemuste odpoveda na ni. Ale ak chcete, mte.

Obecne sa ivos diskusie pohybuje medzi dvoma plmi: ak vinou shlasm spartnerom, tak som sce prjemn, ale nudn; ak vinou neshlasm, tak som sce zbavn, ale koledujem si ooznaenie grobian. Geneticky je dan, e eny sa klonia skr kprvmu extrmu amui kdruhmu. Treba hada stred medzi tmito plmi.

Treba ma na pamti:
e vetko, o poviete, je zaznamenan a archivovan,
e v prpade nevhodnho sprvania me zasiahnu modertor,
a e ke nejde o ivot, nejde o ni.

Tmto konm. Predpokladm, e teraz u zanete pracova samostatne aja sa ohlsim len vo vnimonch prpadoch. Samozrejme na otzky oZemeploche som pripraven odpoveda vdy. Len ich nasmerujte do sprvnej knihy (vlkna).

Vea astia.

P.S. Ako psa mkene a dne (hky a rky) - univerzlne klvesy.

Niektori ludia si zvykli pisat na pocitaci bez makcenov a dlznov, ale to u je dnes povaovan za fpa, ako by povedala Gustna (s.170). Ned sa svieti, musme sa naui psa slune.

Vina psmen je samozrejme na klvesnici vyznaen, ale niekedy potrebujeme aj tak, ktor tam nie s. Za pouitia troch klves mono psa vetky diakritick znaky sloveniny a etiny vetne prehlsok (mso, berwald).

V prvom rade muste ma prepnut klvesnicu na etinu alebo sloveninu. Ak mte na dolnej lite Windowsu (vpravo) psmen EN, tak je to zle (ide o anglick klvesnicu). Kliknite na tie psmen a zvote in (esk alebo slovensk).

Dne (rky) robme klvesou (na pravej strane klvesnice hore (veda Backspace)). Stlame , pustme a potom stlame dan psmeno napr. a. Dostaneme . Alebo .

Mkene (hky) rob tie klvesa , ale musme poui Shift. Stlame Shift, drme stlaen, stlame , pustme obidve klvesy a potom zadme napr. e. Dostaneme , prpadne .

esk krouek () rob klvesa (vavo hore pod Esc). Pouijeme podobne ako mke: Shift+ a potom u. Alebo .

Prehlsky (, , ) robme klvesou = (veda klvesy ). Tu u musme poui trojhmat: Stlame Ctrl a Alt, drme obidve klvesy, stlame =, pustme vetky tri klvesy a stlame napr. u. Dostaneme . Alebo .

() mono dosta tie trojhmatom Ctrl+Alt+5 a potom u.

Slovensk (o s vokom) mono dosta trojhmatom Ctrl+Alt+3 a potom o. To len pre labunkov.

Ako cvienie skste: Pern luouk k pl belsk dy.

A toto je pre tch lenivejch:

SYNTAX HORROR (Elektronika 1988/10)

PAPRSKY SLUNCE SE VYHOUPLY NAD VRCHEM A OJASNILY HRADBY TVRZE. NEBE SE ZBARVILO DO MODRA. NA VALU NA OSTRAZE HANKO CHUJAVA Z CHUJAVY I ODJINUD A PROKOP PAZOUREK DICTUS ZRZEK. OBA V PLECHU. "DEN BUDE DOBR", PRAVIL CHUJAVA Z CHUJAVY, "TVRZE NEDOBUDOU". "HLADY ABY POKAPALI, PSOHLAVCI!", DODAL PAZOUREK DICTUS ZRZEK A UPLIVL SI DO TMY, KDE DOUFAL VE VOJSKA JANA HUNYADYHO. CHUJAVA SE TROCHU ZAKLEPAL. "STRACH TEBE ZAJAL?", VECE PAZOUREK, "NEDBEJ STRACHU, POMNI MISTRA JANA HUSA, POMNI BOJE ZA PRAVDU. A HEJTMANI JAN JISKRA A PETR AKSAMIT, KDO JE NAD NICH!". "S BRATRY JSEM BEZE STRACHU", ZLOBNOU REPLIKOU VEDE HOVOR CHUJAVA. "A S BOJCI HANSLEM UHREM, PETREM KNAJSLEM, BURDOU Z LAMBERKA, LITOLDEM I TEBOU BUDU ZA PRAVDU BOJOVAT PROTI KOMUKOLIV". "HLE, HOUFY SE HNULY!" ZVOLAL PAZOUREK ALIAS ZRZEK, CHOPIL SE ROHU ZE ZUBRA A MOCNOU SILOU ZADUL. "DO ZBROJE! DO ZBROJE!" NESLO SE HRADEM.
TVRZ POVSTALA. HLOMOZEM PRONIKL ROZKAZ JISKRY: "NA HRADBY! ROZTOPTE KOTLE SE SMOLOU!". RUCH SE SPOJIL S RYKEM DOBYVATEL. CHUJAVA SE ZRZKEM RYCHLE NASADILI HELMICE. NASTALO PEKLO. "PAMATUJ NA MISTRA JANA Z HUSI A BIJ SE JAKO LEV", HLUKEM BOJE SE NESOU SLOVA PAZOURKOVA, "BOJUJEM NEJEN ZA JEHO PRAVDU, ALE I ZA JEHO PRAVOPIS. ZA HACKY A CARKY!" ALE JEHO SLOVA JIZ ZANIKLA V HUKOTU BITEVNI VRAVY.


Naposledy upravil Jenik dne ptek 01. duben 2011 7:27 , celkov upraveno 1 krt.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Celulza BorovikovZaloen: 21.1.2009
Pspvky: 109

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 11:39     Pedmt: Citovat

ڞasn. lovek by mal skoro pocit, e toto frum si zaloil ty osobne.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
VeHaLi
len Klubu Terryho Pratchetta


Zaloen: 10.10.2006
Pspvky: 4395
Bydlit: Praha

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 13:16     Pedmt: Citovat

J bych si tedy dovolila podotknout, e na frum maj pstup i nelenov klubu a ti se prost zaregistruj pmo tady, tedy et jim nevznik automaticky pi registraci do Klubu Terryho Pratchetta.
Jinak si km, propak to Jenk pe sem? Sp by se to hodilo do pravidel k uvn fra...
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 13:39     Pedmt: Citovat

Ke niekto miluje Zemeplochu a chce diskutova, tak m vstpi do Klubu. Jakpak vnimky.
Pem to sem, lebo chcem aktivizova fankov Pratchetta. Aby sa viac venovali Zemeploche ako Skldke Jindicha Moku.
Toto vlkno som vytvoril napoly z recesie a napoly som bol k tomu donten okolnosami.
Je uren organizcii knihovnkov a na organizovanie knihovnkov, t.j. prispievateov do Knihovne.
To je sn vetko.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
VeHaLi
len Klubu Terryho Pratchetta


Zaloen: 10.10.2006
Pspvky: 4395
Bydlit: Praha

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 16:03     Pedmt: Citovat

Mil Jenku, do knihovny maj pstup opravdu vichni a i kdy si pochopiteln pejeme, aby n klub ml co nejvce aktivnch len, nechceme nikoho nutit a podmiovat tm jeho prvo do jednotlivch vlken pispvat. K tomu opravdu sta jen registrace na fru.
Tvoje naden o Zemplochu obdivuji, ale myslm si, e by bylo elnj, kdyby ses teba podlel na vytven lnk do "Vte, e..." pmo na strnkch discworld.cz. Mne samotnou a co vm z doslechu, tak i spoustu dalch, jinak aktivnch len KTP, pli nebav prohlet si kilometrov seznamy Tvch pspvk v knihovn. Pokud by ke kadmu zajmavjmu "problmu" byl i lneek, myslm, e by to vichni teni uvtali. Navc nkdy Tv pspvky vypadaj jako snaha zkoprovat sem cel knihy.
Tak je mi lto, e se zde hodn len pouze vykecv a plc blbosti, ale kdy si vezmu, e se vtinou znme i osobn u njak ten ptek a bavme se spolu o vem monm, nejen knihch, a kdy si vezmu, kdy vyla posledn Zemplocha, ono se nen moc emu divit, e holt zrovna ten nen "zasvcen diskuze" moc v kurzu.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
VeHaLi
len Klubu Terryho Pratchetta


Zaloen: 10.10.2006
Pspvky: 4395
Bydlit: Praha

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 16:11     Pedmt: Citovat

Mimochodem, te mi to dolo, vdy Jenik ani nen dnm lenem KTP! Laughing
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 16:13     Pedmt: Re: 6 P Citovat

Jenik napsal:

Tmto konm. Predpokladm, e teraz u zanete pracova samostatne aja sa ohlsim len vo vnimonch prpadoch. Samozrejme na otzky oZemeploche som pripraven odpoveda vdy. Len ich nasmerujte do sprvnej knihy (vlkna).

Vea astia.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: tvrtek 08. ervenec 2010 21:27     Pedmt: Citovat

VeHaLi napsal:
Mimochodem, te mi to dolo, vdy Jenik ani nen dnm lenem KTP! Laughing

Ja som len honoris causa. Very Happy
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
VeHaLi
len Klubu Terryho Pratchetta


Zaloen: 10.10.2006
Pspvky: 4395
Bydlit: Praha

PspvekZaslal: ptek 09. ervenec 2010 23:07     Pedmt: Citovat

Tak estn len teda nejsi, estn leny vol Klubov rada, o tom nco nhodou vm.
eskou variantu lspace.org hodlm navrhnout jako bod programu dal klubov porady, o vsledku vechny zpravme.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
VeHaLi
len Klubu Terryho Pratchetta


Zaloen: 10.10.2006
Pspvky: 4395
Bydlit: Praha

PspvekZaslal: ptek 09. ervenec 2010 23:15     Pedmt: Citovat

Jenik napsal:
Ke niekto miluje Zemeplochu a chce diskutova, tak m vstpi do Klubu. Jakpak vnimky.
Pem to sem, lebo chcem aktivizova fankov Pratchetta. Aby sa viac venovali Zemeploche ako Skldke Jindicha Moku.
Toto vlkno som vytvoril napoly z recesie a napoly som bol k tomu donten okolnosami.
Je uren organizcii knihovnkov a na organizovanie knihovnkov, t.j. prispievateov do Knihovne.
To je sn vetko.

Mimochodem, jestli potebuje vlkno na organizovn sebe sama,...
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: sobota 10. ervenec 2010 7:21     Pedmt: Citovat

VeHaLi, dnes si nejak nabrsen. Zd sa mi.
Ve som tam dal smajlk.
Ale chcem a ubezpei, e moje mysly boli skutone dobromysen.
Bol som viackrt kritizovan, e z toho robm one man show, a preto sa chcem stiahnu do zadia. Preto som sa s ostatnmi rozlil tak, ako som vedel. Ete raz opakujem, nebudem vyvja iadnu iniciatvu, ale na otzky o Zemeploche, t.j. o veci, ktor ns vetkch zaujma (aspo tak by to malo by) , som stle ochotn odpoveda.

T poznmku o ntenom lenstve som prehnal, uznvam. Neuvedomil som si to, o si sa mi snaila poveda, e s aj in prispievatelia. Ale tm som aj tak nevedel pomc, lebo ja mm sksenosti len tak, ak mm. Take nemem hovori o tom, o nepoznm.

Embarassed
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
HrdlodusZaloen: 1.1.2010
Pspvky: 1524

PspvekZaslal: ter 13. ervenec 2010 14:57     Pedmt: Citovat

Vdy pispvej.
Jen asto nechpu, co jsi chtl nm ci. Spousta ryvk a odkazovn, ale asto jsem nepochopil, pro jsi to i ono napsal. Kde je v tom njak zajmavost nebo vtip.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Toto tma je zamknuto, nemete zde pidvat odpovdi ani upravovat sv pspvky!    Obsah fra U Prokopnutho bubnu -> Archiv kategorie Dlo Terryho Pratchetta asy uvdny v GMT + 2 hodiny
Jdi na strnku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Dal
Strana 1 z 9

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.