Obsah fra U Prokopnutho bubnu U Prokopnutho bubnu
Toto frum bylo cel uzameno, je pouze pro ten. Ji nen v plnu jej nkdy znovu otevt. Registrace novch uivatel fra byla pozastavena.
 
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uivatelSeznam uivatel   Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny   RegistraceRegistrace 
 ProfilProfil   Soukrom zprvySoukrom zprvy   PihlenPihlen 

Jenkova itrna
Jdi na strnku Pedchoz  1, 2, 3  Dal
 
Pidat nov tma   Toto tma je zamknuto, nemete zde pidvat odpovdi ani upravovat sv pspvky!    Obsah fra U Prokopnutho bubnu -> Gumbo pan Gogolov
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: pondl 08. ervenec 2013 8:24     Pedmt: Hrrr na n! Citovat

APF: http://www.lspace.org/books/apf/jingo.html


[titul]

"By jingo!" je archaick artovn nadvka neznmeho pvodu, pouvan v Britnii v 18. a 19. storo. Slovo - s odvodenmi tvarmi 'jingoismus' a 'jingoisticky' - bolo spjan s agresvnym militaristickm nacionalizmom ako dsledok populrnej piesne z turecko-ruskej vojny 1877-78, ktor zanala:

"We don't want to have to fight,
but by Jingo if we do
We've got the ships, we've got the men,
we've got the money too."

Zaujmav (vo svetle okolnost tejto vojny) je, e Jingu bolo tie meno vojnychtivho japonskho cisra z 2.-3. storoia, o ktorom kolovala legenda, e vie ovlda prliv a odliv.


[8] "A jsou vlastn t olihn, tto?"

Prva rybolovu boli astm predmetom diskusie medzi Spojenm krovstvom a susedmi, najdramatickejie v 'tresch vojnch' medzi UK a Islandom (1958, 1973, 19750, v ktorej si lode z oboch zem trhali navzjom siete.


[11] "Take kdo se to dozv, tati?"

V komdii My na Mesiaci z r.1963 vekovojvoda Fenwick sai s USA a ZSSR, kto prv pole loveka na Mesiac. Prv sa tam dostane Fenwickova raketa, ale ktosi poznamen, e to sa nepota - slva pripadne tomu, kto sa prv vrti domov. Ameriania a Rusi sa rchlo ospravedlnili a utekali. Kad do cudzej kapsuly.


[13] Bylo ji tradic, e se na nmst Polmanch msc vedly rozpravy a monology na przdnch bednkach od mdla.

Podobn tradciu m londnsky Hyde Park Corner.


[15] "Jeho lo se jmenuje Milka, pokud se nepletu, a myslm, e je fialov."

Jedna z lod Kritofa Kolumbusa sa volala Pinta. Britsk reklamn slogan z 80. rokov vyzval ud 'Vypi denne pintu mlieka' (Drinka pinta milka day).


[21] "... mm vzdlen dojem, e slovo 'vrah' ve skutenosti pochz z klatiny?"

V naom svete no. Pozri Magick prazdroj [159].


[23] "Slyel jste, vae lordstvo, nkdy o T'rusech?"

Pozri Tk melodino [120].


[26] "Je na ase, aby tenhle klask pvl konen dostal podnou lekci,"

'Johnny Cudzinec' je genericky znevaujci termn, ktorm Briti oznaovali - samozrejme - cudzincov. Poas 1. svetovej vojny sa objavil pecifickej termn 'Johnny Turek'.


[28] "Dnes u se nepovauje za... vhodn... poslat tam vlenou lo, aby, jak jste se vyjdil, ukzala tm cizozemskm buranm, jak nepravmi cestami se ubraj. Tak za prv, nemme dn vlen lodi, a to od okamiku, kdy se pred tymi sty lety potopila Mary-Jane."

V druhej polovici 19. storoia vznikol termn "politika delovch lnov" na popis britskej metdy negocicie s nadutmi kolniami. Od spomenutho krnika sa normlne neoakvalo, e bude nieo robi, jednoducho 'uke vlajku' ako upomienku, e aj ke je na zemi zraniten, Britnia stle Vldne Na Vlnch ( Ruled the Waves) a me urobi ivot vemi obtianym pre kadho, kto bude prli hlun.

Mary-Jane je odkaz na vlajkov lo Henryho VIII. menom Mary Rose, ktor sa (s vekmi rozpakmi) potopila na pokojnom mori tesne potom, ako vyplvala z Portsmouthu v r.1545. Lo bola vyzdvihnut v 80. rokoch a teraz je to turistick atrakcia.


[31] "Tak tedy dobr, hrr na n!"

Vi [titul].


[33] "Nemme lod. Nemme armdu. Nemme ani penze."

Vi [titul].


[33] "Nanetst vtina lid sprvnm slovm naslouch mnohem pozornji, kdy k tomu v ruce drte nco ostrho a piatho."

Theodore Roosevelt sumarizoval svoju zahranin politiku v slvnej vete 'Mluv tie, ale v ruce dr podn klacek.' ( Speak softly, and carry a big stick).


[34] "Jen dn hdky. Uvdomte si, e tohle je, konec konc, vlen porada."

Poda filmu Dr. Strangelove. Vi aj Barva kouzel [149].


[38] ikula uchl se bolestiv zaklebil. (Artful Nudger)

Jedna postava v Dickensovom Oliverovi Twistovi sa volala Artful Dodger.


[41] "Hop, hop, hop!" "Kop, kop, kop."

Karotka vytvoril prv morporsk skautsk druinu. Tento pozdrav paroduje tradin (teraz nepouvan) pozdrav skautskch levat 'dyb dyb dyb - dob dob dob' (Skratka z 'Do Your Best - Do Our Best').


[42] "Kdy jsem byl malej, ml jsem takovou knku o malm klukovi, kterej se na njakej as promn v moskho vla a ije na moskm dn -"

Toto znie vemi podobne ako prbeh transformcie kominrika Toma z viktorinskej moralistickej detskej rozprvky 'Vodn deti', ktor napsal Charles Kingsley v r.1863.


[43] "Ale po t velk epidemii padnul do rukou verbm a byl nsilm odvedenej."

Nsiln spsob odvodu bol ben v 18. storo. Ke kapitn lod v domovskom prstave potreboval nmornkov, poslal skupinu (gang) svojich muov do prstavu, aby priviedli kadho, kto bude aspo vyzera ako nmornk. asto to znamenalo jednoducho pozbieranie opilcov, ale stvali sa prpady aj s triezvymi.


[44] "To oni vymysleli vechna slova zanajc na 'al'."

V arabine je 'al' urit len a je spojen so slovom, ktor uruje.


[45] "... e Klaani vlastn nevymysleli vbec nic... e prej vymysleli nulu."

Mylienka povaova nulu za slo bola jedna z viacerch prspevkov, ktor zpadn matematika adoptovala od Arabov.


[47] '... e je dokonce lep ne Ocelkrkv (Kupujte chleba, kter ma z!)...'

Vi Nohy z jlu [37].


[49] "Je to opravdu v podku, Regu, e? Nen to nhodou ntlak, e ne?"

Karotkovo zrejme necharakteristick (neestn) sprvanie v tejto scne zaprinilo mnoho komentrov na a.f.p. Terry objasuje:

"Ke som to psal, predpokladal som, e kad bude vedie, o o sa jedn. Zlodeji vzali rukojemnka z Hliadky, o je vek prser. Policajti na celom svete sa zamraia, ke sa im nieo tak stane, alebo ke na nich niekto niem mieri. Vtedy sa asto stane, e vink spadne zo schodov. Take Karotka ich nechal trpi sa. Zlodeji s ochotn sa prizna ku vetkmu, vetne toho, o evidentne nespravili.

o sa stane alej? Vetinari nebude ma nmietky. Elanius im strhne aspo polovicu prmi a zlodeji bud rd, e sa z toho dostali iv. Ostatn zlodeji si druhkrt daj pozor. Poda hrubch domcich tandardov bola spravodlivosti uinen zados."


[53] "Moment! Tmhleto je Reg Plbotka! On je pece zombie! Pod z nj opadvaj kousky!"

Reg Plbotka sa prvkrt objavil v Sekovi ako zakladate Kampane za prva nemtvych (s heslami ako 'Nemtvy no - neosobn nie!'). Elnius asi zabudol, e on sm nariadil (na konci knihy 'Nohy z jlu'), aby boli do Hliadky naverbovan zombie.


[56] "To je kandidt ekatel strnk sket Cvoek Cvrkal, pane."

Swires bolo meno trpaslka, ktorho stretli Mrakopla a Dvoukvtek v ahkom fantastine. Pretoe v tej knihe je ivot trpaslkov opisovan ako 'okliv, drsn a krtky' (s.39), nie je pravdepodobn, e je to ten ist kriatok. Asi nejak prbuzn.
(V preklade je to Vaverka).


[56] Tlust a huben, vysoc a mal...

Populrna piese z II. svetovej vojny:

"Bless 'em all, bless 'em all!
Bless the long and the short and the tall!
Bless all the sergeants and double-you o-ones,
Bless all the corporals and their blinkin' sons."

Frza bola tie pouit ako nzov divadelnej hry (sfilmovanej v r.1960) od Willisa Halla. V hre je popisovan ivot a osud aty britskch vojakov v Barme.


[64] Prv te si nevzpomnal, co byli chcpl psi, kte tu a tam pluli stokami. Nejsp njak dobvac stroje.

V hre 'Good Old Days' (tm), toiace armdy niekedy hdu katapultom zapchajce zdochliny mtvych zvierat ponad mestsk hradby s cieom rozri choroby a urobi mesto neobvatene. V tomto zmysle je mtvy pes dobvac stroj.
(Asi http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Old_Days )


[71] Vypadalo to, jako kdyby se kdysi lovk pokusil dodat lidsk vzhled stavbm, kter byly a pli star...

Lep pripomna Lovecraftov podobne podivne znejci vtvor R'lyeh - starobyl, teraz potopen ostrov v Tichom ocene, obvan cudzmi Vecami s podivnou architektrou, ktor sa vo vemi dlhch intervaloch vynor a zosiela na ud na celom svete ialenstvo. Pozri Lovecraftovo Volanie Cthulhu.


[77] "Och, lord Adventurio k, e to vechno skon nejpozdji do svtku Prase hldky, pane."

'Skon to pred Vianocami', hovorili o 1. svetovej vojne kreslov stratgovia v auguste 1914. Frza bola zopakovan aj na konci 20. storoia: v r.1996 prezident Clinton sbil americkej verejnosti, e ich jednotky z Bosny sa 'vrtia na Vianoce'.


[90] "Odheel jsem, ale jhet jhedhnou jsem se vhrtil."

Ahmedova hlka je poian od siora Tak-Tak, komickej talianskej postavy v slvnom vojnovom rozhlasovom serili 'Znovu ten mu' ( It's That Man Again).


[91] "Dhoktor Vheshel Shtarh Bhely."

Pvodna Fanny Adams bola osemron dieva z Altonu, Hampshire, ktorej roztvrten telo objavili v r.1867. Pribline v tom istom ase sa prvkrt objavila v krovskom nmornictve konzervovan baranina a nmornci - ktor nie s znmi pre svoju citlivos - zaali vola toto (dos nechutn) mso 'Sladk Fanny Adams'. Odvtedy tento termn znamen nieo bezcenn, vlastne 'vbec ni'.

Mnoh dopisovatelia poukazuj na to, e dnen 'Sweet Fanny Adams' je tie pouvan ako eufemizmus za 'Sweet Fuck All' (stle s vznamom: absoltne ni), ale to urite nie je pvodn vznam tejto frzy.


[91] Convivium bylo jednou z nejvtch kadoronch udlost v ivot Neviditeln univerzity.

Oxfordsk univerzita m ceremniu zvan 'Encaenia', ktor tie obsahuje mnoho starch muov v hlpych kostmoch a procesiu, koniacu v Sheldonskom divadle.


[93] Byl to tm Pavlovv reflex.

Pavlovov pokus v naom svete znamenal zvonenie zvoneka pred a poas kmenia skupiny psov. Po ase sa psi nauili spja zvonenie s potravou. ast z nich bola v podstate naprogramovan myslie si, e zvonek je to ist ako potrava.


[100] "Mnoz z nich by ho dokzali dokonale osthat a oholit."

Mnoho rokov boli chirurgovia pouvan ako holii a naopak.


[101] "Zkladn kameny cel Hldky."

Keystonsk policajti bola ata blznivo pobehujcich komickch policajtov z ias nemch grotesiek.


[102] "Osaml luitnk."

Teria 'osamelho strelca' je stle oficilnym vysvetlenm atenttu na Johna F. Kennedyho, napriek tyrom dekdam neutchajcich pekulci. Konpiran teoretici zvykn tvrdi, e Niekto Niekde zakrva pravdu podobnm spsobom, ako ju tu chc zakry Elnius a Vetinari.


[103] "... e existuje zkon, kter naizuje, aby se kad oban msta denn cviil alespo jednu hodinu v lukostelb."

V Anglicku r.1363 - na zaiatku storonej vojny s Franczskom - prikzal kr Eduard III., aby sa vetci mui venovali lukostrebe v nedeu a vo sviatok. Tento zkon zostal plati aj vtedy, ke sa u luky stali ako vojensk zbra plne zastaral a bezcenn.


[107] "Pokusn zazen na pemnu chemick energie na energii mechanickou, pesnji eeno na rotan pohyb," odpovdl Leonardo. "Abyste rozuml, pot spov v tom, jak dostat tyhle mal kuliky ernho prachu do spalovac komory jednu po druh v pesnch asovch intervalech."

V naom svete sa v prvch pokusoch s motorom s vntornm spaovanm pouvali guliky punho prachu, nalepen na prok papiera (podobne ako kapslky v kapslkovych pukch). Chpem, e pokus bol takisto spen ako Leonardov.


[116] "A taky jsem dobral umbru plenou."

Umbra plena je tmav, chladn hned farba. Umbra je zemsk pigment obsahujci oxidy mangnu a eleza, pouvan vo farbch, pastelkch a ceruzch. Nzov pochdza z Umbrie, oblasti, kde bola pvodne aen a prvkrt pouit v umen.


[119] "Take princ byl stelen zezadu muem, kter byl ukryt ve vi vpedu. Luk, kter k tomu ten neznm pouil, nebyl schopen nathnout, take ho stejn nemohl stelit, i kdyby bylo mon nkoho zepedu stelit zezadu..."

iv zznam vrady Kennedyho dajne tie ukazuje podobn nezrovnalosti s oficilnou sprvou.


[121] "... protoe si mysl, e jsou magicky oeten a zajisti vm tak pesn vstel."

Oficilna sprva o Kennedyho vrade popisuje, ako sa guka pohybovala cez jeho telo vemi zvltnym spsobom. Konpiran teoretici to ironicky oznauj ako 'teria zaarovanej guky'.


[127] "Vypad to jako kompletn vydn Luk a stel!"

Pozri Otec prastek [194].


[130] "V Klai nen nic jinho ne psek. Pod jet ml zbytky na sandlech."

Ke vypukla 1. svetov vojna, Briti boli vemi radi, e predpokladan nezastaviten "parn valec" ruskej armdy je na ich strane. Medzi udmi kolovali chry, e rusk jednotky priplvali do ktska posilni britsk armdu, a e tieto jednotky mono pozna poda snehu na imch. Odvtedy sa tento prbeh stal tandardnm artom o dverivosti ud v asoch vojny.


[133] "A pak jsi se okamit rozlouil kvli t zleitosti s holiem ve Tpytn ulici." ... "Keomil Novotn"

Legenda hovor o Sweeney Toddovi, holiovi z Fleet Street v Londne, ktor olupoval a zabjal (nie nutne v tomto porad) osamelch zkaznkov, a mtvol sa zbavoval v susednom obchode s msovmi kolikmi. Prbeh bol zvenen v populrnom viktorinskom morytte, vo filme z r.1936, v muzikle Stephena Sondheima (1979) a v rmovanom slangu ('Sweeney Todd = Flying Squad', elitn jednotka mestskej polcie).

Tento prbeh bol najspenejm z celej zplavy podobnch okujcich prbehov na zaiatku 19. storoia. Sawney Bean, udort z Midlothianu, bol pravdepodobne zaloen na skutonom ktskom sdnom prpade z 13. storoia. Pribline v tom istom ase boli publikovan dve franczske verzie, obidve situovan do Para. Vetky vraj boli zaloen na skutonch udalostiach - ale vtedy bol tento spsob rozprvania tandardn u vetkch romnopiscov. 'Pvodn verzia' prbehu o Sweeney Toddovi bola napsan Edwardom Lloydom pod menom 'nra perl' a publikovan okolo r.1840.


[137] "Zastelili ho z univerzity?" "Vypad to na budovu knihovny."

Lee Harvey Oswald zastrelil Kennedyho z 5. poschodia skladu knh texaskch kl.


[138] "Karotko, tyhle masky jsou ureny pro loutky do dtskho divadlka."

Pn Zemiakov Hlava je detsk hraka, zaloen na vyrezan zemiaku do tvaru udskej hlavy. V sasnosti Pn Zemiakov Hlava, vyroben firmou Hasbro Inc, m plastikov telo a zskal vek slvu vo filmoch Toy Story.


[145] "On jen zabj lidi pro penze. dn styl. Zavt neum ani st, ani pst."

V neskorch vydaniach knihy bola tto veta zmenen na "Zavt ako vie ta a psa" - zrejme pre konzistentnos s kom o zpisnku (s.181).


[148] "Tohle je Protivzboueneck nazen."

Zkon o vzbure je star britsk zkon, ktor dovooval autoritm poui smrtiacu silu na rozbitie hlikov, ktor sa zhromaovali za podvratnmi elmi, ako boli trade unionisti alebo chartisti. Zkon bol nezvyajn v tom, e mohol plati a potom, ke bol pred hlikom pretan - preto sa ho Navka poka preta - a tm sa dal hliku dostatok asu, aby sa rozptlil. Ako kad zkon, aj tento sa dal zneui, a bol spojen s pr vemi oklivmi incidentami, ako bola Masakra v Peterloo v r.1818. V Britnii platil a do polovice 20. storoia, ke vlda rozhodla, e to nie je prijaten spsob jednania s pravidelnymi vzburami, ktor vtedy prepukali v severnom rsku.


[158] "'Testujeme Loxleyv reflex .7: Luk pro skuten chlapy'..."

Pomenovan poda najslvnejieho lukostrelca anglickej mytolgie: Robina Locksley, znmeho pod menom Robin Hood.

'Reflexn luk' skutone existuje: Je to tak luk, ktor sa po odviazan oto smerom od lukostrelca.


[166] "Dobr veer, umpachu."

'Stoolie' je niekedy skratka zo 'stoolpigeon', policajn informtor. Samozrejme, 'stool' je tie nieo, o mte njs na uliciach Ankh-Morporku...


[167] "Vdy na tomhle dokonce rostly njak trvy!"

U bolo poukzan - a ja shlasm s vinou - e umpach je technicky trvov skepaslk. (A ak vm toto ni nehovor v kontexte politickch atenttov - bute radi.)


[169] Splchni a b ... Zavt tentokrt uklidil, umyl a rozlouil se.

Dva odkazy na ampn 'Wash and Go', znaka Vidal Sassoon.


[176] Dezorganiztor

Vi Nohy z jlu [107]. Podla legendy je Dis tie meno mesta v Pekle - zvl᚝ vhodn pre organiztor s dmonom.


[189] "Pokud tomu rozumm, tak jde o jedno slovo v jejich Svat knize. Elhariban tvrd, e se m pekldat jako 'bh' a Malovan e 'lovk'.

Jedna z najvch diskusi v ranej kresanskej cirkvi bola o podstate Krista - do akej miery je Boh alebo lovek. V r.325 sa Nicejsk koncil poksil otzku rozrieit Nikejskm krdom, ale diskusia sa okamite rozhorela znovu, tentoraz o jednom slove z krda: jedna kola hovorila, e to bolo 'homoousios' (tej istej podstaty), in e to m by 'homoiousios' (podobnej podstaty). Rozdiel v slovch je jedin iota - najmenie psmeno v grckej abecede - a schizma (medzi Vchodnou a Zpadnou cirkvou) trv dodnes.


[197] Pro se pokouet o hru, kdy jsou vechny karty poznaen?

'Holenie' je metda na oznaenie kariet urezanm tenukho psika z jednej hrany, poznatenho len pre toho, kto vie, kde hada.


[200] "Princ Kalif. Je tady jako zstupce velvyslance."

Kalif je titul vodcu moslimskho sveta od smrti Proroka (632) doteraz. Hoci titul bol rozdelen a oslaben od 10. storoia, oficilne bol zruen a v r.1924 v novo vytvorenej Tureckej republike.


[202] "Vlka, Elnie, je jen pokraovn diplomatickho jednn, veden jinmi prostedky."

Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1830), prusk generl, ktor bojoval proti Napoleonovi, napsal tandardn uebnicu 'O vojne' (Vom Kriege, 1833), v ktorej hovor, e 'vojna je len pokraovanm politiky inmi prostriedkami'. Ak chcete pochopi mylienky lorda Rzezacza, vyjadren fungujcim mozgom, tajte Clausewitza.


[202] "Vichni mte nemoc lench ovc."

Ked bolo psane 'Jingo', vea sa pekulovalo o tom, i 'choroba ialench krv' bola prenesena na kravy z ovc a i je mon jej prenos na loveka. Teraz u vieme...


[204] "Postrach baant." ... "Mli jsme dokonce i vlastn pochodovou pse," pokraoval. "A abyste si nemyslela, nebylo jednoduch zazpvat ji sprvn."

Mnoho plukov britskej armdy m alebo malo takto prezvky, zaloen buto na nejakch historickch udalostiach alebo na nejakej zvltnosti uniformy. Pochodov piese je slvny star jazykolam:

"I'm not a pheasant plucker,
I'm a pheasant plucker's mate
I'm only plucking pheasants since
the pheasant plucker's late."

(Niektor varianty miesto 'mate/late' maj 'son/come'.)


[207] "Tak on si ji stril do horn kapsy svho kabtce od uniformy... h, piletl p, vodniku, zabod se rovnou do thle knihy a proel j celou a zarazil se a na posledn strnce, helete."

Zrejme s 'dobre dokumentovan' prpady tohto druhu zzranej zchrany, ale teraz sa stali asto parodovanm jadrom chlapenskch prbehov. Jeden znmy vskyt je na konci televzneho serilu Blackadder III. In mono njs vo filme 'Mu, ktor mohol by krom' z r.1975 (Sean Connery a Michael Caine).


[215] "... msci stoupajcm nad Slunen hory."

Stredovek arabsk legenda identifikuje prame Nlu ako 'v Horch Mesiaca'.


[217] "M sla jest silou deseti, neb m srdce je ist."

Priama citcia Tennysonovej bsne 'Sir Galahad':

"My good blade carves the casques of men,
My tough lance thrusteth sure,
My strength is as the strength of ten,
Because my heart is pure."


[221] "U Klaanovy hlavy. Dda mi vyprvl, e jeho dda si pamatoval as, kdy jet byla prav."

V Bathe je krma 'U Saracnovej hlavy', ktor ma dajne podobne barvit histriu.


[236] VENI, VIDI, VICI: ivot vojka. Napsal Gen. A. Takticus.

'Veni vid vici' (Priiel som, videl som, zvazil som) je citt od Julia Caesara, jednho z viacerch vekch generlov, ktor prispeli ku zloenej postave Takticusa. Viac o Takticusovi vi Nohy z jlu [234].

Citacie z Takticusovej knihy pripomnaj 'Umenie vojny' nskeho generla Sun Tzu.


[243] "Je vdycky velmi uiten stt proti nepteli, kter je pipraven zemt pro svou vlast," etl. "Znamen to toti, e mte oba spolen cl."

Generl Patton pred svojimi jednotkami v r.1942: "iadny bastard nikdy nevyhral vojnu tm, e zomrel za svoju vlas. Vyhral ju tak, e in boh hlpy bastard zomrel za svoju vlas."


[245] ... e se ta zprva samovzni do pti vtein.

Zo zaiatku kadej epizdy televzneho serilu 'Mission: Impossible'.


[246] ... pechzel vlec do dlouhho piatho hrotu, podobnho rohu jednoroce...

Historicky kel narvala bol niekedy povaovan za roh jednoroca.


[248] "Ale zkrcen tomu km lun."

'Das Boot' (ln) bol epick nemeck film Wolfganga Petersena z r.1981, rozprvajci prbeh nemeckej ponorky v r.1941.


[257] "... kter zabj lidi, ale nepokozuje budovy."

Tak sa hovorilo o neutrnovej bombe, ktor dodva siln dvku iarenia, ale relatvne mal explozvnu silu a spad. To ist mono poveda o vine samostrelov.


[259] "Akort j a Starej Smra Rum a Kachn mu a Slepej Hugo..."

Nekonzistencia: na s. 124 Karotka hovor Elniovi, e Slep Hugo 'ns opustil ped mscem'.


[264] "J myslel, e je na navrtvn neptelskejch lod -"

Prv funkn ponorka bola jednomiestne, rukami pohan plavidlo, zvan Korytnaka, pouvan s vrtkom na pripevnenie nlo na povrch nepriateskej lode. Nepriatelia boli v tomto prpade Briti poas americkej Vojny za nezvislos. Korytnaka napadla krovsk krnik Eagle v prstave New York 6. septembra 1776, ale lo bola pobit meou a posdke sa nepodarilo ju prevta.


[270] T'rus nen jmno, kter si sami dali, i kdy v posledn dobe maj sklony ho z pouh pchy pijmout za sv.

Toto ma viacero paralel v naom svete, najznmejia je asi nzov kmea Siouxov, ktor si to meno prevzali od svojich susedov a nepriateov Odibvejcov.


[281] "To nen nic jinho ne ohe svatho Ungulanta!"

Popis sed na Eliov ohe, koronrny vboj elektriny niekedy pozorovan na vysoko exponovanch miestach (ako je lo) poas brky. V naom svete je povaovan za dobr znamenie. O sv. Paznechtulovi pozri knihu Mal bohov.


[286] "Dle zkona Schizofrenjova strvil nmonk Nejejich tyi dni v bie obludn ryby."

Poda biblie sa to stalo prorokovi Jonovi (Jon 1:17).


[298] "Kdy byli Mehlt pronsledovni obrovskm vojskem offlerinskch Nemehlt, byli ped smrt hladem zachrnni detm boskch suenek, pane."

Izraeliti pri teku z Egypta boli zachrneni zzranm daom chleba (Exodus 16:4).


[299] "testna peje statenm, pane," zvolal vesele Karotka.

Citt z latiny, Terentius (190-159 p.n.l.): Fortis fortuna adiuvat.


[309] Motor jeho chladic helmy najednou zmnil tn, zaskpl a umlkl.

Prbeh Navkovej helmy je v Muoch ve zbrani.


[309] "... ehm..."

(Pri preklade sa stratil jeden odsek o Kuboovi a Lesovi Janekovi. Njdete to tu: http://forum.discworld.cz/viewtopic.php?t=220&postdays=0&postorder=asc&start=15 .)

(Dej lovku ohe, a zaheje ho na jeden den. Ale zapal ho, a zaheje ho na cel zbytek ivota.)
Pvodn prslovie znie: 'Daj loveku rybu a jeden de nebude hladn, nau ho lovi ryby a nebude hladn do konca ivota'.


[311] "... o tch elvch, kter sp na hladin a jsou tak velk, e je nmonci povauj za ostrvky."

Jedno z mnohch dobrodrustiev nmornka Sindibda v '1000 a jednej noci'.


[325] "Kdy tou po mru, pipravuj se na vlku."

Rmsky spisovate Flavius Vegetius Renatus (4.-5.stor.n.l.): 'Qui desiderat pacem, praeparet bellum'. Dnes znmejie ako: 'Si vis pacem, para bellum'. Pouil ho aj Ciceron, Horcius, Publilius Syrus, z novch V.I.Lenin a A.Zweig.


[347] "Gulli, Gulli & Krsn Beta."

Skupina baviov, ktorymi sa stali nai hrdinovia, je modelovan poda starho music-halovho tmu Wilson, Keppel a Betty, ktor mali slo 'Pieson tanec'. Men rezonuj pekne s piesou Paula Simona 'Call Me Al':

"And if you'll be my bodyguard,
I can be your long lost pal,
And I can call you Betty,
and Betty, when you call me, you can call me Al."


[357] "Prost jsem si myslel, e takov rychl oddl gerilovch vlenk by -"

Pretoe sa obliekol do bieleho burnusu, Karotka sa rchlo men na Lawrenca z Arbie. Vi aj [442] a [450].


[366] "Vejce, meloun! Meloun, vejce!"

Vetinari prevzal svoj trik od britskho komika s fezom Tommy Coopera.


[379] "Al Sams la Laisa"

Toto preloil Vetinari na s.395: Na mst, kam slunce nesvt.


[381] "No j takovch znm tisc a jednu."

Jedna z dobre znmych (aspo na zpade) prc arabskej literatury je "Tisc a jedna noc'. V tejto zbierke sa objavili viacer klasiky detskej literatry - vetne Aladina a nmornka Sindibda. Nobyho verzia bude asi viac pre dospelch.


[381] "Zvlt ta o mui, kter el do hostince s tm malikm hudebnkem."

Vi Nohy z jlu [291]. http://forum.discworld.cz/viewtopic.php?p=98617&highlight=#98617


[387] "Osel - minaret," usml se lord Vetinari, "minaret - osel." "Jenom tak?"

Zas odkaz na Tommy Coopera. Vi [366].


[390] "Take po nm pojmenovali i msto..."

Najznmej prklad v naom svete je Alexandria, postaven Alexandrom Vekm.


[391] Pvodn tam musela stt socha... Te byla pry a na plochm vrcholku podstavce po n zbyly jen nohy ulomen v kotncch.

Odkaz na Shelleyho sonet 'Ozymandias'. Vi Pyramidy [316].


[415] Doplujeme do Klae a kolem pt budeme v Al Kali popjet erbet s pvabnmi mladmi enami v Roxy.

Ke britsk dstojnci v 1. svetovej vojne posmeovali vojakov k toku, hovorili: "aj o piatej budeme u pi v Berlne". (Kapitn Blackadder podrdene poznamenal e "Kad chce jes, hne ako sa tam dostane.")


[418] "Ale to je Zl akalv vagr," uasl Ahmed.

O mench pre avy na Zemeploche pozri Pyramidy.


[420] "A to je snad dvod, pro vythnout do pole s tak opovrenhodn malou armdou?"

V r.1914 urobil podobn poznmku nemeck cisr o Britskej vsadkovej jednotke, ktor bola poslan na zastavenie nemeckho postupu cez Belgicko. Vojaci potom pyne prijali meno 'Old Contemptibles'. Vi [270].


[424] "To je to proslul zazen 'udlejme vci vt', e? ... Vdy to bylo vynalezeno teprve vloni!"

Sdiac poda mena to by mal by vtvor Leonarda - ale my sme si v Tekm melodine [203] zistili, e toto vynaiel Rozafn Ctibum z Neviditenej univerzity.


[437] "A kapitn Karotka organizuje fotbalov utkn."

Na Vianoce r.1914 hrali britsk a nemeck jednotky futbal rovno pred zkopmi.


[442] "Pro si neudlte njak to prvem zaslouen volno, sire Samueli? Vy jste," Vetinari na Elnia vrhl jeden ze svch bleskovch smv, "mu akce. Vy se zabvate mei a pronsledovnm, abych tak ekl. A te, ouha, nadeel as pro mue slov, kte se zabvaj sliby, nedvrou a nzory. Pro vs vlka skonila. Uijte si slunka. Vm, e to nebude trvat dlouho a budeme vichni na cest dom."

Tto re je vemi podobn koncu filmu 'Lawrence z Arbie' (David Lean, 1962). Princ Fajsal hovor Lawrencovi: "Tu u nie je ni pre vojaka. Urobme zmluvy, to je robota pre starch pnov. Mlad mui bojuj a cnosti vojny s cnosami mladch muov: odvaha a viera v budcnos. Star mui robia mier a neresti mieru s neresti starch muov: nedvera a opatrnos."


[450] "Ten trik je v tom, pesvdit se, e vs to nepl."

Na zaiatku filmu 'Lawrence z Arbie' sed Lawrence v rade nad mapami a rozprva s krajanom o toku Bedunov na Turkov. Prde al mu a Lawrence si zapli cigaretu a zhasne zpalku prstami. Novoprchodz sa poksi o podobn trik, ale pust zpalku s vkrikom "To pli!". Na o Lawrence odvet: "Trik, mil Potter, je ten, e si nepripustm, e ma to pli."


[456] "eknte, e to nen pravda, sire Elnie!"

'Bos' Joe Jackson bol hviezdny hr Chicago White Sox poas majstrovstiev sveta v r.1919. Ke vznikla fma, e (dajne) prijal platok za prehru, kolektvna reakcia fanikov bola okovan neviera: veta "Povedz, e to nie je pravda, Joe!" sa stala kanonickou formou iadosti, aby niekto poprel obvinenie, ktor je prli okujce na prijatie a prli obviujce na odmietnutie.


[480] "Tohle je, co j vm, mnohem, mnohem lep vc, ne jsem kdy v ivote udlal..."

Na konci Dickensovho 'Prbehu dvoch miest' Sydney Cartoon, dobrosrden prostik a nhodn opilec, ide pod gilotnu namiesto milenca jeho milovanej. Slvny citt z konca knihy nepovedal Sydney (ten u bol mtvy), ale rozprva, ktor ctil, e to mus by povedan:

"If he had given any utterance to his [thoughts], and they were prophetic, they would have been these: '
...
It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to than I have ever known.'".
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: pondl 15. ervenec 2013 7:24     Pedmt: Posledn kontinent Citovat

APF: http://www.lspace.org/books/apf/the-last-continent.html[titul] The Last Continent

Titul nara na 'Straten kontinent' (The Lost Continent), literrnu frzu, spojen so zmiznutmi svetmi, i u doslovnmi (napr. 'Straten kontinent Mu' plk. Jamesa Churchwarda z r.1931) alebo metaforickmi ( 'Straten kontinent' Billa Brysona z r.1990 o jeho znovuobjaven a ceste po menej znmych astiach USA).


[7] ...historku o jedn konkrtn planet, jej obyvatel s celkem nevraznm zjmem pihleli, jak se ledov pole, nic cel svtadly, srazila a vytvoila nov svt, kter byl, v kosmickch mtkch, hned vedle - a vbec nic s tm neudlali, protoe se to vechno odehrlo ve vesmru.

Presne to sa stalo v r.1994, ke komta Shoemaker-Levy 9 narazila do Jupitera.


[8] k se, e jednm z dkaz vemocnosti bo je, e bohov dokou vidt i pd malho ptete.

Mat 10:29. Terry u tento 'test' raz spomnal, pozrite Otce prastek [51].


[10] "Arcikanclovy Kle!"

Tto ceremnia paroduje ritul pri londnskom Toweri, kde 'Ke Krovny' sa pouvaj na uzamknutie kadho da.


[18] "Potrava! To je to, co si dme na gbliek."

Larvy mory, tradin jedlo domorodcov. Zrejme chutia ako orechy.


[19] "Himbajsi?"

( Strewth!)
Vkrik, v Britnii u zastaral, ale v Austrlii ete iv. Skrten forma "God's truth!".


[23] Vsmek byl pro management tm, m byl pro betlmsk spolek hrajcch se det krl Herodes.

Mat 2:16: 'Kdy Herodes poznal, e ho mudrci oklamali, rozltil se a dal povradit vecky chlapce v Betlm a v celm okol ve sti do dvou let...'


[28] ... a pokouej se Hexe nauit zpvat "M roztomil Baruko".

'Tetovan lady Ldia' je jeden z najslvnejch songov Groucho Marxa, pvodne spievan v r.1939 vo filme 'V cirkuse'. V 'Muppet Show' urobil krsnu coververziu 'Ldie' abiak Kermit v epizde Connie Stevensovej:

"Oh Lydia, oh Lydia, say, have you met Lydia?
Lydia The Tattooed Lady.
She has eyes that folks adore so,
And a torso even more so.

Lydia, oh Lydia, that encyclo-pidia,
Oh Lydia The Queen of Tattoo.
On her back is the Battle of Waterloo.
Beside it, The Wreck of the Hesperus, too.
And proudly above waves the red, white, and blue,
You can learn a lot from Lydia!"

Uenie potaa spieva, recitova alebo hovori vtipy je dobre znma tma science-fiction. Najslvnej prklad je HAL vo filme '2001: Vesmrna odysea'. Tu HAL pri 'umieran' spieva Bowmanovi 'Daisy'. Mono, keby spieval 'Ldiu', nebola by scna a tak tipav...


[29] V njakm muzeu si sedne njak lovk a nape knihu o politick ekonomii...

Karl Marx strvil vea asu v starej itrni Britskho mzea, ke psal svoju knihu 'Das Kapital'.


[37] "Vte, my si myslme, e je na IksIksIksIks, arcikancli," vysvtloval Rozafn.

O kontinente XXXX si pretajte viac v Sekovi [186].


[43] "Nechvaln znmy profesor Krutho a neobvyklho zempisu," etl.

'Egregrious' pvodne znamenalo 'eminentn', ale dnes je to zneuvan. Nara sa tu tie na regis (vo vzname: 'sponzorovan korunou') profesorov na niektorch univerzitch Britnie.


[47] 'Je o n, jako t zemi, znmo jen mlo s vjimkou toho, e jest obklopena moem.'

Jedna z mla strof austrlskej nrodnej hymny, ktor vina Austrlanov skutone pozn, je 'N dom je obklopen morom'. Do pamti sa zaryje preto, lebo vo veku, ke sa deti uia hymnu, nikto nevie, o 'girt' znamen.


[48] "Sir Roderick O'Mezeney strvil mnoho let ptranm po tomto dajn existujcm svtadlu a byl velmi drazn v prosazovn nzoru, e nco takovho neexistuje."

Mapa Zemeplochy popisuje kariru Sira Omezenho podrobnejie. Jeho principilnym spechom boli tri epick cesty okolo Plochy, poas ktorch sa mu dokonale podarilo NEnjs XXXX, Vyvaovac kontinent a nakoniec ani iadnu zem, ktor by stla za re.


[49] "... e v t zemi v zim opadva z kmen kra, zatmco list zstv na stromech."

Presne toto sa stva austrlskym eukalyptom, ako je kulaba.


[49] "... o much, kte kolem vs poskakovali na jedin velk noze..."

V 3. knihe srie Narnia C.S. Lewisa ( Plavba Jitnho poutnka) sa vyskytuje ostrov Dufflepudov, ktor prve to robia. Samotn Terry vystopoval prbeh ete alej:

"Toto ovplyvnili dve veci. Prv: popisy najstarch dlhotrvajcich ciest, kde sa bene spomnaj montr typu 'vek noha' (napr. v sge o ervenom Erikovi). Druh je t, e ke som bol mal chlapec, som si ist, e sme v triede tali Robinsona Crusoa a obrzok v knihe ho ukzal, ako v kozej koi pozer na jednu stopu, ktor naiel v piesku. Zrejme ilustrtor dostal pokyn nakresli Robinsona, ako naiel stopu v piesku a on presne to urobil."


[50] "k se v nm, e ten svtadl ma jen mlo jedovatch had..."

Skutone, hady v Austrlii s vemi jedovat. Poda jednho zdroja z 15 najjedovatejch hadov sveta je 14 austrlskych.


[52] Kdy udlte v podrce dry, prothnte jimi kus liny...

... dostanete abky. Vemi vyhodn vo vine tropickch krajn, ale vo vea retaurcich neprijaten.


[55] ...pokraovaly i pevninou v podob soustednch kruh matnho blho svtla.

V umen domorodcov je vodn diera obecne kreslen s koncentrickmi kruhmi, ktor sa roziruj do pte.


[59] "I kdy na druh stran se dal mnoh uboh plavec radji vyvrhnout na to dsiv pobe, ne by se nechal splchnout pes Okraj."

'Desiv pobreie' od Roberta Hughesa je jeden z historickch textov o britskej kolonizcii Austrlie a transporte trestancov.


[65] Vsmkovi zaala v och doutnat podivn z. "Tak tygi, kate, hm?" ekl.

Prv ver slvnej bsne Williama Blakea 'Tiger':

"Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?"


[69] "Tak se nm zase udlalo pkn," prohlsil.

To je hlka britskho komika Georga Formbyho zo 40tych rokov. V jeho filmoch to vdy hovoril, ke zistil, e je v problmoch a tesne predtm, ako zaal uteka.


[76] Nkter ze strom lemujcch pl vypadaly a straideln znm a hovoily ke knihovnkovi o domov. To bylo divn, protoe knihovnk se narodil v Ankh-Morporku, v ulice U Mesnho jezrka, hned vedle sedlstv.

Toto meno mono priradi k slvnemu austrlskemu predmestiu Moone Ponds, ktor dalo svetu Damu Ednu Everage a Tinu Arenu.


[80] ", to znamen 'poj rychle, nkdo spadl do hlubok dry'."

Klokan Pokvarek paroduje Skipy stepn kenguru, austrlsky televzny seril pre deti. Vi Stre! Stre! [108].


[87] Vypadala, jako kdyby se umelec nepokouel namalovat jen klokana zven, ale souasn i zevnit."

Charakteristika umenia domorodcov, niekedy znma ako 'rentgenov kreslenie".


[89] Byl tam nakreslen rudohndou hlinkou asi tucet rukou.

Dleit lenovia domorodch kmeov asto zanechvali na kameoch svoje odtlaky rk tak, e umelec si naplnil sta vodou a hlinkou, a potom vypul 'mabu' cez ruky na kameni, z oho tam potom zostala ich silueta.


[100] "Nevadilo mi, kdy jsem musel vlastnma rukama zabt pr pavouk..."

Vi [149].


[111] "A nem nhodou cvrky v kouli?"

Austrlsky vraz pre klamstvo alebo ahanie niekoho za nohu. Vi Sek [186].


[120] "Jeden exempl ehokoliv."

V poviedke 'Konek' od Eric Frank Russella hrdina njde plantu, kde skutone je zo vetkho, i u zvierat alebo rastln, len jeden exemplr. Vyjde najavo, e planta je riaden super-bytosou, ktor tu vytvorila formy ivota.


[129] "Vtina lid mi k la."

Odkaz na Mad Maxa, hrdinu klasickej austrlskej filmovej srie, ktor urobila z Mela Gibsona hviezdu. Max mal Interceptor V8 (la ma 8 kon), s akcelertorom (ktor m aj la, hoci Maxova verzia neobsahuje vrecia so senom). Popis prenasledujceho cestnho gangu urite vyzer ako inpirovan scnou z filmu Mad Max 2: Cestn bojovnk.


[137] "... stejnej la jako j!"

( Mental As Anything) Meno dobre znmej austrlskej rockovej skupiny.


[146] "... Mal nudn skupina drobnch hvzd."

Mrakoplaovo astrologick znamenie. Vi Lehk fantastino [82].


[148] "... dleit je nezabt svho vlastnho ddeka."

'Paradox dedka' je ben filozofick nmietka na cesty asom. Spisovatelia scifi vypracovali vek mnostvo jeho rieen, priom Terryho 'nohavice asu' s len jednm z nich. Tato scna ukazuje na pr alch, vi [149] a [152].


[149] "Mohl byste... teba... lpnout na mravence a to by mohlo zpsobit, e se v budoucnosti nkdo nenarod!"

V poviedke 'Zvuk hromu' od Ray Bradburyho zabitie mota vo vzdialenej minulosti plne zmen histriu. Vid Dmy a pnov [124].


[152] "Protoe je to tak, e historie je zvisl na tom, e lapete po mravencch, na kter u jste jednou lpli."

Teria 'uzavretej sluky' ciest v ase - e vetky von konce sa nakoniec spoja, hoci teraz okamite nevieme ako - protire modelu 'nohavc asu'. Bolo to pekne vyjadren vo filme Termintor, hoci v druhom dieli to bolo hne popren.


[155] 'Diaroomblejing: Zkontrolujte si zbran.'

Skutone si mte kpi rohoky a tabuky na dom s npisom 'didjabringabeeralong'. Prv popis mesta, vetne npisu, sa podob na Bartertown v 3. dieli Mad Maxa (Pod Hromovou kupolou).


[156] "fuje j Krokodl."

Signalizuje posun od Mad Maxa ku Krokodlovi Dundee. (Vo filme bol Dundee volan Krokodlom preto, lebo zpasil s krokodlmi.)


[157] "... jednoho dne objevil stopu v psku. Vypadala jako otisk z devoezu."

Profesor hovor o Robinsonovi Crusoe. Vi [49].


[160] "Kdybyste ztroskotal na oputnm ostrov, jakou hudbu byste tam chtl poslouchat, hm?"

'Platne na opustenom ostrove' je dlho beiaci seril rdia BBC, v ktorom celebrity vyberaj osem platn, ktor by chceli ma na hypotetickom pustom ostrove. Terry samotn bol hosom serilu 9. septembra 1997, a zvolil tento zoznam:

- 'Symphonie Fantastique: Dream of a Witches' Sabbath' -- Berlioz, London Symphony Orchestra/Sir Eugene Goossens.
- 'Thomas the Rhymer' -- Steeleye Span.
- 'The Race for the Rheingold Stakes' -- Bernard Miles.
- 'The Marriage of Figaro: Voi che sapete' -- Mozart, Petra Lang, ms; Royal Concertgebouw Orchestra, Amsterdam/Nikolaus Harnoncourt.
- 'Bat out of Hell' -- Meatloaf.
- 'Silk Road Theme' -- Kitaro.
- 'Great Southern Land' -- Icehouse.
- 'Four Seasons: Summer' -- Vivaldi, Israel Philharmonic Orchestra/ Itzhak Perlman, v.


[163] "A to urit nev, e my nhodou vyrbme nkter fakticky skvostn vna,... ty srgoro!"

Vyjadruje jav, v Austrlii znmy pod menom 'kultrne prikrenie' - otravn komplex menejcennosti, zaloen na hlboko zakorenenom podozren, e sn Austrlia sa celkom nevyrovn Britnii a mono ani Amerike, ke sa jedn o 'kultru' - s dsledkom, e kultrne 'vysok body' s agresvne propagovan, zatiao ben pivo a podobn veci s bran s rozpakmi.


[164] "Tomuhle ty ik n? ... Tak se uklidni. Tomuhle ... j km samostl."

Dva odkazy na filmy za cenu jednho. Meranie noov je priamo z Krokodla Dundeeho, lov samostrel ukazuje na 'Dobyvateov Stratenej archy', kde Harrison Ford vytiahne revolver na chlapka, poskakujceho s meom.


[169] "V... na zchodovm prknku sed obrovskej pavouk..."

Pavci na zchodoch je v Austrlii vek problm - vdy sa oplat dobre si pozrie, kam si sadte. Mal poet ud kad rok s poriadne pohryzen ervenohlvkami (druh iernej vdovy) prve na zchode. V 90tych rokoch britsk televzna reklama na pivo Carling Black Label ukazovala anglickho turistu, ktor mal podobn problm. V Australii je tie dobre znma udov piese:

"There was a redback on the toilet seat
when I was there last night
I didn't see him in the dark
but boy I felt his bite

And now I am in hospital
a sad and sorry plight
I curse the redback spider
on the toilet seat last night"


[187] "Vechno je v tom smru tak sobeck!"

Sn odkaz na 'Sebeck gn', knihu o evolcii od Richarda Dawkinsa. Termn je obecne akceptovan ako mechanizmus evolcie.


[195] "'Na klokan, fi vyfkoim'... Po evtech dobv pfnika."

Mrakoplaova verzia slvneho songu Rolfa Harrisa 'Tie me kangaroo down'. Samozrejme, v Mrakoplaovom prpade, on v skutonosti chce by od Pokvarka o najalej.


[195] "... pvohvl vechny fv penze v 'Dva hop'... tyf pod fvel na to, ve vbef dol nefpadnou."

Pozri Tk melodino [224]. To, e minca vyhoden do vzduchu vbec nedopadla na zem, si Mrakopla odskal v Barve kouzel [115].


[199] Rud vz dl kodrcal cestou. Na jeho zadn stn bylo velkmi nepravidelnmi psmeny napsno: Petunia, princezna pout.

Scny s Letciou, Darleen a Neilettou rezonuj s filmom 'Dobrodrustv Priscily, krovnej pte' z r.1994. Film je o ceste dvoch transvestitov a transsexula na autobuse naprie Austrliou.


[201] ... zda u m nco v plnu na tenhle vkend...

Ke ste si uprostred 20. storoia ptali u holia 'nieo na vkend', dostali ste kondom.


[206] "Co to vante? Co s tm m co dlat, jestli nkdo pletl nebo il?"

Odkaz na prastar vtip o kren klokana s ovcou.


[208] "Pro Snek? To je divn jmno pro kon."

Pretoe Banjo Patterson, bsnik a autor mnohch krsnych austrlskych rozprvok, napsal bse 'Mu od Snenej rieky', v ktorej rozprva o muovi, ktor jazdil na 'nieom, ako k s malou vekosou'.

al z jeho vtvorov s slov piesne 'Waltzing Matilda', v ktorej vynaiel austrlskeho hrdinu. A to je prve to, na o chce bsnik premeni Mrakoplaa. o si o tom mysl Mrakopla, iste uhdnete. Pozri [220, 221, 225, 259].


[208] "A pro si mu neek o padmedvdech?"

Padajci medvedi je tandardn historka, ktor je rozprvan dverivm cudzincom. Hovor o dravej koale, ktor si vyvinula druh toku pdom na ni netuiacich (cudzch) lovcov.


[220] "Starej Nezlidapes slbil..."

Bse 'Mu od Snenej rieky' [208] popisuje prenasledovanie koa, identifikovanho ako 'rieb starho Regreta'.


[221] Snkovy nozdry se zahbali a k bez nejmenho zavhn pokraoval v ceste po stn dol.

Mrakopla prejde cez kaon, ale gang za nm neme, znovu 'Mu od Snenej rieky'.


[225] 'Kame to chtl, Clancy?"

Bendo Patterson napsal tie baladu 'Clancy of Overflow' a Clancy hr hlavn lohu aj v 'Muovi od Snenej rieky'.


[233] Byla to pedn polovina slona.

Na zaiatku 90tych rokov spsobil britsk umelec Damien Hirst vea rozruchu, ke vystavoval zvierat rozrezan napoly a naloen vo formaldehyde.


[155] "Brouci?" podivil se Rozafn.

Na svete je viac ako 400000 odlinch pomenovanch druhov chrobkov a aspo dvakrt toko nepomenovanch.

Ke sa ptali ktskeho genetika J.B.S. Haldana (1892-1964), o mu jeho tdia o Stvoren odhalila o podstate Boha, dajne odpovedal: "Vyzer to tak, e m nesmiernu zubu v chrobkoch." (Poda vedeckho spisovatea Stephen Jay Goulda je citt nepochybne od Haldana, ktor ho asto opakoval, ale prbeh o tom, e by sa zapjal do teologickch diskusi, sa nepodarilo overi.)

Haldane je tie autorom kniky pre deti 'Mj priate pn Leakey', ktor je psana v Pratchettovskom tle (doporuujem).


[238] "Mal chechtky rackm, velk chechtky papoukm... Vte, nen zdaleka zobk jako zobk. Zobky na vytahovn hmyzu z kry, na louskn oech, na konzumaci ovoce."

Jedna z kovych vec, ktor si Darwin vimol, a ktor ho viedla k detailnej terii vvoja, boli mal rozdiely v zobkoch medzi pinkami na rznych ostrovoch v skupine Galapg.


[245] Vzduch se naplnil rozpaky, hustmi a ruovmi. Kdyby byly tyto rozpaky kamenem, mohli byste z nj vytesat cel rov msta, skryt a tajemn.

'Petra' (grcky 'kame') je meno antickho pred-rmskeho mesta v Jordnsku. Viktorinsky cestovate a bsnik John William Burgon popisuje mesto vo svojej bsni Petra. Bse kon slovami: "A rose-red city, 'half as old as Time!'"


[259] Pomrn spokojen mg kdysi tboil na behu vodn dry ve stnu stromu, jej byl absolutne neschopen urit.

Najznmejia piese Bendo Pattersona [208] je asi 'Waltzing Matilda'. Naneastie jej slov nie s presne tie ist, ako s v celosvetovo znmej verzii tejto piesne. Ete vie neastie je, e hoci kad Austrlan pozn tto piese, ani dvaja z nich sa nevedia dohodn na jednotnej verzii. Take tto verziu neberte ako autoritatvnu:

"Once a jolly swagman camped by a billabong,
Under the shade of a coolabah tree,
And he sang as he watched and waited for his billy boil,
'Who'll come a-waltzing Matilda with me?'

CHORUS:
Waltzing Matilda, waltzing Matilda,
Who'll come a waltzing Matilda with me?
And he sang as he watched and waited for the billy boil,
Who'll come a waltzing Matilda with me?

Down came a jumbuck to drink a the billabong,
Up jumped the swagman and grabbed him with glee,
And he sang as he stowed that jumbuck in his tuckerbag,
'You'll come a-waltzing Matilda with me.'

Down came the squatter, a-riding on his thoroughbred,
Down came the troopers, one, two, three.
'Whose is the jumbuck you've got in your tuckerbag?
You'll come a-waltzing matilda with me.'

Up jumped the swagman and leapt into the billabong,
'You'll never tak m alive,' said he,
And his ghost may be heard as you pass beside the billabong,
'You'll come a-waltzing matilda with me.'"

Bystr itate si vimne, e pokraovanie odstavca v knihe (Tloukl zuiv do plechovky piva a nadval, a se hory zelenaly. "Co za idiota naleje pivo do piksly?") pasuje presne do rytmu a truktry piesne. Vraz 'tancujca Matilda' existoval aj pred touto piesou. Mal vznam 'putova alebo vli si vetko svoje so sebou ako vandrk'.


[265] Ne, dostali jste slanou pivn obludnost.

Mrakopla vynaiel Marmit, blzkeho synovca jemnejieho Vegemitu.


[280] "Dokonce i mn to dl dobe, mt v cele jednou poctivho lumpa namsto tch zatracenejch politik!"

Politici v Austrlii maj reputciu ete horiu ako v ostatnom anglofnnom svete, ale v skutonosti ich skre usveden nie je vbec tak vysok. Jeden notorick kandl bol na konci 80tych rokov s premirom Quennslandu sirom Joh Bjelke-Petersonom. Viacero z jeho spolonkov bolo zavretch a sm premier bol obvinen a (krtko) uvznen pre kriv prsahu. Sdne sthanie bolo zastaven.


[281] "To je do balady, vte? Hrozn by balad pomohlo, kdyby to byl strom, co m ti slabiky..."

Skladate m astie. Vi [259].


[282] "ekl bych, e byste se moh stt stejn znmej jako Ned Plechov hlava, kmo."

Ned Kelly bol legendrny austrlsky zloinec z r.1870, ktor pri svojom poslednom zastaven mal plechov brnenie proti gukm. Naneastie, policajti si vimli, e nohy nem obrnen... Slvny tie pre jeho posledn slov: "Tak je ivot."


[285] "Plavouc bochnek s masem."

Terry to neskr objasnil: je to miestna pochka z junej Austrlie.


[295] "Vzpomnte na starho 'Ru' Ptka?"

Terry sa nm sna vsugerova, e kad, kto sa vol Vtk, skr i neskr dostane prezvku 'Dicky'. Najslvnej (a v tomto kontexte naozaj vhodn) bol legendrny kriketov rozhodca, teraz na penzii.


[300] "Piel jsem Breberkovou ulici."

(Berk Street)
Hlavn obchodn ulica v centre Melbournu sa vol Bourke Street.


[300] 'Kaf de Feet la Kolk'

V Adelaide je podnik s menom 'Caf de Wheels', ktor je preslven svojimi plvajcimi msovmi knedlikami [285]. Kolkova verzia sa pohrva so slovom 'defeat' (nespech, prehra), o je v jeho prpade celkom namieste.


[301] "Vrhotova spolenost pro vrobu prdelnch nr..."

Skuton austrlska spolonos, ktor vyrba slvne vyahovacie nry na bielize. ( Hill's Industries.)


[303] "Ja to vidm tak, e j jsem mnohem vc domorodej ne voni."

Niekto si vimol, e Kolkova politika bola inpirovan radiklnou austrlskou politikou Paulinou Hansonovou, ktor tie prila z priemyslu rchleho oberstvenia.


[303] "... protoe Duncan je mj kmo."

Z austrlskej piesne 'Duncan', ktor bola vekm hitom spevka Slim Dustyho v r.1958: "I love to have a beer with Duncan, 'cos Duncan's me mate."


[307] "... bude vedle toho pohdka o zemi obrovskch chodcch pernk se vestkami vypadat opravdu velmi krotce."

Slvny austrlsky prbeh pre deti sa vol 'arovn puding'.


[309] Musela to bt budova. Nikdo nenech otevenou tak velkou krabici, z n by vyuhovaly paprov kapesnky... jako kdy prve zaal vytahovat plachty.

Obidva popisy boli v rznych asoch pouit na budovu opery v Sydney, ktor je naozaj v prstave.


[325] "Ona se... jej jmno je... jednodue... madam Nellie... Doprdel."

Zloenina z dvoch ien: madam Nellie Melba, znma ako Broskya Melba a Clara Butt, anglicka spevka, ktor sa presahovala do Austrlie.


[327] "Pnov..., dovolte, abych vm pedstavil... Broskev Nellie."

Mrakopla vynaiel Broskyu Melbu, slvnu austrlsku altov spevku.


[332] "To chce ct, e cel tohle msto je nco jako vzen?"

asto sa hovor - hoci Austrlania to nehovoria - e s potomkami britskch trestancov, ktor boli odsden na 'vyhnanstvo', ako trest len o mlo miernej ako smr. Skutone prv eurpske sdla od r.1788 boli trestaneck kolnie. Jednako krtko nato boli vytvoren aj 'slobodn kolnie' a transport trestancov prestal niekedy v strede 19. storoia.


[334] "To je ten Galah, o kterm vichni mluv."

Mrakopla sa zrejme zaplietol do slvneho sydneyskeho festivalu gayov a lesbiiek ( Gay and Lesbian Mardi Gras). Galah je tie mal ruov papagj so sivou hlavou. S to vemi jemn a neton vtky, o nm sauje pochopenie, preo je slovo 'galah' aj austrlsky slangovy termn pre posmeny vznam 'blbeek' alebo 'somrik'. Zrejme na sidneyskom Mardi Grase nie s transvestiti vtan.


[340] Mrakopla seskoil z vozu, dopadl na n rameno, pak nakrtko dolpl na n hlavu.

Na konci filmu 'Krokodl Dundee' n austrlsky hrdina takto unik cez preplnen stanicu newyorskho metra.


[354] "Sarong, pane." ... "A mn se zd, e v tom vypad pekn vesele, haha."

Dekan sa bezndejne poka urobi vtip, ale chba mu na to pseudo-taliansky przvuk. Ke Chico Marx chcel poveda "That's wrong", znelo to ako 'a sarong'.
(Ale mono sa to bude pi Sargonovi.)


[364] "Kdy Leticie zpv 'Zelen skrn'..."

Hrdinky filmu 'Dobrodrustv Priscily, krovnej pte' spievaj (cez playback) repertor skupiny Abba. Vi [199].


[366] "Podvej, mus to bt nov pivovar, protoe tenhle jsme postavili, aby nahradil ten star na ece."

Star pivovar v zpadnej Austrlii je postaven pri Labutej rieke, na alebo blzko posvtnho miesta (zle na tom, koho sa sptate). Pivovar Neiletty je situovan na sn najmenej posvtn miesto svetadielu...


[366] "Mj otec v tom piel skoro o vechny penze."

Varenie piva je finanne nebezpen biznis. Alan Bond [405] skrachoval v r.1990, ke njomcovia jeho kriem odmietli jeho pln, aby im predal tie krmy za peniaze na ruku.


[377] "Podvejte se," zarazil se Vsmek, "j jsem lovek, kter v o kachnch svoje, a to, co tady mte, je k smchu."

Hovor sa, e vtkopysk vyzer ako kaka, ktor navrhol vbor.


[378] 'Nulli Sheilae sanguineae'

'iadne svinsk Sheily'.


[380] "Ml jsem cestou dobr prvodce."

'Asistovan prechod' bol termn pre finann podporu, dvan britskm prisahovalcom v 60tych rokoch.


[384] "My jsme tomu jako kluci kali buk."

Buiaky s tradine pouvan domorodcami ako prostriedok komunikcie a signalizcie na vzdialenos viac m. Jeho pouitie je ukzan vo filme 'Krokodl Dundee II', kde sa pouva na privolanie pomoci domorodcov.


[385] "Vy mi tady kate, e mte v, kter je shora vy ne zdola?"

Odkaz na klasick seril televzie BBC 'Dr Who'. V om postavy stle poukazovali na to, e doktorova lo Tardis je zvntra via ako zvonku. Kee vonkajok mal vekos telefnnej bdky, asi to bola pravda.


[386] "My jsme tady chytr zem -"

Austrlia sa raz poksila robi si reklamu ako 'chytr krajina', aby pritiahla sprvny druh prisahovalcov.


[388] "'Samet'? To je ale psinzn ingredience!"

Samozrejme je to meno pavka. Jedno z Terryho obbench austrlskych pv je tie 'Redback'. Asi je najlepie sa na ingrediencie vbec nepta.


[401] Udlal nkolik divokch tah po kameni a tie si pi tom pobrukoval. "U jste nkdo uhodl, co to je?" zeptal se pes rameno.

Mrakopla imituje Rolfa Harrisa, bradatho austrlskeho spevka a umelca, ktor v britskej televzii predstavoval detsk kreslen filmy. Pred kadm filmom ukazoval, ako sa kresl hlavn postava, pri kreslen si popiskoval a asto sa cez plece ptal: "U niekto uhdol, o to je?" Vi [195].


[405] Kdy tak sedli kolem stolu na GU, vyvstvali ped nimi mnohem dleitj otzky.

Prirodzen predpoklad, e BU znamen 'Bugarup University' je celkom logick, ale fakt, e to nebolo explicitne povedan, nm dovol divoko pekulova o mnohch alternatvnych rezonancich...

Najprv si vimnime, e v Austrlii je skuton BU: Bondova univerzita na Zlatom pobre bola financovan a pomenovan poda Alana Bonda, znmeho vaza America Cupu, farebnho biznismena a bvalho trestanca. Jeho hlavnm obchodom bolo pivovarnctvo: vlastnil znaku Castlemaine Toohey, a km neskrachoval na konci 80tych rokov (vi [366]).

alej si vimnime, e 'bu' je tie minuly as z franczskeho 'boire', pi.

Po tretie poznme prpitok 'bottoms up!' (spodky hore!) - to ale len vo vybranej spolonosti.

Najblznivejia hypotza o BU je zaloen na predstave malch britskch kolikov, e protinoci chodia na rukch, t.j. 'bums uppermost'.

Samozrejme to nie s tie 'omnoho dleitejie otzky', ale nebolo to zbavne trochu si popekulova?


[407] Knihovnk kchl. "... auk..." "Ehm... te je z vs nejak velk ptk..." zabruel Mrakopla.

Pravdepodobne Alka vek (vyhynut druh nelietavho morskho vtka, podobnho tuniakovi).


[408] Mohl by si nco naetit, koupit si farmu nkde kolem Nikdy-Nikdy...

Vtipkovanie s Never-Never (zapadkov Austrlia) a 'kupovanm na nikdy-nikdy' (njom).


[409] "Kdybysme se dostali k Okraji, mohli bysme tam uvolnit njak velk ledovec, dothnout ho sem a z toho by byla spousta vody..."

Toto bolo vne navrhovan ako spsob zskavania vody pre Austrliu.
(Chyba v preklade. 'Hub' znamen Stred a nie Okraj. Nakoniec adovce s okolo stredoveho plu Zemeplochy.)


[413] Byly samozejm ureny tdy lod... lod pohnnch zcela jednodue tak, e z nich bylo vyznuto dno, posdky, kter do nich nastoupily, je zvedly rukama do ve bok a pak se s nimi daly na prk, jako kdyby jim za patama hoelo.

Takto regata sa rob kad rok v Henley-on-Todd pri Alice Spring. Udalosti sa zastn okolo dvadsa tmov, ktor beia hore a dolu korytom rieky Todd. Tmy s sponzorovan miestnymi podnikmi a vinou s zloen zo zamestnancov podnikov a ich rodinnch prslunkov. Tmy po koryte rieky ahaj lepenkov lode so stoiarmi a plachtami. Je to zbavn show, ke vidte lode na suchej rieke a vetky tie chlpat nohy triace zo spodkov lod. Posledn preteky s medzi dvoma vekmi loami postavenmi na traktoroch (tractor bodies). Tieto lode maj na bokoch kanny a irok poiarnicke hadice, spojen s cisternami na palube. Z kannov sa vystreuje mka na druh lod a na divkov. Ke to zmieate s vodou, mte o zbavu na cel de postaran.

Pribline raz za sedem rokov pr a regata sa mus odloi, pretoe rieka je pln vody.


[415] "Pesn! Jedno zaklnadlo, jeden kbelk mosk vody, a je po problmech..."

Odsolen morsk voda hr dleit lohu vo vodnom hospodrstve mnohch ptnych krajn. Jednako (ako podotkol Rozafn), je to energeticky nron.


[417] "Slyte ten hrom? ... Mli bychom se jt radji schovat pod stechu..."

Hit 'Down Under' austrlskej skupiny 'Men at Work' z r.1983: "Can you hear that thunder? You'd better run, you'd better take cover."


[427] Nedaleko stedu Poslednho svtadlu, kde se po bo obrovskho rudho skaliska, rozplenho staletm sluncem, til vodopd...

Uluru, po naom Ayer's Rock, je domorodcami povaovan za posvtne, take na skalu nikdy neplhaj, hoci mnoh turisti no.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: pondl 22. ervenec 2013 20:33     Pedmt: Carpe jugulum Citovat

APF: http://www.lspace.org/books/apf/carpe-jugulum.html


[6] "Nac mac Fgl!"

Fglovia rozprvaj jednm zo ktskych dialektov. Teoreticky je ktsky jazyk blzko spriaznen s anglitinou a Anglian zvyajne s trochou nmahy porozumie ktovi, ale tento konkrtny dialekt je pre vinu anglicky hovoriacich ud nezrozumiten. Sm Terry varuje pred pokusmi dekdova vetko ich rozprvanie - dleit je dojem z rei, nie presn slov - ale niektor z nich s dos priamoiare.

O bojovch pokrikoch: 'Bigjobs!' je citcia Mek-Quakea, jednho z 'Bojovnkov ABC' v kultovnom komikse '2000 AD', 'Dere c'n onlie be whin t'ousand!' je zaloen na hlke z 'Highlandera': 'There can be only one!', 'Nac mac Feegle wha hae!' odpoved citcii 'Scots wha hae' z bsne Roberta Burnsa, hoci samo osebe to ned iadny zmysel...


[9] A myslte, e vn ve, e kdy budou sv jmna vyslovovat pozptku, nikdo to nepozn?

Je vea filmov o uproch, kde tento trik vborne funguje: v 'Drakulovom synovi' (1943) grf 'Alucard' cestuje po juhu USA, aby si vzal potrhl enu, ktor chce by nesmrten; v 'Poslednch rituloch Drakulu' (1979) upr Dr. A. Lucard spravuje mrnicu, ktor ho zasobuje erstvym msom. Ten ist trik sa objavil aj v serili o Draculovi (1990) a vo filmoch 'Galaxia hrzy doktora Terrora' (1966) a 'Drakula: Star pinavec' (1969).


[14] Ne, samozejm, s vlastnm obrazem v zrcadle, protoe takov hrdinka skon dv nebo pozdji pi zpvu duetu s pnem Modrm ptkem a ostatnmi obyvateli lesa...

Toto robilo mnoho Disneyho hrdiniek: prv bola Snehulienka, ale aj Popoluka a pkov Ruenka sa dopustili podobnch priestupkov. Vo filme 'Mary Poppins' Julie Andrews spieva spolu so svojim odrazom ( 'Lyica cukru') a taktie spieva aj s inmi kreatrami. Pn Modr vtk pochdza z piesne 'Zippedy Doo-Dah' z Disneyho filmu 'Piese Juhu', hoci je celkom mon, e u sa objavil aj skr.


[18] Kdy jste potebovali uvait vajko, zazpvali jste si v duchu patnct ver oblben psn "Kde ty vetky loutky jsou?"

Zrejme Lancresk verzia piesne "Povedz, kde tie kvety s?", ktor sa tie pouvala na varenie vajec.


[19] "MusitejtokamitkpanBetankovajejmumiminku!"

Bretan je vdyzelen rastlina, ktor doke rs aj na mtvych stromoch; teda je niekedy povaovan za symbol nesmrtenosti, odolnosti ivota.


[19] "Myslela jsem, e na ni dva pozor star pani Paternosterov."

Paternoster (latinsky 'n otec') obecne oznauje oten v latine, ako bol pouvan rmskymi katolkmi a do r.1960.


[24] DOBR. MM TADY JISTOU MALOU ASTKU PENZ. Na zmrzlou zem dopadlo nkolik minc.

Pozri Mort [31].


[26] Bude v nm vystupovat ten chlpek, co si hned na zatku pusti do kalhot lasiku...

Tradin vystpenie kaskadrov v Yorkshire, len miesto lasiiek pouvaj fretky.


[29] Te se tich reverend Ovsek prohlel v zrcadle.

V angliknskej cirkvi je kaz zvan reverend, farr je 'Very Reverend', biskup je 'Right Reverend' a arcibiskup 'Most Reverend'. Ovskovo meno ukazuje na Titusa Oatesa, anglickho klerika, ktor v r.1678 obvinil jezuitov, e chc zavradi Charlesa II a dosta na trn jeho katolckeho brata Jamesa, vojvodu z Yorku (neskr Jamesa II). V nasledujcej vlne antikatolckej hystrie bol Oates tedro odmenen a okolo 35 nevinnch ud bolo popravench. Ke v r.1685 James zasadol na trn, Oates bol obvinen z krivej prsahy a uvznen. Po revolcii r.1688 bol osloboden a iel na penziu.


[38] Lancret si na potovn schrnky moc nepotrpli.

Zd sa, e sa to od ias knihy 'Dmy a pnov' trochu zmenilo. Vtedy sa pota nechala vo vreci uprostred mesta, a udia si ju vyberali poda potreby.


[44] "A ta je dneska na ceste k Ploskolebe... leb hoe."

Meno je Terryho pocta Steve Earlovi, vekmu spevkovi 'novej country', ktor naspieval piese 'Copperhead Road'. Copperhead je jedovat had z vchodnej a junej asti USA.


[46] "Je dobe si uvedomit, e nai prapedkov, i kdy byli schopn podnikat cesty dlouh stovky kilometr, pevn vili, e nedokou pejt tekouc, ivou vodu."

Niektor prbehy o uproch obsahuj zkaz prechodu tecej vody. Je dobre spomen, e zkaz platil len pre pohyb vlastnou silou - nie pre jazdu koom.


[56] "... nejdsivj vc, kter se ji me dostat do ruiek, je njak ta pinav plnka a nejhor zloin, kter me spchat, je, e t nenech v noci vyspat. To se, podle mho mnn, d tko oznait za hch."

Sv. Augustn vo svojich 'Vyznaniach' poukzal na toto sprvanie det (e vyaduj opateru) ako na dkaz toho, e aj t najnevinnej s sebeck a s zaaen dedinm hriechom.


[58] "Jestlie Kla kchne, Ankh-Morpork chyt rmu."

'Ak X kchne, potom Y dostane ndchu' je u v ekonomike kli. X a Y tu me by ubovon kombincia z Ameriky, Japonska, Eurpy a zie.


[58] "'Vlkodla hospodstv', jak jim k ankh-morporsk Patricij."

Ekonomiky Vchodnej zie: Jun Krea, Singapur, Malajsko, Thajsko a alie, ktor vemi rchlo rstli v 80tych a 90tych rokoch, s niekedy kolektivne volan 'Tigrie ekonomiky'.


[60] 'sthat a holit i bez nohou'

Ben npev je 'Sthat a holit, dve pence'. Vi Tk melodino [50].


[76] "Tenhle msc jme jen ryby." ... "Protoe prorok Bruta se odekl vkn masa, hm, kdy bloudil v pouti, vte?"

Kresansk Vek pst pred Vekou nocou, pvodne obdobie 'vyhbania sa bohatej strave', pripomna Kristov as, strven v pti, poas ktorho ho Satan pokal chlebom. Vi Mat 4:1-11 a Luk 4:1-14. plny prbeh proroka Bruta je v Malch bohoch.


[52] "Acotakasi?" uklouzlo Agnes nevdomky nahlas.

(Wstfgl)
Najskor vskyt tohto nie-slova bol hlseny z Asterixa legionra, ke Obelix zbad krsnu Fabellu. Terry hovor: "Tu ste ma dostali... Myslel som si, e som jednoducho naklepal nhodn psmena!" Ale na tych psmenach nieo bude, lebo v Pyramdach ich vyslovila Ptraci, a v Nohch z jlu Sibyla vyslovila zo spnku 'wsfgl'. V Erikovi sa lotor vol Astfgl. Naviac, ke hadte 'wstfgl' na Webe, njdete ho vo vetkch monch druhoch navzjom nespojench prbehov v podobnom kontexte - zvuk, ktor udia vydvaj v spnku alebo ke stratia re. Mono sme svedkami zrodu novho slova.


[82] "Jh vhno... nebhiju," zavrtl Igor pyn hlavou.

Tento citt, alebo aspo dramatick pauza v om, pochdza z Copollovho filmu 'Bram Stoker's Dracula' z r.1992. Ke Keanu Reeves sadne, aby zjedol svoje prv jedlo na Drakulovom zmku, Gary Oldman hovor: "Prepte mi, ke sa k vm nepripojm. U som veeral, a nikdy nepijem... vno." V knihe ni tak nebolo, ale pochdza to z divadelnej hry "Dracula" Hamiltona Deana, ktor bola vemi spen v New Yorku okolo r.1920.


[83] "V thom nebhyla hdn z tch lehvren, hdn akhvria, do ktherejch se nhco nhaleje a vythhne se 'zharuen bhravej hlenej mhozek' a dhouf se, he si thoho nikhdo nhevimnul."

Aspo jeden z ranch filmov o Frankensteinovi (ktor s zrejme hlavnou inpirciou pre postavu Igora) obsahoval sluhu, ktor mal z lekrskeho laboratria ukradn mozog slvneho vedca, ale ten mu vypadol a tak zobral in z fae, oznaenej 'Abnormlny'. Ten potom transplantovali do obludy.


[89] "Vlad ze Strakupr," doplnil Vlad s klonou.

Bram Stoker si poial meno 'Dracula' od Vlada Draculu 'Napichovaa' (1431-1476), vldcu Valaska. Tento Vlad bol krut a psychopatick vldca, ale nie s iadne historick dkazy, e by niekedy pil krv alebo fuoval do bosorctva.

Meno 'Magpyr' poukazuje na straku (magpie) a na Maarov (Magyar), koovncky kme, ktor sa usadil na zem dnenho Maarska a sasti Rumunska v 9. storo. Drakula mohol by kudne Maar. V dnench doch je toto slovo viacmenej synonymn s 'Maar'.


[89] "Nebo, chcete-li, vampi s tvrdym 'y', to je te modern."

Tto vslovnos m star pvod, ale dnes sa stala znakou uritch modernch fanikov uprov, ktor, podobne ako Grf, sa chc ditancova od tradinch povier okolo uprov. Obviujem Annu Rice.


[91] "A tohle je nae dcra, Lacrimosa."

Lacrimosa je latinsky 'pln sz', o odpoved uplakanej osobnosti Laci. Je to tie prv slovo tradinej latinskej zdunej ome:

"Lacrymosa dies illa
quae resurget ex favilla
judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus,
pie Jesu, Jesu Domine,
dona eis requiem."

To mono pribline preloi takto:

, slzav je de
ke sa z popola zdvihne
vina, ktor m by sden.

Teda uetri ho, Boe,
Dobr Jei, Jei Pn,
daj mu spoinutie.


[94] "Krlovna dl njak pilulky proti bolesti hlavy z vrbov kry."

Ako sme u raz poznamenali (Otec prastek [183]), vbov kra obsahuje aspirn.


[96] Agnesina lev ruka se zkroutila... jakoby o vlastn vli.

Podobn problm m hrdina kultovnej pardie na horor 'Evil Dead II', ktor to nakoniec riei odrezanm ruky. Tto scna mohla kudne by iastone inpirovan filmom.


[110] ... sttn hymnu... vechny ostatn vere maj stejn. Zn zhruba jako '...hnur..., mur..., nur, nur, jnur..., mur, jnur', a tak njakou chvli, ne si nkdo vzpomene na posledn ver prvn sloky, ostatn se chyt a zpvaj tak siln, jak jen to umj.

Krtko po vydan Carpe jugulum Terry napsal poda tohto receptu ttnu hymnu Ankh-Morporku poda hudby Carla Davisa.


[113] "Trollov jsou hloup, trpaslci zlomysln a nevyzpytateln, sktci zl a pidimuci lezou do zub."

Neskr v knihe zistme, e kriatkovia a piadimuci s to ist, ale Vlad asi rozma inak.


[124] "Dobr rno, pani strako," zavolala Agnes automaticky.

Ako bud o chvu Agnes a Starenka rozobera, pre straky je mnoho odlinch rmovaiek, ale vetky sa obecne zhoduj na tom, e jedna straka je neastie. Niektor udia veria, e to odvrtia zdvorilosou, i priamo podlzavosou, ku strakm. Rm, ktor Agnesa opakuje o pr strnok alej, je podobn tomu, ktor sa Mike uil ako diea:

"One for sorrow, two for joy,
Three for a girl, four for a boy,
Five for silver, six for gold,
Seven for a secret never to be told."

Starenkina verzia sa viac podob na ktsku verziu z Brewerovho Slovnka frz a rozprvok:

"One's sorrow, two's mirth,
Three's a wedding, four's a birth,
Five's a christening, six a dearth,
Seven's heaven, eight is hell,
And nine's the devil his ane sel'."

- hoci Starenkina verzia sa od tejto predsa len li, o len dokazuje jej slov, e na to je mnoho odlinch rmovaiek.


[137] "Lady Strigoiulov mi vyprvla, e jej dcera si zaala kat Vendulka" ... "Malkadora Krvoiacov ho pije," prohlsil Vlad.

V rumunine 'strigoi' alebo 'strigoiaca' je modern forma latinskho 'stryx', o znamenalo arodejnicu, ktor men tvar a pije krv. 'Krvopijac' je bulharsky alebo chorvtsky 'pijak krvi'.


[139] "Le sang nouveau est arrive," ekl Vlad.

Kad rok na konci oktbra, prv vlisok tohtoronho vna Beaujolais (boole) je oznaen 'Beaujolais nouveau' a ohlasovan heslom 'Le Beaujolais nouveau est arrive.' Vno je dos siln v obsahu alkoholu aj chuti a je znalcami vysoko cenen. Po pr mesiacoch sa u ned pi, lebo v om bol urchlen fermentan proces.


[139] "Toto je znak dvojitho hada, symbol vodnho kultu ve Milibab," odpovdl klidn.

V Pyramdach m najvy kaz Dios berlu, okolo ktorej s otoen dva hady - sn ten ist symbol. Existuj aspo tri rzne terie o tom, preo svt symboly odpudzuj uprov. Katolcka teria je, e odpudzujca sila je viera nositea a symbol jednoducho tto vieru sfokusuje - take symbol samotn alebo v rukch neveriaceho je neinn. (Toto vytvorilo viac zaujmavch interpretcii, o je to vlastne 'posvtn symbol - jeden film ukazuje chlapka, ktor sa sna zahna upra peaenkou.) Ortodoxn teria hovor, e viera nie je dleit - zzrak urob Boh, nie ten, kto dr symbol. Psychologick teria, ktor uznva zrejme aj Terry, hovor, e inok je iste v mysli upra.


[149] "Jene kdy jsem prostudoval onu spornou partii v originle Druhho omninskeho textu hlava tyi, doel jsem k dosti pokrokov, i kdy odvn teorii, e to sporn slovo, o kter se pedevm jedn, by se dalo pravdpodobn pesnji peloit jako 'vbi'."

Exodus 22:18: 'arodejnici nenech naivu.' asto bolo poukazovan na to, e tu pouit hebrejsk slovo by malo by preloen ako 'travi', ale dkazy pre to s nepresvediv a zaloen len na pokazenom grckom preklade Starho zkona, na Septaguinte. Modern preklady biblie stle hovoria 'arodejnica'.


[152] "Podvejte, tady je to chud kraj a lid se vdycky ivili tm, co jim dala jejich polka a les."

(straten pri preklade)
Toto pripomna biblick prbeh Balmovho osla (Numeri 22:1-41).


[152] Agnes vidla obrzky ptrosa. Take si pedstavte jednoho z nich, ale obarvte mu hlavu a krk zivou lut, na hlavu pidejte chochol per ve vech odstnech erven a dv velk kulat oi, jejich panenky se opile to sem a tam, jak se hlava pohybuje dopedu a dozadu...

Popis mono modelova na 'Emu', vlastnctvo Roda Hulla. Ich dvojloha bola vemi populrna v britskej televzii v 70-tych rokoch.


[153] "Vyndejte si laskav tu vc z st, ano?" podala ho Agnes. "Kvkate jako njak rkosnek."

Pan Punch je hlavn postava v show Puncha a Judy, tradinej zbave britskch det. V hre sa vyskytuje krde, extrmne nsilie, bitie eny a viacnsobn vrady za pouitia rukavicovch bbok. Bbkoherec pouva na vytvranie pecilnych kvkavych zvukov p횝alku, ktor dr v stach. Viac informci v zemeploskej poviedke 'Divadlo krutosti'.


[158] Obrovsk porcelnov korbel na pivo, zdoben zlatem, kter kdy se zvedl, hral 'Ich bin Ein Rattarsedschwein', znmou melodii ze Studentskho kon...

'Ich Bin Ein Rattarsedschwein' znamen 'Som orat prasa', 'rat-arsed' je britsk slangov vraz pre 'vemi opit'. K tudent odkazuje na operetu 'Princ tudentom' Sigmunda Romberga, v ktorej princ tuduje v Heidelbergu a zamiluje sa do barmanky. Vo filme mal rolu princa dajne hra Mario Lanza, ale prli pribral, take sa pouil len jeho hlas pri spevoch. V operete sa spieva 'Pijcka piese' aj dos neastne pomenovan 'Pome chlapci, budme vetci vesel' ('Come Boys, Let's All Be Gay Boys').


[158] "Pro jsi s sebou pivedla Vymydlen mejdlo?"

Pvodn Soapy Sam bol Samuel Wilberforce, biskup z Oxfordu (1845-1869), znmy dodnes pre svoj nestupny postoj k teri vvoja. Jeho meno sa dnes pouva ako rodov nadvka na hocakho kaza, ktor m odline nzory.


[162] "Myslm, e v Glanzpiglu jim muste naplnit sta sol, natlouci jim do kadho ucha mrkev a pak jim useknout hlavu."

Terry tu paroduje, ale vbec nepreha, ohromn mnostvo spsobov, ako sa s uprmi vysporiadavali v zemskej mytolgii. Aby ste mali predstavu, ak zhadn tie povery mu by, tu je citt z alt.vampyres FAQ:

Niektor Cigni v Kosove veria, e brat a sestra, naroden ako dvojat v sobotu, mu vidie uprske mulo, ak si oble spodky naopak. Mulo uteie hne ako ho uvidia obaja.
(Neptajte sa ma, o je to mulo, njdite si to sami.)


[184] "Byl jsi tak spn v Povranovci, to je jasn..."

'Escrow' je prvnick termn pre formlny kontrakt alebo dohodu na nejak prcu, priom dokument je dran treou osobou, km nie s splnen podmienky kontraktu.


[184] "Kad den a v mnoha smrech jsme lep a lep."

Jedna z najranejch mantier pozitvneho myslenia, ktor vymyslel Emile Coue (1857-1926), franczsky psychoterapeut a lekrnik. tdium hypnotizmu ho presvedilo, e autosugescia me vyliei hocio.


[188] Dvaly se do straliv hlubiny, kter se neunavovala tm, aby jim pohled oplcela, nato aby se na n ohlela.

Slvny citt od Nietzscheho: Ak bude dlho umiet do priepasti, priepas zane umiet na teba (z knihy 'Mimo dobra a zla').


[193] Zapojovala je postupn jeden po druhm a zvedala se, a j chodidla trela k obloze, a provedla tak dokonal stoj o rukou na okraji propasti.

Agnesa imituje Laru Croft, hrdinku nesmierne spenej srie videohier 'Tomb Raider'. Terry pripa, e je fanikom Lary.


[195] "To je jenom arodjka," vysvtlovala Staenka. "T si nevmejte."

V Somersete, blzko bydliska Terryho, je jaskya, ktor m podobn rty.


[212] "Jako ten hrdina v Tsortu, nebo kde to bylo. Byl neporaziteln, ale ml jedno slab msto, patu..."

Pozri arodejky na cestch [360].


[214] Muk spustil nprstek. "pirci."

(Pictsies!)
Hra so slovami 'pixie' (kriatok) a 'Piktovia' (obyvatelia ktska v dobe eleznej).


[216] Mezi okrasnmi pedmty a suvenry se najednou objevily doslova stovky modrch pidimuk. Vtina z nich mla piat apky, kter byly zahnuty tak, e jejich piky ukazovaly prakticky dol..."

Terry hovor:
1. Potreboval som nejak podporu pre Pouka Lulu z knihy 'Nohy z jlu', take museli by mal.
2. Poval som piese 'Ukradnut diea' od Laureeny McKennitt.
3. Pretoe kme mus by srandovne-ktsky, prirodzen tere boli 'Udatn srdce' a Rob Roy (filmy typu 'udrime si do Anglicka' uroben udmi, ktor sedia na najvom kuse zeme, ktor bol kedy ukradnut ich vlastnkom podvodmi, genocdou a vojnou)... z oho vylo, e McFglovia by mali by modr.


[220] "Ho, vy zmoci!"

Typick Glasgowsk pozdrav. Vi aj [261]: 'To plcuje?'


[228] "Vy chcete ct, e... uprstv je nco jako... pyramidov prodej?"

Pyramdov predaj je vtedy, ke kad z vaich zkaznkov odchdza a predva mnostvu alch zkaznkov a vy z toho mte zisk. Potom t al zkaznci id alej predva a skaj ten ist trik a tak donekonena, a km kad na svete nebude zkaznkom. Samozrejme, ak ste v tch poslednch genercich, mte smolu. Vo vine krajn je vina pyramdovch hier zakzan. Na Internete je podobn otravn jav, zvan 'scam'.


[231] "... sestenka Carmilla..."

Poviedka 'Carmilla' od J. Sheridana Le Fanu bola jedna z najranejch prbehov o uproch, publikovan v r.1872, dobr tvrstorocie pred Drakulom. Prbeh o kpan sa v krvi panien sa rozprva o Albete Bthoryke (1560-1614), maarskej princeznej, ktor verila, e jej to zachov mlados. Jej meno je asto spjan s uprskymi prbehmi.

Hrbat postava so zobkom, ktor Vlad vol 'vzdialenm prapredkom', je odkaz na strix, netvora rmskej mytolgie, ktor obal zobkom a pil krv.

Terry objasuje: "Agnesa m monos pozrie si 'vvoj' uprov - harpyju, vlasat montrum, Lugosi/ Lee a Byronovsk bastard. A ako to najlepie demontrova, ak nie sriou rodinnch portrtov? Mimochodom, v Carpe jugulum je len mlo uprskych legiend a folklru - dokonca aj uprske pomcky a melny s nzory zo skutonho sveta."


[237] "...Krev je ivot... Vyveliny... nedostatek?"

Ovsek napchal na jednu stranu poznmok psobiv zbierku uprskych historiek. 'Krv je ivot' je hlka z Drakulu; je tesne spojen s kresanskm pohadom na uprov - tak, ako kresania zskavaj ven ivot cez sviatos Kristovej krvi, tak aj upri zskavaj zvrhl verziu ivota.

Porfria je zriedkav genetick choroba krvi, ktor ma symptmy: zl citlivos na svetlo, ervenohned mo a zuby, deformcia nosa, u, vieok a prstov, nadmern ochlpenie a anmia. Zrejme to vysvetuje viacer aspekty legiend o uproch a vlkodlakoch.


[239] Jen v jedn jedin polici nael tiatyicet velmi podobnch popis Potopy svta...

Biblick verzia je prbeh o Noemovi ( Genezis 6-8 ). Mnoho naich mtov m podobn prbeh o tom, ako udstvo bolo skoro plne vyhuben potopou, ale zachrnen vaka jednej osobe, ktor si postavila archu.


[245] "To je z Janeradovy knihy Malleus Malificarium"

'Malleus Maleficarum' (bene prekladan ako 'Kladivo na arodejnice') bolo napsan dvoma dominiknmi v 15. storo ako prruka pre prcu s arodejnicami a posadnutmi. Mnoho z populrnych mtov o stredovekom muen arodejnc, vetne mnohch skok bom sdom, sa prvkrt objavilo prve v tejto knihe. Vi Dobr znamen [479].


[260] "A skknu ti... ti!"

(yin, tan, TETRA!)
To je star severoanglick (nie ktsky) dialekt, pouvan na potanie oviec v Yorkshire a Cumbrii: 'Yan, tan, tethera, methera, pip, sethera, lethera, hovera, dovera, dick.'

Poda jednho dopisovatea, folklrista A.L. Lloyd vysledoval tieto slov a k skupine rumunskch pastierov, ktor prili do Anglicka v 19. storo, aby miestnych nauili nieo o zveaovan std. Slov boli domcimi povaovan za vemi Okultn a Tajomn, km sa nepriznali, e ich pouvaj jednoducho na potanie.


[261] "Skvl prce," zamumlal Verence. "Jak dlouho u vs mm, vy halucinace? Ale je to docela prima."

Verenceho strana dialgu je zrejme modelovan poda sprvania britskej krovskej rodiny, pecilne princa Charlesa, ke s v styku s udom. Verencov serizny a dobre mienen - ale neocenen - zujem o blaho poddanch silne pripomna Charlesa.


[277] Nac mac Fglov se hnali nahoru lesnatm bom hory a dol zarostlou str...

Z Rozprvok Williama Allinghama:

"Up the airy mountain
Down the rushy glen,
We daren't go a-hunting,
For fear of little men;"

Pozri aj Dmy a pnov [302].


[278] "M lebeu ani beicu!"

(Hakkis lugs awa!)
'Hack his lugs away' - odre mu ui.


[278] "Kromto nm d ostrvo."

(uskabarch muckell)
Aby ete viac zbastardili dialekt, Fglovia pouvaj galsk slov. 'Uskabarch' je 'uisge beatha' (voda ivota), t.j. whisky.


[296] "Nebo porci zapral ovesn kae, o bude ekat?"

Zvyajn ponuka je 'troku', ale pre Fglov je to ohromn porcia. Bannock je dobre znmy ktsky chlieb. Fakt, e je priplen, me by odkaz na Bitku pri Bannockburne, slvne ktske vazstvo.


[299] "etl jsem o fnixovi. Je to mtick tvor, symbol, je to -"

Fnixa popsal grcky historik Herodotus ako vtka, podobnho orlovi, s ervenm a zlatm perm, ktor bol stelesnenm slnenho boha antickho Egypta. Vtk il 500 rokov, na konci ktorch si postavil pohrebn hranicu a splil sa. Z jeho popola vznikol nov fnix. dajne symbol vchodu a zpadu slnka bol adaptovan stredovekm kresanstvom ako symbol smrti a vzkriesenia.


[306] "No jiste, pane. Protoe kdy z druh strany ki napklad 'nakopem vm huby i t vae tlust pr- ... prasata,..."

V Zajmavych asoch sme sa dozvedeli, e na Zemeploche je 'psychologick vojna' definovan ako bchanie na tty a vykrikovanie 'Ureeme vm vtkov".


[317] "Ty verbeo! Dy je chabrusnej, nevid?"

(imhoe)
Ben skratka na Internete je IMHO ('in my humble opiniom' - poda mojej skromnej mienky). Terry ma zrejme pecilnu nechu k tejto fraze, ktor sa v praxi asto preklad ako 'a kad, kto so mnou neshlas, je patentovan debil'.


[317] "Toe, ja bych na tutoho doasu ani chlup nezaloil..."

Toto sa vemi podob na opakujci sa ver "I wadna gie a button for her" v bsni Roberta Burnsa 'Sic a Wife as Willie's Wife'. Bse popisuje strane vyzerajcu enu drobnho 'mastnho tka' (ani on nie je Adonis) a pri recitcii je popis eny vyjadrovan mimicky. Je to dobr tip na Burnsov veer (25.januar).


[318] "Tak ti Htua naprudlala slop..."

'Brose' je slvny ktsky ivotobudi, uroben z ovsa, whisky, smotany a... byliniek.


[319] "J myslela, e se mnte v netopry"! vykikla na Vlada.

Toto zvykli robi upri na Zemeploche (vi napr. Sek alebo arodejky na cestch), ale neskr sa nauili lieta bez zmeny tvaru. Zrejme al aspekt modernizcie uprstva.


[322] "Jmenuje se to 'Om ve svatm svm jest chrmu'."

'God is in His Holy Temple' bola populrna viktorinska hymna.


[329] "... i prav Bruta k imonovi: 'Vude tam, kde jest temnota, zaehneme velik svetlo'..."

Izaj 9:1: Lid, kter chod v temnotch, uvid velk svtlo; nad tmi, kdo sdl v zemi er smrti, zaz svtlo.


[344] Stlo tam: POSLECHNETE DETY NOCY... JAK ڊASNOU CHUDBU PROFOSUJ. Mnftrd. by Bergholt Stuttley Johnson, Ankh-Morpork. "To jsou johnsonovky," vydechla. "Stavl je sm Zatracen Hlupec Johnson! Nemla jsem johnsonovky pod rukama u celou vnost..."

Spojen s Igorovou predolou poznmkou 'Storoie Ovocnho netopiera m i svoje vhody' nm to dva znak, e B.S. Johnson bol aktvny poas poslednch sto rokov - z oho sa d usudzova na jeho vek. Citt o 'deoch noci' je z Drakulu, hoci originl nemal ten akcent.

'Johnson' je americk slangov vraz pre 'penis', take tento jedin vrok je sasne aj Starenkino priznanie.


[344] "'Hrom 14'? 'Vl vyt 5'?"

Registre organu s pomenovan poda zvukov, ktor vytvraju, a vky tnu. Podstata zvuku je vak tak, e vku 14 v relnom ivote nenjdete; bude
1. neladi: vina registrov s mocniny dvojky alebo trojnsobky mocniny dvojky pre kvinty,
2. prli nzky.


[373] Ale ne, pomyslela si Agnes. Naopak, to je tch jejich nonch mr zbav.

Existuje citt, pripisovan G.K. Chestertonovi: "Rozprvky nehovoria deom, e existuj draci. Deti vedia, e draci existuj. Rozprvky hovoria deom, e drakov treba zabja." Toto sa vemi podob na Terryho postoj k detskm rozprvkam.


[381] "Pamatuje na pana Harkera a jeho enu?"

Jonathan a Mina Harkerovci s hlavn postavy v Drakulovi.


[381] "Ubli nm snad cibule? Bojme se alotky? Ne."

Hrdina klasickeho romnu 'Som legenda' z r.1954, ktor zostal ako posledn udsk bytos na zemi medzi sammi uprmi, naozaj experimentoval s touto monosou.


[384] Silver zathl drpy a uloil se znovu ke spnku.

Toto je druhkrt, ke Silver zoral upra - v arodejkach na cestch zjedol netopiera - o nm ukazuje, e s aj in spsoby zabitia uprov ako zloite metdy, predpisovan folklrom.


[384] "- z jasnm svtlem zlatm -"

Vemi krotk, sladk modern detsk hymna (vi [430]):

"Jesus bids us shine with a pure clear light
Like a little candle, burning in the night.
In this world of darkness so we must shine,
You in your small corner and I in mine."


[393] "Vzpome - co ns nezabije, to ns posl."

'o ma nezabije, to ma posiln' - populrne slovie, pripisovan Nietzschemu, ktorho morlka by sa Grfovi urite pila.


[395] "Linky a kre a kruhy... oh, co jen budeme dlat..."

arodejnk zo zeme Oz: 'Levy a tigre a medvede, och...'.


[396] "A na toho chlapa s klem si dm pozor. Je s nm njak zbyten hbit. Tak mm dojem, e tady psob njak podivn psychologie nebo -"

Kad si na Drakulovi vimne, e mu strkajci kl do enskho upra je asi tak siln sexulny obraz, ak bolo mon publikova vo viktorinskych dobch.


[403] "Ohni zahbili Bhrevku! Ti... ti hnuhsci!"

Opakovan vtip z kreslenho serilu 'South Park' je zabitie Kennyho nejakm neuveritenm spsobom, na o hovoria Kyle a Stan: "Zabili Kennyho!" "T parchanti!"


[410] "Jmenovala se Zachmurie Nareka."

Zachmurie Nareka (1514-1553, 1553-1557, 1557-1562, 1562-1567 a 1568-1573) je spomnan v Soudnch sestrch. Asi je to len preklep.
[V preklade je to OK.]


[414] "Stah bhn Rudh okho se vhrtil!"

Jeden z neskorch albumov Franka Sinatru mal nzov 'Star Modr Oi sa vracaj'. 'Star erven oi sa vrtili' je piese skupiny 'Beautiful South'.


[425] Ovskv pohled zabloudil nad dk opar, zelen les a fialov hory.

Z nejakch dvodov vdy ke sa vzneene uvauje, s hory popisan ako 'purpurov'. Porovnaj piese 'Krsna Amerika' od Kathariny Lee Bates:

"O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain!"


[430] Zpv vak ani tak nebyl prli naden, dokud Ovsek neodloil oficiln zpvnk a nenauil Lancresk nkter z psn, kter znal od sv babiky, ty pln ohn a hromu, smrti a spravedlnosti, na meldie, kter si mohl lovek pskat, jako 'Om zdupe do prachu nehodn a pozvedne m na nebesa' nebo 'Zapalte ohe Bo'.

Mnoho modernch cirkv preistilo svoje oficilne spevnky, m dalo monos svojim veriacim saova sa na 'mdl chu' novch chorlov.

'Light The Good Light' je zrejme omninska verzia naej 'Fight the Good Fight'.

'Om zdupe do prachu nehodn' je menej jasn, ale mono ho spieva na meldiu 'Bojovej hymny republiky'.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: pondl 29. ervenec 2013 7:26     Pedmt: Pt elefant Citovat

APF: http://www.lspace.org/books/apf/the-fifth-elephant.html


[24] "Korunovace Dolnho krle," ekl Karotka.

Rezonuje s polomtickmi Vysokmi Krmi rska a Britnie v naej histrii, ktor kraovali nad autonmnymi menmi krovstvami. Pretoe trpaslie krovstv s podzemn a tam s najdleitejie ksky najhlbie, dva lep zmysel, ak ich krli s POD poddanmi ako keby boli nad.


[26] ".. berwald zstv hdankou zahalenou v tajemstv plnm zhad."

ahk parafrza toho, o Churchill pvodne povedal o Rusku. Pozri MuiVeZbrani-198.


[38] "Mazanec z kemence. Samozejm napodobenina, sire."

Kame zo Sconu, znmy tie ako Kame osudu, Jakubov vank alebo pilier, je korunovan kame, na ktorom s korunovan ktski krli. Kame bol prenesen do Anglicka, ke Eduard I porazil ktov v r.1296, a odvtedy bol asou korunovanho stolca anglickej monarchie (s vnimkou tyroch tdov po Vianociach r.1950, ke Kame ukradli ktski nacionalisti a potom bol njden 11.aprla 1951 v Arbroathskom optstve.

V sasnosti je Kame (hoci je mnoho chrov o tom, e je falon) 'zapoian' ktsku a mono ho vidie na Edinburgskom hrade.


[40] "..Doln krl to tak dl u od as ekana Krvezbrot.., kter vldl ped patncti sty lety."

Brian Boru (940-1014) bol najslvnej z rskych Vysokch krov.

Na druhej strane, Brian Bloodaxe bolo meno potaovej hry typu platforms 'n ladders pre Sinclair Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC at. v polovici 80-tych rokov.


[55] Ping.. dodal: "To je nen slovo, kter znamen 'zavlaovan louka', pane."

Poda Terryho je 'ping' nreov slovo v Cornwalskom dialekte znamenajce to ist.


[61] "Jednaj, jako kdyby pod jet ili za dob ekana Krvezbrot. A prv takovm kme drudak'ak."

Odpoved v naich nboenstvch chasidickm idom, Amishom alebo hocakmu inmu tradinmu, ultra-ortodoxnmu hnutiu.


[72] "Hoptam Struska, jmno m, pane. Chmm, chmm."

udia sa snaili njs svislos mena s postavou Inigo Montoya v 'Princezne neveste', ale Terry povedal:

"Inigo je proste meno. Taktie Skimmer. Nie je tam iadny zmern odkaz na ni .. Ak mte urit vek, vyrastali ste v Britnii a uili vs histriu tm uritm spsobom, spomeniete si na slvneho architekta zo 17. storoia s menom Inigo Jones - ktorho ste si zapamtali prve preto, lebo m tak pamtn meno."


[82] "Jin kva. Hrozn rychl. Myslm, e vm bude opravdu chutnat."

Espreso.


[90] Prvn strnka ukazovala erb Nesvat e..

Svt Rus a tie Svt ra rmska.

Ke sa crovi Ivanovi Hroznmu zdalo, e mu tureck vyslanci nepreukazuj patrin repekt, priklincoval im turbany na hlavy.

(Ale tak ist historka sa rozprva aj o Vladovi Drakulovi: vraj ke bentski vyslanci si brnili svoje klobky s tm, e maj dipenz a e mu ma na hlave aj v prtomnosti ppea, dal im priklincova klobky na hlavy.)


[90] Erb e byl pro Elniv vkus a pli bohat a hlavn msto na nm zabral dvouhlav netopr.

Znak ruskej krovskej rodiny Romanovcov obsahuje ierneho dvojhlavho orla, o sa potom dostalo aj do inch erbov vchodnej Eurpy, napr. do znaku Raksko-Uhorska. Je tie na albnskej zstave.

Zrejme dvojhlav orol m v heraldike znzorova imperilnu moc, m sa li od jednohlavch orlov, ktor s v tej oblasti obecne pouvan konvennymi krovstvami a krovskmi rodinami.

Ak pjdeme v ase alej dozadu, njdeme tam Svt ru rmsku (pozri predol poznmku), ktor tie pouvala dvojhlavho orla v 15.storo.


[91] "Stbro nebylo v berwaldu teno od Hmyz diety v r.1880.."

Snem z Wormsu (alebo ako to volaj Nemci 'Reichstag zu Worms') bol politick koncil (ovplyvnen rmskokatolckou cirkvou), ktor prebiehal v meste Wormse v r.1521. Na koncil bol pozvan aj Martin Luther, aby brnil svoje reformistick uenie proti hrozbe exkomunikcie ppeom Levom X. Ke tento odmietol odvola svoje nzory, prikzali mu ods a prehlsili ho za vyhnanca, o bol vlastne obsah Wormskho ediktu.


[97] .. pedstaven Kuecho jezera.

Labutie jazero.


[99] "A ty dostane hezky zrn, a to zdnliv dky dodavatelsk firm Penika a syn.."

'Frument' znamen obilie (z latinskho 'frumentum'). 'Frumenty' (kaa z penice) bolo dleit krmivo hydiny v stredoveku a za Renesancie.


[130] .. e dl jist pokroky s nboenskmi pokyny holubm.

Pripomna sv. Frantika z Assisi, ktor sa modlil k vtkom. Pozri DobrZnamen-84.


[270] "Sibyla chce zajet na koupele do Bad Heisses Bad -"

'Heisses Bad' je nemecky 'horce kpele'.


[351] "Jak krsn je ten snh, sestiky.."

Cel tto sekcia je parafrza echovovej hry 'Tri sestry', kompletne vetne echovovskch nedorozumen a prestvok.


[352] "Kdybychom se pesthovaly do Bjonku.."

Tri provincionlne sestry v echovovej hre si stle pamtaj ich minulos v Moskve, ale len prostredn sestra na to mysl a ti sa tam vrti.


[354] "Mme jedny pochmurn a nepotebn kalhoty po strku Vovi," ekla jedna vhav.

'Strko Va' je in vek echovova hra. 'Pochmrne a nepotrebn' vystihuje vinu echovovch drm celkom presne. Rusk slovo je 'toska' - druh unavenej, vdncej nostalgie.

Celkom zaujmav je, e nohavice strka Vu sa NEvyskytuj v iadnej z echovovch hier. Ako poznamenal Terry na a.f.p.: "Samozrejme, e nie. Ke ich zobral Elnius.."


[392] Nazvala je 'podlidmi'.

Doslovn preklad nacistickho slova 'Untermensch', ktor bolo pouvan na oznaenie nerijcov.


[394] "Rozstlejte ta zatracen vrata!"

i u zmerne alebo nie, tento ksok rezonuje s klasickm britskm kultovnm filmom 'Italian Job'. Jedna postava dostane prkaz otvori sejf a skon to tm, ze rozbije cele auto. To bolo nasledovan slvnou hlkou: "Mal si rozstriea len tie zatraten dvere!".

Navka tu disponuje podobnou vekosou overkillu.


[430] "Ano.., 'radost ze sly'."

Takto slogany silne rezonuj s heslami nacistickho Nemecka, ako bolo 'Arbeit Macht Frei' (prca oslobodzuje), neslvne pouitmi na vchodoch do rznych nacistickch koncentranch tborov.

'Sila z radosti' (Kraft durch Freude) bolo meno vekej nemeckej nrodne socialistickej odborovej organizcie, ktor svojim lenom poskytovala dostupn aktivity vonho asu, ako boli koncerty a vlety. Prv prototypy chrobkov Volkswagen boli skutone znme ako 'KdF-Wagen'.


[479] "A proto m lidsk ui po celch zdech?" "Takov mladick expheriment, shre."

Na univerzite v Massachusetts (MIT) urobili slvny pokus s tkanivom, v ktorom naokovali bunky udskej chrupavky na biologicky degradovaten tk v tvare ucha at potom spene implantovali na chrbt myi.

Vsledn obraz ivej myi s uami na chrbte sa potom stal vemi znmy, hoci prbeh je niekedy prekrten vtom zmysle, e ilo o genetick ininierstvo alebo o transplantciu skutonho udskho ucha, o ani jedno nie je pravda.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: pondl 05. srpen 2013 7:41     Pedmt: Pravda Citovat

APF: http://www.lspace.org/books/apf/the-truth.html[14] Pak se oba strn vydali rozbahnnmi ulicemi, padajcm snhem a detm k Vodn brn..

Zichrhajc a Tulipn vstpili do Ankh-Morporku cez WaterGate, o je celkom patrin, ke si neskr uvedomme Gaspodove pseudonymy (s.288) a meno organizcie, ktor si ich najala (s.102).


[17] Mohlo se mi s Fu'Shooyem dait docela dobe.

(Fuuj)
Feng uei je star nska filozofia designu, ktor ver, e umiestnenie a fyzick charakteristiky nbytku v obydl ovplyvuj astie a spech vlastnka.


[19] Nad vesly se sklnli dva mui.

Postavy Zichrhajca a Tulipna dos frustruj Terryho v tom zmysle, e mnoho, mnoho ud cti, ze s 'zrejme' postaven na pnoch Croupovi a Vandemarovi z novely 'Nikdykde' Neila Gaimana (t sa nazvaj Star firma a navzjom sa oslovuj 'mister'). Alebo 'zrejme' zaloen na thugoch Julesovi Winfieldovi a Vincentovi Vegovi z filmu 'Pulp Fiction' z r.1994 (a v 'Pravde' je znan poet odkazov na 'Pulp Fiction'). Alebo zrejme postaven na pnoch Wintovi a Kiddovi z bondovky 'Diamanty s ven'. Alebo zrejme zaloen na dvoch Ronoch (ktor sami seba nazvaj Menedment) zo serilu 'Hale and Pace' televzie BBC. Alebo..

Terry samotn bol nten k tomu poveda:

"1. Termn 'Star firma' urite nevymyslel Neil. Zd sa mi, e prvkrt sa objavil medzi bookmakerami, ale videl som, e takm spsobom boli oznaen aj bratia Krayovci. Minimlne od 60-tych rokov nzov 'Firma' zaal ma vznam 'zloineck gang'. A na Zemeploche sa objavil dvno pred 'Nikdykde'.

2. Knihy a filmy s pln prov zlch chlapkov, ktorch mono prirovna k Zichrhajcovi a Tulipnovi. Pouva sa to u dlho, predlho. A to je dvod, preo som ich pouil a pravdepodobne aj dvod, preo ich pouil Neil. Mte ma trojicu gangsterov (s lohami 'vek tun, mal achovit a boss'), ale dynamika je tam in. Ke mte dvoch, tak jeden me vdycky druhmu vysvetova, o o ide..

o stoj za zmienku, sa tka ostatnch prameov: Ron a Ron zo serilu 'Hale and Pace' fungovali presne prve preto, lebo udia u vtedy poznali ten archetyp."


[26] "Vy jste Gunilla Dobrohor?"

Johan Gutenberg bol nemeck (aspo tak to tvrdia Nemci) vynlezca vymenitench litier v r.1450, najviac slvy zskal za Gutenbergove biblie.


[26] "Dej mi tcicerovou mnusku e, Caslone, ano? Dky."

Caslon je dobre znmy druh psma, pomenovan poda jeho tvorcu Williama Caslona, ktor ho vydal v r.1730. Bol to vemi spen a populrny font v Eurpe aj v Amerike: Prv vydanie americkej Deklarcie nezvislosti a stava boli vytlaen v psme Caslon. Pozri s.70 a 242.


[31] "Jsme ochrnci l, pnov."

Winston Churchill povedal: "V asoch vojny je pravda tak vzcnos, e mus by oetrovan bodyguardom klamstva." Kad kniha s nzvom 'Pravda' teda mus tie nejakch ma.


[39] A pak zaala vlka s Kla..

Prbeh o tejto vojne je detailne rozpsan v 'Hrr na n!'.


[41] "Z-a-b-a-v- v--s v-e v-o-l-n--m -a-s-e -" zamumlal potichu.

Rozvoj reazovch listov a pyramdovch schm typu 'Zarobte si rchlo peniaze' (asto presne s takmto titulom a obsahujcich znaky $$$) tvoril hlavn as prvch vn internetovho spamu (nevyiadanch objemnch sprv).


[50] "Slyel jste nkdy o s-obchod?"

Rezonuje s e-obchodom alebo elektronickm biznisom, t.j. obchodom cez Internet.


[51] "Ped tisci lety jsme si mysleli, e je svt podobn mse," ekl. "Jet ped pti sty lety jsme byli pesvdeni, e je svt koule. Dnes u vme, e je svt naopak ploch a kulat a e ho vesmrem nese na svm kruni obrovsk elva." Obrtil se a vrhl na nejvyho veleknze krtk smv. "Nenapadlo vs nkdy, jak tvar asi bude n svt mt ztra?"

Vo filme 'Mui v iernom' z r.1997 postava Tommy Lee Jonesa hovor: "Pred 1500 rokmi kad vedel, e Zem je stredom vesmru. Pred 500 rokmi kad vedel, e Zem je ploch. A pred 15 mintami ste vedel, e udia na tejto plante s sami. Predstavte si, o sa dozviete.. zajtra."


[50] A kdy u se o tom mluv, jak to ovlivn kvalitu buchet?

Spolu s odkazom na varenie v predolej vete to tie odkazuje na Printers Pie, termn pre poprehadzovan litery, ktor pre aliu prcu musia by utrieden alebo preliate na in litery - o do toho kontextu presne zapadne.


[60] "Ped nkolika lety jsme tady mli to fiasko se Svatm lesem, Holy Woodem.."

Fiasko je detailne popsan v 'Pohyblivch obrzkoch'.


[60] "A pak tady byla ta hudba, v n, jak kali, znlo kamen, tenhle.. rock.."

A tento prbeh je vyrozprvan v 'Tkm melodine'.


[60] "..kdy se pan Hong rozhodl otevt si Ryb jdelnu s donkou pes ulici U t veselch test na Movkov ulici, a to pesn na zatmn Msce."

Odkaz na H.P.Lovecrafta. Pozri MuiVeZbrani-221.


[70] Bodoni, kter, jak se zdlo, byl v tiskrn Gunillovm zstupcem..

al vemi prhodne pomenovan trpaslk: Bodoni je dobre znmy typ psma navrhnut na konci 18. storoia talianskym tlaiarom Giambattisom Bodonim, ktor sa stal riaditeom tlaiarne pre vojvodu z Parmy. Toto psmo si zskalo reputciu skr za eleganciu ako za presnos.


[76] "Blhev bliva, blhev bliva!" odpovdl Star Smra Rum tajemn.

Odkaz na praktiku 'faka piva' starch bruchomluvcov. plne vysvetlenie vi Pyramdy-75.


[89] Nelnci klan se zaali chovat jako spoleensk smetnka.

Tony s naja trollovia, ekvivalent kpov alebo donov v Mafii. Ale tie sa snaia pripoji sa k 'Tnu', o bol termn pre vodcov mdy v 18. storo.


[91] .. z dynastie 'un I'un Ka?

(un unka - v originle P'gi Su)
'Peggy Sue' je nzov jednho z mnohch hitov Buddy Hollyho.


[102] "A te... prohlauji, e tato schze Vboru pro odvoln Patricije kon."

kandl Watergate s preniknutm do miestnost Demokratickho Nrodnho Vboru v r.1972 bol postupne sptne vysledovan a k Vboru pre znovuzvolenie prezidenta. Nixon poprel hocak osobn as, ale zznamy na pskach dokzali opak.


[119] "Vte, jak se k uzence v rohlku v Quirmu?" zeptal se pan Zichrhajc..

Hlky zo slvneho dialgu z 'Pulp Fiction':

Vincent: "A viete, ako volaj.. tvr-librk so syrom v Pari?"
Jules: "Nevolaj ho tvr-librk so syrom?"
Vincent: "Ani nahodou, tam maj metrick systm. T hovno vedia, o je to tvr-librk."
Jules: "Tak ako ho potom volaj?"
Vincent: "Volaj ho 'Krovsk' so syrom."
Jules: "Krovsk so syrom. A ako potom volaj Big Mac?"
Vincent: "No, Big Mac je Big Mac, ale oni ho volaj 'le Big Mac."


[134] "Sem Rocky," zahuhlal se sklopenm pohledem.

Boxujci troll menom Rocky, ktor je stle dolu.. Je skutone udivujce, e to Terrymu trvalo tak dlho, km priiel s tmto trollm menom. Samozrejme, ide o filmy 'Rocky' so Sylvestrom Stallonom.


[136] Pravda vtz!

Slvny citt z biblie (Jn 8:32): Poznte pravdu a pravda vs uin svobodnmi.
[Ale Kantrkov preklad je patrinej.]


[148] "Oh? Vy jste podepsal Slib?" pozvedla Sacharza obo.

'Podpsanie subu' sa zvyajne rob pri vstupe do spolku Anonymnch Alkoholikov (alebo hocakho inho zdruenia abstinentov).


[154] ..e le obhne svt dv, ne si pravda sta obout boty.

Citt pripisovan Mark Twainovi, ale aj Jamesovi Wattovi, ktskemu vynlezcovi.


[172] "Asi se mi tam primchal prch z koberce," zamrail se Otto.

udia pekulovali, e toto me by odkaz na rzne predol vskyty podobnej tmy (napr. v prcach H.P. Lovecrafta), ale Terry povedal:

"Ach, t alt.fan.pratchett! Pozrite, niektor tmy s jednoducho tak strane zrejm, e ich nikto nemus vybera od *nikoho*. Vampr sa rozpadne na prach, pozmette prach a mte sp vampra - sn s primieanym smetm, chlpami a omrvinkami."


[215] Ankh-Morporsk Informtor

Ekvivalentn National Enquireru v tom, e obsahuje vemi vynaliezav novinky.


[217] "Jo, Krle Zlat eky," pikvl trpaslk.

'Kr Zlatej rieky' je klasick rozprvka Johna Ruskina z r.1842.

Terry dodva:

"A dovote mi poveda tu a teraz, e prakticky vetko v karire Kra Jindicha je dos zaloen na skutonosti (s vnimkou trollov)."


[222] "Pes mus mt osobnost. Osobnost se hodn pot."

Zas citt Julesa z 'Pulp Fiction': "Nezachdzal by som tak aleko, e by som nazval psa zahnojenm, ale urite s pinav. Ale pes mus ma osobnos. S osobnosou alej zjde."


[222] "V dejinch msta, gentlemani, probhly v rznych dobch soudn procesy se sedmi prasaty, skupinou krys, tymi komi, jednou blechou a rojem vel."

To odpoved ZemNEploche: pozri Stre-347.


[226] "A pak.. pak si na jeho -an prdeli udlm novej stedovk!"

Citt z 'Pulp Fiction', vysloven Marcellusom Wallaceom, ke ho niekto rozlil.

Ke sa ho ptali, preo zmenil pvodn slovo 'ass' na britskejie 'arse', ale zachoval americk pravopis slova 'medieval', Terry odvetil:

"Lebo sa mi to viac pozdvalo a mm na to prvo. Ale 'ass' je mkk, smutn slovo."


[242] "Tak pro n sko, Goudy," zamrail se na nj Bodoni.

Toto pripomna Frederica Williama Goudyho, americkho maliara psma, ktor navrhol viacero fontov Goudy ako aj font Berkeley Old Style.


[256] "Jak se jmenoval ten hrdina, kter musel za trest valit obrovsk kmen nahoru do kopce a pokad, kdy se mu ho podailo dostat a nahoru, kmen se mu skulil zpt a on zanal znovu?"

Sisyfos z grckej mytolgie. Vi Erik-158.


[267] "A tu krabici, do n se ukldal, u nhodou nemte?" zajmal se pan Tulipn, kter stle jet obracel svcen v rukou.

Tto scna sa vysmieva televznym programom typu 'Antiques Roadshow', kde udia prinaj svoje staroitnosti, aby ich urili a ohodnotili experti.

Ke sa ho ptali, i to je zmern odkaz, Terry odvetil:

"Mj boe, ve u sa to nedalo urobi zrejmejie.. 'Dostali by ste viac, ak by ste mali pr' a 'Ete mte krabicu, v ktorej bol uloen?' a blaen vraz na tvri vlastnka, ke si uvedomil, e m na dosah balk peaz. A na to, e na konci relcie sa z neho niekedy vysmiali, o sa mi zd hanebn."


[285] NAPL LOVK, NAPL MRA?

'Morolovek' bolo vek stvorenie (vekosti loveka, ale s krdlami), ktor videli viacer obyvatelia Zpadnej Virgnie v druhej polovici 60-tych rokov a obrne o nich v tom ase referovali miestne noviny ako aj pltok 'Fortean Times'. Pozri DobrZnamen-195.


[286] ..Hobsonovch stj.

Skrtka Willie Hobson vytvoril zemeplosk ekvivalent poschodovch parkovsk.

To je zvl᚝ vznamn (ako to potvrdil sm Terry) vo svetle faktu, e pvodn Deep Throat z Watergate donal svoje informcie do .. poschodovho parkoviska.

Taktie, Thomas Hobson (1544-1630) bol sprvca stajn v Cambridge, po ktorom bol nazvan pojem 'Hobsonova voba' (ktor vyzer na prv pohad ako voba z dvoch monost, ale v skutonosti je relna len jedna monos). udia, ktor si u neho prenajmali kone, si mohli prezrie vetky dostupn kone, ale nakoniec si mohli vybra len toho, ktor bol najbliie ku dverm. Tak si Hobson mohol prevetra vetky svoje kone.


[288] "Mete mi kat.. Zludn Femur."

Deep Bone -> Deep Throat, meno informtora v afre Watergate. Pozri s.102 a 286.

[Ned mi to: Deep Thought (Hlubina mylen) je pota zo Stoprovho sprievodcu po Galaxii, ktor bol nazvan poda filmu Deep Throat, ale tie achov pota od IBM, ktor bol nazvan poda tejto knihy.]


[318] ".. u ns v Schshundu."

Schueschein -> Shoe Shine (krm na boty, tie isti bot).


[412] "'Velmi nepjemn osoba'," etla. "No to mi ekni, co to mus bt za osobu, aby si nco takovho dala vyplit na nprsn taku."

Tak osoba, ako Jules z 'Pulp Fiction'. Mal na peaenke napsan 'Bad Motherfucker'.


[419] "Take ty nm dovol pout jeden z tch vaich '-anch' lis, nebo j ti '-an' ustelm tu tvoji '-anou' hlavu!" zajeela.

Honey Bunny nhle a neoakvane skrkla na zkaznikov kaviarne v 'Pulp Fiction': "Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfuckin' last one of ya!".


[433] KDO V, JAK ZLO SE UKRV V SRDCI LOVKA.

'To vie len tie!' (the shadow knows)
Tto otzka a odpove tvorila vodn slov jednej z najpopulrnejch rdiovch show v histrii 'Detective Story' (prbeh detektva), neskr rchlo premenovanej na 'The Shadow'.


[444] "Kat den a fe fech smrech jsme lep a lep."

'Kad de, v kadom smere sa stvam lep a lep' bola mantra, ktor zaviedol do psychoterapie Emile Coue v r.1920 ako formu autosugescie.


[465] "Nedal jste ho uvznit do njakch vlhkch katakomb?" zaala podezvav Sacharza. "Nedal jste mu hlavu zakovat do elezn masky.."

'Mu so eleznou maskou', romn od Alexandra Dumasa z r.1846.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: steda 07. kvten 2014 8:25     Pedmt: Zlodj asu Citovat

APF: http://www.lspace.org/books/apf/thief-of-time.html


Terry o inpircii:

"Vetko zaalo, ke som si pred pr rokmi pretal lnok o pravch sklenench hodinch s jedinou kovovou siastkou (jej pomal pohyb sa mi zafixoval v pamti). Zd sa mi, e ich vyrobili v Nemecku. Nevyhnutn nasledovn krok bol npad o dokonalch hodinch, ktor zastavia as. Take to musela by kniha o Zuzanke, pretoe tto je stvorenie mimo asu.. o za sebou pritiahlo Smra a Auditorov, s ich znmym odporom k ivotu.. a u to jelo."


[titul] Zlodj asu

Zo starho prslovia: Otanie je zlodej asu.


[8] .. naden pro zdrav sporty (Pozn. autora: Pri jejich provozovn se pouvaj hlavn velk, ale opravdu hodn velk nafukovac me.) ..

Kli z nudistickch filmov z 50-tych rokov bola skupina ien, ktor si prehadzuj vek nafukovacie lopty.


[8] Bl se tm neodvratn tragdie v podob tisc tun plovoucho eleza, doprovzench zvuky, z nich by byl velmi vzruujc soundtrack..

Film 'Titanic' z r.1997.


[19] Obas se ozvaly i trky zvuk, kratik smch, vzlyk, vkik a z jakhosi dvodu tak trek melodie hran na xylofon, pi nm se Smr zarazil a chvli pemlel.

Odkazuje na konverzciu Zuzanky a Alberta v 'Tkm melodine' (100):

"J tm chci ct, e jsem jen obyejn dt!"
"Posly, ostatn dti dostvaj xylofonky. Ty nepros ddeka, aby si sundal vestu!"


[24] "Jsem Myria LeJeanov. Lady Myria LeJeanov."

(v originle: My sme Myria LeJeanov.)
Meno Myria rezonuje s anglickm slovom 'myriad', ktor znamen 'obrovsk slo' alebo 'zloen z vekho mnostva vec'.

V biblii (Marek 5) Jei stretne loveka v krajine Gerasen, ktor je posadnut nie jednm, ale mnostvom neistch duchov: "A zeptal se ho: 'Jak je tv jmno?' Odpovdl: 'M jmno je Legie, ponvad je ns mnoho." (Jei dovolil duchom opusti loveka a prejs do stda prasiat [pekn fantasy]).

Inmi slovami (ako to Zuzanka vysvetl neskr [374]), Myria(d) LeJean (legie) je perfektne vhodn meno pre vek skupinu (zlch) duchov, ktor riadia udsk telo.


[28] "To je Xenv paradox."

Filozofa Xena a jeho paradoxy sme u stretli predtm v Pyramdach. Pozri rzne poznmky o filozofoch v tej knihe.


[29] "Od brat Krim.."

Odkazuje na 'Rozprvky bratov Grimovcov', vek knihy povest a rozprvok, zozbieran a vydan v 19. storo nemeckmi bratmi Jacobom a Wilhelmom Grimmom.


[39] Pozn. autora: Mon, e neexistuj dn lce, jak tihle filozofov kaj, ale to pak vyvolv otzku, pro se objevuj pedstavy polvek.

Nemyslm si, e existoval niekedy filozof, ktor vyslovil vrok o lyiciach, ale vrok 'Neexistuje iadna lyica' je samozrejme jeden z dobre znmych metafyzickch blbolov z pvodnho filmu 'Matrix'.


[41] "Poslal ho mistr Take? Pamatujete?"

'Soto' je priezvisko Marca Sota, ktor vyhral dobroinn drabu na prvo objavi sa ako postava v romne o Zemeploche.


[43] "Take tvrd, e ho vidl pedvdt pozici kojota!"

Odkazuje na 'techniku eriava', preslven filmami 'Karate Kid'. Bojov umenia obecne a Kung Fu pecilne maj mnoho technk a tlov pomenovanch poda zvierat, napr. 'pozcia koa'.

A tie existuje 'pozcia' Wile E. Kojota z kreslench filmov o Roadrunnerovi: zastav sa vo vzduchu na pr seknd predtm, ako spadne do priepasti.


[50] .. a ven na dlabu vypadl se zazvonnm krump.

Neskr v knihe (s.199) Lobsang hovor, e postavenie hodn, ktor bud tika naraz s vesmrom, nie je mon, pretoe "bylo by to jako otvrat bednu, kdy jste pidlo nechali uvnit", ale to sa prve tu stalo, lebo Jeremi mal urit pomoc. Pekn mal proroctvo.


[86] Opat nikdy neovldl umn cirkulanho strnut.

Cirkulan *dchanie* je technika dchania cez nos so sasnm vdychom cez sta. To dovol muzikantom na dychovch nstrojoch v prpade potreby dra jeden tn cel minty.


[102] "Jest to cesta pan Marietty Kosmopilkov, Quirmsk ulice 3, Ankh-Morpork, pokoje k pronajmut, ceny pijateln."

Pani Kosmopilkovu sme stretli u vo viacerch predolch knihch, ponajc Pohyblivmi obrzkami.


[104] "Prvn je, e m nebude oslovovat 'miste' a j tob nebudu kat podle njakho pitomho hmyzu."

Odkaz na prezvku 'kobylka' z televzneho serilu 'Kung Fu' (pozri DobrZnamen-209).


[158] No ano, je mon, e rybi zanou vytahovat podivn druhy vousatch a lalonatch ryb, kter jste mohli dve vidt jen jako zkamenliny..

Latimrie s najstarie doteraz znme ijce ryby. Jednu vylovili r.1938 na vchodnom pobre Junej Afriky. A do tej doby si vedci mysleli, e latimrie vyhynuli ete na konci Kriedy.


[174] "U jsi neuposlechl mch, baababa, pkaz pedtm. V Omnii, pokud si vzpomnm."

To je pravda. Pozri knihu Mal bohov.


[178] "Qu se zase bav, jak vidm," uklbl se Lu-Tze.

Qu je samozrejme zemeplosk verzia pna Q, vedceho technickho oddelenia britskej tajnej sluby vo filmoch o James Bondovi. Hral ho a do svojej smrti r.1999 Desmond Llewellyn.

Cel tto scna je napsan v tle klasickch dialgov Bonda a Q.

Terry hovor: "Ako som to psal, poul som stle Llewellynov hlas. Qu sa vrtil - ale u to nie je Desmond Llewellyn. koda."


[179] - beng! a karma zhasla.

'Instant Karma!' je nzov znmej pesniky Johna Lennona.

[a tie plynov prietokov ohrieva vody od vrobcu KARla MAchka (obdivujem pana Kantrka, ako to utrafil).]


[187] Pistihl se, e svmu novmu pnovi k pan Tiklek.

"'Kaj se, Harlekne!,' ekl Tikttor" je nzov klasickej scifi poviedky Harlana Ellisona. Poviedka popisuje dystopick spolonos, riaden a asovo regulovan a na mikrosekundy dikttorom asovaom, ktorho prezvaj Tikttor. asovaa vyzve na sboj slobodomysen Harlekn (ktor stle mek - o je v tej spolonosti zloin, trestan smrou).


[195 - poznmka] "My, a mrtv! Promite? Copak musme bt u veho?"

Z filmu 'Frankensteinova nevesta'. Pozri Obrzky-377.


[216] "To je njak kniha?" ozval se jeden z nich, kter byl zejm vysoce intelektuln. "Kolik slov?"

Odkaz na hru 'ardy'.


[229] Kdy vezmeme v potaz, e se bhem ivota potkala s vlou Zubnikou, kaerem Peen due a Starm ddkem Pot, je zvltn, e Zuzana vyrostla skoro normln a z vt sti lidsk.

Zuzanka stretla Zubniku v Otcovi prastek, kera v Melodine (82) a dedka Pota v Nohch z jlu (126).


[271] "Pan ern, pan Zelen, slena Hnd, slena Bl, slena.. lut. A pan Modr."

Pripomna zloincov z filmu Quentina Tarantina 'Gauneri' z r.1992 (Pn Biely, pn Oranov, pn Blond, pn Ruov, pn Hned a pn Modr). 'Blond' teda Terry interpretoval ako 'slena .. lt'.


[398] Ta pedstava byla podivn pitaliv.

'Podivn atraktor' je pojem z matematiky, konkrtne z terie chaosu a tdia dynamickch systmov.


[399] Pt Jezdec vyjel a na ceste ho provzela jemn vn pikantnho sra.

Apokalypsa (6:8 ): "A hle, k sinav, a jmno jeho jezdce Smrt, a svt mrtvch zstval za nm."


[410] 'Oh, m tlapky a vousky?'

Biely Krlik v 'Alenkinch dobrodrustvch' stle mek (t.j. m problmy s asom) a lamentuje ", moje uk a fziky, ako u je neskoro!". Pozri Melodino-48.


[419] Krys Smrt se mezitm stail vyplhat po hodinch nahoru a te vesele vyhlel nad jejich hornm okrajem.

Z detskej riekanky:

Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory Dickory Dock.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
HrdlodusZaloen: 1.1.2010
Pspvky: 1524

PspvekZaslal: nedle 22. kvten 2016 17:39     Pedmt: Citovat

etl jsem 87. revr od Eda McBaina. Velkomsto, v nm sdl 87. revr, autor obas nazv dvkou. Pe, e kad by si ml dokzat sv velkomsto personifikovat.

Ve Stre! Stre! detektiv Elnius mluv v alkoholovm opojen o mstu jako o ensk.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: nedle 22. kvten 2016 18:51     Pedmt: Citovat

http://forum.discworld.cz/viewtopic.php?p=134761&highlight=#134761
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
HrdlodusZaloen: 1.1.2010
Pspvky: 1524

PspvekZaslal: nedle 22. kvten 2016 19:13     Pedmt: Citovat

Jenik napsal:
http://forum.discworld.cz/viewtopic.php?p=134761&highlight=#134761

Perfektn. Je tu ve.
A pardon.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Ikshorm
len Klubu Terryho Pratchetta


Zaloen: 22.2.2009
Pspvky: 3646
Bydlit: Ankh-Libe

PspvekZaslal: pondl 23. kvten 2016 22:51     Pedmt: Citovat

Dobr veer.
S ohledem na ppravu tvrtho klubovho kalende mm prosbu (nejen) na Jenika. Mm jist kreativn npad, k jeho realizaci by mi pomohla reere vskyt kalend, na kter se v zemploskch knihch odkazuje (pedevm) Staenka Oggov.

Prosm bu do soukrom zprvy, nebo, pokud veejn, aspo najednou, teba sem.

Diky pedem nebo zadem.

Iks
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW strnky
korloidZaloen: 21.3.2017
Pspvky: 230

PspvekZaslal: nedle 18. bezen 2018 13:01     Pedmt: Citovat

Taky se Ti dovolm zeptat na nzor, kter nesouvis se Zemplochou, Jenku.:

Co si mysl o knize pana Pratchetta Johnny a bomba:

Pro se pan s vozkem jmenuje tak, jak se jmenuje? Nesouvis jej jmno s tm, co um?

Jenku, kdybys il v devatenctm stolet tj.bez znalosti vsledku, kam bys zaadil knihy Julese Verna? Do katulky fantasmagorie pro dti?
A jak by mohly bt vynlezy uskutenny, kdy by si nikdo nedovolil pipustit, e by to teba mohla bt pravda a mohlo to fungovat?
Leonardo z Quirmu si um popustit uzdu.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: nedle 18. bezen 2018 17:03     Pedmt: Citovat

Pre dotazy je tu vytvoren zvltne frum Dotazy ohledn Zemplochy.
Dokonca som v om vytvoril vlkno Dotazy.

Knihu Johnny a bomba som tal, ale nejako ma nezaujala.
Zd sa mi tak pre deti.
Neviem, ako sa vol pani s vozkom.

Keby som il v 19. storo: Kdyby jsou chyby.
Na Slovensku hovorme: Keby nebolo keby, boli by sme vetci v nebi.
Neviem fantazrova a neviem si predstavi, o by som tam robil.

...kdy by si nikdo nedovolil pipustit...
Ale oni si dovolili.
Mimo spisovateov boli vedci, vynlezci, ininieri at.
Niektor tali Verna, niektor netali. Mono mnoh tali.
Ale makali.
Bez nich by nebolo 20. storoie tak, ak bolo.

Ete raz zopakujem: kad doba potrebuje snlkov.
A mimo nich potrebuje ud, ktor s nohami pevne na zemi uskutouj tie sny snlkov.
Niektor sny - tie, ktor sa daj uskutoni.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
korloidZaloen: 21.3.2017
Pspvky: 230

PspvekZaslal: ter 20. bezen 2018 17:12     Pedmt: Citovat

Jenku, omlouvm se za pedchoz provokace. A poprosm T: nem kontakt na Dudeho? Pokud ano, mohl bys ho poprosit o aktualizaci seznamu postav z roku 2013 - viz prvn strana thle Tv diskuze? Minimln dopsat Gracina, ppadn vechny dal postavy z knek, kter do toho seznamu nejsou zahrnuty? Doufm v Tvou shovvavost a jet jednou se omlouvm. Embarassed
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: ter 20. bezen 2018 17:36     Pedmt: Citovat

Na Dudeho kontakt nemm.
Aktualizcia zoznamu: Ja si myslm, e sa ned urobi.
Vimni si, e Dude rozdelil zoznam na viacero prspevkov.
Preo tak robil? Ja si myslm, e sa mu nepodarilo zmesti cel zoznam do jednho prspevku.
Teda e vekos prspevku je ohranien. A e tie prspevky s prve na tej hranici, ke u ich nemono zvova.
Teda sa u tam ned ni prida.
Ale to je len tak dedukcia, neviem, i to tak skutone je.
Mono sa adminom podar zvi tie prspevky.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
korloidZaloen: 21.3.2017
Pspvky: 230

PspvekZaslal: steda 21. bezen 2018 20:20     Pedmt: Citovat

Jenik napsal:
Na Dudeho kontakt nemm.
Aktualizcia zoznamu: Ja si myslm, e sa ned urobi.
Vimni si, e Dude rozdelil zoznam na viacero prspevkov.
Preo tak robil? Ja si myslm, e sa mu nepodarilo zmesti cel zoznam do jednho prspevku.
Teda e vekos prspevku je ohranien. A e tie prspevky s prve na tej hranici, ke u ich nemono zvova.
Teda sa u tam ned ni prida.
Ale to je len tak dedukcia, neviem, i to tak skutone je.
Mono sa adminom podar zvi tie prspevky.

Ok, tak jinak: Byls bys schopen, Jenku, udlat seznam postav z Pastsk koruny plus dalch knih, kter Dude nevzal v potaz, a udlat z nich podobn seznam jako Dude, jako dal pspvek?
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Toto tma je zamknuto, nemete zde pidvat odpovdi ani upravovat sv pspvky!    Obsah fra U Prokopnutho bubnu -> Gumbo pan Gogolov asy uvdny v GMT + 2 hodiny
Jdi na strnku Pedchoz  1, 2, 3  Dal
Strana 2 z 3

 
Pejdi na:  
Mete pidat nov tma do tohoto fra.
Mete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.