Obsah fra U Prokopnutho bubnu U Prokopnutho bubnu
Toto frum bylo cel uzameno, je pouze pro ten. Ji nen v plnu jej nkdy znovu otevt. Registrace novch uivatel fra byla pozastavena.
 
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uivatelSeznam uivatel   Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny   RegistraceRegistrace 
 ProfilProfil   Soukrom zprvySoukrom zprvy   PihlenPihlen 

Mort

 
Pidat nov tma   Toto tma je zamknuto, nemete zde pidvat odpovdi ani upravovat sv pspvky!    Obsah fra U Prokopnutho bubnu -> Knihy
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: sobota 19. erven 2010 17:39     Pedmt: Mort Citovat

68:
Tak to se na to teda vn... eru, prohlsil znechucen. Dal ...anej mg! Nenvidm ty ...an mgy!

Nie je to Tulipn zPravdy?
Ja viem, e tak rozprva kad druh grzel, ale bolo by zaujmav, keby sa to potvrdilo.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: ter 10. kvten 2011 20:10     Pedmt: Citovat

APF: http://www.lspace.org/books/apf/mort.html


[17] "kaj mi Mort." TO JE ALE NHODA, ...

Nielen e 'Mort' znamen franczsky 'smr', ale v 'Lehkm fantastine' sme tie poznali (s.119?), e Smrova *vlastn* prezvka je Mort. O ktorej 'nhode' hovor Smr, sa na a.f.p. diskutri doteraz nezhodli.
(V preklade sa spomna Smrtk, take tu to nepoznme.)


[25] ... jedin vc, kter je rychlej ne obyejn svtlo, je monarchie.

Na tomto mieste zana (aspo na nete) vek debata o 'kronoch'. Terry v diskusii uviedol:

"Mm podozrenie, e m je menia zem, tm silnejie vysiela monarcha krony.
Istee vekos kra v pomere k vekosti zeme je dleit faktor. Ak ste kr zeme s desiatimi obyvatemi, muste ma obrovsk prd kronov.
o sa tka pvodu kronov, tieto pochdzaj od Boha. Boh je invokovan pri korunovcii. Boh *potrebuje* tlst ervenovlas dievat a poobliekan kone, ktor nevedia udrat konverzciu mobilnmi telefnmi v skrom. Boh m rd ud s vea prednmi zubami. Boh v tom mus ma prsty, pretoe in by sme u dvno zmasakrovali vetkch krov."


[31] "Kde jste piel ke vem tm mincm?" vyzvdal Mort. V KARTCH.

(Sprvne je: V PRECH). Odkaz na star vchodoeurpsku prax zakrva oi mtveho priatea mincami.

V grckej verzii tohto zvyku sa vkladala jedna minca (obolus) pod jazyk zosnulej osoby. To bolo roben preto, aby mal nejak drobn pre prievoznka Chrona (preval ich cez rieku Styx do podsvetia - ale len ak zaplatili).

Verzia z vchodnej Eurpy m podobn zklad.


[33] S neodbytnost poadavk daovho adu se mu do hlavy drala jedin mylenka.

Potvrdenie prslovia 'ni nie je ist mimo smrti a dan'. Vi aj 'Sek' s.189.


[35] "Budu ti kat kluk," oznmila mu msto odpovedi.

Zpletka s Ysabellou a Mortom a pokusy jej otca o ich zblenie pripomna 'Vek vyhliadky' Charlesa Dickensa (kde napr. Estelle tie stle trv na tom, e bude Pipa vola 'chlapec').


[36] Mort si viml, e na dvech trouby je vyraeno: 'mal moloch (patent)'.

Pec na pevn palivo v naom svete m znaku 'Mal Wenlock'.

Pre tch, ktor nevedia, o je to Moloch, budem citova Brewera (vi aj 'Barva kouzel' s. 113):

"Moloch: Kad vplyv, ktor si od ns iada obe toho najdrahieho. Teda 'vojna' je Moloch, 'dav' je Moloch, 'gilotna' bola Molochom franczskej revolcie at. Meno pochdza od boha Amonitov (Fnianov), ktormu boli obetovan deti v ohnivch ceremniach."

Aby sme boli frov, musme podotkn, e skoro vetko, o vieme o Molochovi, je zaloen na nzoroch ich hlavnch nepriateov.


[42] PRO SI MYSL͊, E JSEM T POSLAL DO STJE, CO? PEM݊LEJ DOBE.

Cel odsek o Mortovom uen a tento odstavec zvl᚝ skma tmu znmu z prbehov, ako s 'Karate Kid', 'Imprium vracia der' a samozrejme televzny seril 'Kung Fu', v ktorch mlad tudent mus robi vea otrockch loh, ktor sa neskr uku ako integrlna sas vuky.


[50] Sto Lat

Posk dopisovate mi povedal, e 'Sto lat' je v skutonosti nzov poskej piesne z veierkov, pribline ekvivalentnej 'For he's a jolly good fellow'. 'Sto lat' znamen 'sto rokov', a slov piesne s:

"Sto lat, sto lat, niech zyje, zyje nm.
Sto lat, sto lat, niech zyje, zyje nm.
Jeszcze raz, jeszcze raz -- niech zyje, zyje nm.
Niech zyje nm!"

o Slovan preta bez prekladu.

Pretoe som zactil stopu, hne som sa sptal na 'Sto Helit', o Terry tie asto pouva. Dopisovate odvetil, e to nie je po posky.


[58?] KOUZLA, TO JE TO JEDIN, CO TO NEN, CHLAPE. (straten pri preklade)

Terry sa v Zemeploskom knone rd hr s morfogenetickmi princpmi, a mne sa zd, e to je prv miesto, kde ich explicitne spomna. Morfogenetika je as kontroverznej terie biolga Ruperta Sheldraka (musel opusti Cambridge). 'Kontroverzn' je slab slovo - ja osobne by som ju nazval 'excentrick'. o nm objasuje, preo je to na Zemeploche samozrejme platn veda.


[70] AS JAKO VSENIC PROUD ODN VE...

Smr cituje bse 'N Boh, naa pomoc v minulch dobch' od Isaaca Wattsa:

"Time like an ever-rolling stream
Bears all its sons away
They fly forgotten as a dream
Dies a the opening day."

Niet divu, e ho Albert zarazil.


[77] Mgdr Ohomil Dobroez, NU (doktor mgie, absolvent Neviditeln univerzity)...

DM(Unseen) znamen, e Dobroez m doktort mgie z Neviditenej univerzity. To je zvyajn spsob zpisu akademickho titulu v Britnii (napr. DD je doktor duchovenstva, PhD doktor filozofie) - hoci meno univerzity by malo by v latinine.


[92] ... jako u koky klby, jene tohle v sob mlo mnohem vce erotiky.

Vi 'Soudn sestry', s.186.


[92] ... kouzeln Aurora Coriolis...

To je iara okolo Cori Celesti (ako naa aurora borealis), ale tie odkaz na Coriolisovu silu, ktor psob na otajce sa objekty.


[96] "Vy asi umrte asto, co?" pokusil se o ert.

Pre tch, ktor nepoznaj tibetsk budhizmus: tam sa ver, e nboensk vodcovia, ktor s duchovne vyspel (Dalajlma je len jedna tak osoba) sa zrodia znovu a bud pokraova vo veden udu. Napr. v r.1993 tak objavili, e 8-rocny chlapec v Tibete je 17. inkarncia Karmapu, a tento bol urchlene odvezen z rodnej dediny do kltora v Tsurphu.

V 'Stre! Stre! uvidme, e opt Lobsang sa skutone znovuzrodil.


[98] Princezna Keli se probudila.

al vtip o blondnkach (tentoraz o Keli), spomete na Ptraci a Ksandru. Vi 'Pyramidy' s.52.


[102] Kdyby Mort nkdy pirovnal dvku k letnmu dni, nsledovalo by sloit vysvtlovn, jak e to den ml na mysli a jestli nhodou v t chvli neprelo.

Ke vezmeme do vahy mnostvo doteraz napsanho materilu o Zemeploche, s jej vysokm pomerom vtipov na strnku, je pozoruhodn, e Terry nerecykluje (alebo nepozorne znovu vyma) svoje vlastn vtipy astejie. Prkladom je tento vtip, inpirovan Shakespearom, ktor bude opakovan o dve knihy neskr (vi 'Soudn sestry, s.280).


[109] ... a princezny byly tak krsne, jak byl den dlouh, a kdy mly k jdlu hrek, tak to bylo ctit pes kolik matrac...

Albert tu skomolil rozprvku bratov Grimmovcov 'Princezn a hrok', v ktorej princezn doke svoju urodzenos budcemu manelovi a jeho matke tm, e ke jej daj pod 12 matrac hrok, neme cel noc zaspa.

Rozprvku si mte stiahnu z Internetu: ftp://ftp.uu.net//doc/literary/obi/Fairy.Tales/Grimm/princess.and.pea.txt.Z

Odvtedy som dostal mail, dokazujci, e najlepia znma verzia tejto rozprvky bola napsan Hansom Christianom Andersenom, a e Grimmova verzia bola zo zbierky vypusten, pretoe je vemi podobn. Nemal som monos si to overi, take ke o tom niekto nieo vie, napte.


[122] karotkov karty a ing Aling

Caroc = Tarok; ing Aling = I Ching: dva spsoby dosta sa k Destilovanej Mdrosti Predkov at.


[131] BUDU J KAT - SMRT SLVA.

V rybrskom svete naozaj existuje populrna muka zvan Greenwellova Slva poda jej vynlezcu, pastora z 19. storoia.


[140] "- a ona si myslela, e on je mtvy, tak se otrvila, jene on se po njak dob probudil, a kdy vidl, e je otrven, tak se sm probodl."

Ysabella zana vymenovva znme tragick romance, vinou skomolen verzie existujcich prbehov. Tento sa objavil v Shakespearovej tragdii 'Romeo a Jlia', ale ete predtm u Ovdia ('Pyramus a Thisbe').


[141] "- take za n noc co noc plaval pes tu irokou eku, ale jednou pila ta boue, a kdy se neobjevil, ona se -"

Toto je poves o Hre a Leandrovi. Leander plval cez Hellespont kad noc k Hre (ktor bola panna (no, urite!) v slubch Afrodity, a teda bene nedostupn). Ale ke pri brke zhasla svieka, ktorou mu dvala znamenie, a bohovia nepouli pre brku jeho prosby, utopil sa a ona sa utopila, ke zbadala rno jeho telo na brehu. Detaily v 'Hra a Leander' Christophera Marlowa.


[148] "No, vd, vae lordstvo, my tady nejradji pijeme makadlici."

Makadlica je zemeplosk ekvivalent buriaku, npoja, ktor pravdepodobn ne-Briti nepoznaj. Je to (vemi) siln mut, pochdzajci z kraja West, presnejie z fariem Somersetu.

O buriaku pe Terry:

"Mem sa poradi s autoritou, ktor ije nealeko - aspo pri ceste tam, cesta sp je ovea dlhia - v skutonej mutrni.

1. Nemte kpi buriak inde, len z farmy alebo z krmy v oblasti mutrne.
2. Nem bublinky. V pohri prepadva na spodok a m sivo-oranov farbu.
3. Najlep buriak je (aspo bol) na farmch, kde je v lisoch pouit olovo; jabln kyselina na olove dva vslednmu npoju kvapky, ktor si budete pamta do konca ivota.
4. Hoci mnoho povest o tom, e tam dvaj vec 'aby to malo telo' s najskr fmy, zrejme nebolo nezvyajn dva do buriaka kus hovdzieho, aby dostal 'silu'.
5. Skutone si pamtm prpad turistky, ku ktorej museli vola sanitku po dvoch pintch (asi liter) buriaka.
6. Bene sme pili *skoro* pintu, ochuten polpalcom limondy; toto sa vol 'mut a olej' a je populrne u ns v okol Mendipsu. Dve pinty je maximum. Spomnam, ke sme sa raz vracali cez pole, jeden kolega, ktor je teraz profesor stredovekej histrie, spadol do starej achty, ale spieva neprestal."


[171] Alberto Malich

Poda povesti Alberto zmizol, ke sa pokal previes obrad AkEnte pospiatku. My vieme, e obrad AkEnte privolva Smra, teda mono predpoklada, e ke ho urobme pospiatku, odoenieme Smra, o je zrejme prina, preo to robil Albert. Naneastie, d sa tie predpoklada, e obrad pospiatku privol *vs* k Smrovi...

V Kente, UK s tie dve dediny s menom Ash. Nie je znme, i to svis v vecou.


[179] krlovna Ezeriel

Odpoved v naom svete Kleopatre, ktor sa tie kpala v osliom mlieku, a nakoniec spchala estn samovradu priloenm jedovatho hada na prsia.


[204] "Nikdy se neple do zleitost mg, protoe odmtnut asto bol."

Ysabell to asi tala (aspo prv as) v Tolkienovom "Pnovi prsteov", kde njdeme ('Bratstvo prstea', kniha 1, kap.III), ako Gildor Inglorion hovor Velkemu Elfovi: "Neple sa do zleitost mgov, pretoe tto s stiv a ahko sa nazlostia". Druh as pochytila z hesla, bene visiaceho v britskch krmch: "Neptajte na sekeru, pretoe odmietnutie asto bol." Pozri aj 'Dmy a pnov', s.384.


[208] ODSTUP, TY ERN NON MRO.

Smr nara na Shakespearovho Macbetha (4.1), kde Macbeth hovor arodejkm: "Vy tajn, temn, non prery, o robte tu?" (preklad Zory Jesenskej).


[214] "Sodomy non sapiens," sykl Albert.

V zbastardenej latine "bol by som poonden, keby som vedel". Pretoe to pozdejie sm Albert explicitne preklad o pr riadkov niie, nikdy ma nenapadlo, e by to malo by uveden v anotcich. Svoj nzor som zmenil, ke z diskusie na a.f.p. a e-mailov bolo jasn, e pr itateov to nepochopilo a myslia si, e Albert *skutone* nevie, o t veta znamen.
(U som to viackrt spomnal: Pratchett pe prbehy, ktor navonok vyzeraj ako rozprvky pre deti, ale zamontuje tam aj veci, ktor pochopia skr dospel (Preto ho maj radi aj dospel). Nakoniec deti nemaj in monos, len postupne dospie. Ke som v detstve objavil slovnk, v ktorom s vysvetovan cudzie slov, tak to bol pre ma ohromn zitok. tal som ho ako detektvku.)


[216] "lovk, kterho omrzel Ankh-Morpork, toho vlastn omrzelo po kolena hlubok bahno."

Pvodn citt je z r.1777 od Samuela Johnsona (znmeho nekodnho pracanta): "Ked je lovek unaven Londnom, potom je unaven ivotom; pretoe v Londne je vetko, o vm me ivot poskytn."

Pr ud si tento citt spojilo s Douglasom Adamsom. Samozrejme aj Adams paroduje Johnsonov citt (Restaurace na konci vesmru, kap.5):

... kdy v jednom z poslednch sel Playtvora vyel lnek nadepsan 'Kdy vs zane unavovat Beta Malho medvda, znamen to, e jste unaveni ivotem', poet sebevrad se pes noc ztynsobil. (preklad Jana Hollanov).


[217] "Obloenou housku s aligtorem," prohlsil. "A hote se..."

Nara na star estrdnu hlku: "Dajte mi sendvi z aligtora a nech to prska!" Terry pouil tento vtip v inom kontexte v "arodejkch na cestch" (s.176).


[221] "Ohostroj?" zeptal se udiven Dobroez.

as o tom, e mgovia vedia vetko o ohostrojoch je odkaz na Tolkienovho 'Hobita', kde vek arodejnk Gandalf bol preslven (v asoch mieru) svojimi ohostrojmi.


[237] ... Ankh-Morpork napklad karbunkl.

Karbunkul je: 1. erven polodrahokam
2. rozsiahle hnisav loisko v koi.


[248] Alberto Malich, Zakladatel Neviditeln univerzity.

Albertovo meno dos rezonuje s Albertom Magnusom (Albertom Vekm). Albertus Magnus (naroden 1193 v Laufingene pri Dunaji, Nemecko) sa stal znmym ako 'Mg' a vo svojom ase to bol asi najslvnej kaz, filozof a vedec. Medzi inmi uil na univerzite v Pari, bol biskupom z Regensburgu a vo veku 84 rokov podnikol dlh cestu z Kolna do Para, aby mohol obhajova vedeck prcu svojho najvieho iaka, Toma Akvinskho, proti tokom a nepochopeniu.


[251] I dont even remember walking under a mirror. (straten pri preklade)

Poda povery chodenie popod rebrk aj rozbitie zrkadla znamen neastie. Teda poda pokrtenej logiky, ktor Terry stle dva svojim postavm, chodenie popod zrkadlo bude katastrofa.


[253] ... e existuj mnohem hor vci ne blskav a dokonale nabrouen bitva.

Vi 'Lehk fantastino', s.43


[268] Vzpomnl si, jak ho kdosi vyvolal do neochotnho byt prvnho oivlho stvoen. Ctl jakousi tupou jistotu, e peije veker ivot a bude existovat jet ve chvli, kdy se posledn bytost v celm vesmru stane jeho odmnou, kdy bude jeho povinnost, obrazn eeno, zvednout idle na stl a zhasnout svtla.

O tri roky neskr, v r.1990 Smr v prbehu 'Fasda' Neila Gaimana hovor:

"Ke existovala prv iv bytos, bol som tam a akal. Ked zomrie posledn bytos, moja loha skon. Zdvihnem stoliky na stl, vypnem svetlo a pri odchode zamknem za sebou vesmr."


[285] TOHLE JE TA TV, KVLI KTER VYPLULY TISCE LOD A SHOELY PLOCH V̎E PSEUDOPOLISU? uasl Smr.

Odkaz na Helenu Trjsku (alebo by som mal hovori Tsortsk?), kvli ktorej zaala trjska vojna. Pvodn citt je z 'Tragickej histrie dr. Fausta' Christophera Marlowa:

"Was this the face that launched a thousand ships,
And burnt the topless towers of Ilium?
Sweet Helen, make m immortal with a kiss!"

Ilium je latinsk meno Trje.


[303] "Kolik mi zbv psku? Ysabell tvrd, e protoe jste m hodiny obrtil, znamen to, e zemu, a mi bude -" NEBOJ SE, ZBV TI HO DOST, peruil ho Smr chladn. MATEMATIKA ZDALEKA NEN TO, CO ZE SEBE DL.

Ale poda udalost, ukzanch v 'Tkm melodine', mala pravdu Ysabell (337: A pak u to byla jen otzka vpot. A Povinnosti.)...


Naposledy upravil Jenik dne tvrtek 12. kvten 2011 10:45 , celkov upraveno 1 krt.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
TheMole
len Klubu Terryho Pratchetta


Zaloen: 20.3.2007
Pspvky: 8011

PspvekZaslal: ter 10. kvten 2011 20:34     Pedmt: Citovat

Jenik napsal:
APF: http://www.lspace.org/books/apf/mort.html


[17] "kaj mi Mort." TO JE ALE NHODA, ...

Nielen e 'Mort' znamen franczsky 'smr', ale v 'Lehkm fantastine' sme tie poznali (s.119?), e Smrova *vlastn* prezvka je Mort. O ktorej 'nhode' hovor Smr, sa na a.f.p. diskutri doteraz nezhodli.
(V preklade sa spomna Smrtk, take tu to nepoznme.)


[31] "Kde jste piel ke vem tm mincm?" vyzvdal Mort. V KARTCH.

(Sprvne je: V PRECH). Odkaz na star vchodoeurpsku prax zakrva oi mtveho priatea mincami.

V grckej verzii tohto zvyku sa vkladala jedna minca (obolus) pod jazyk zosnulej osoby. To bolo roben preto, aby mal nejak drobn pre prievoznka Chrona (preval ich cez rieku Styx do podsvetia - ale len ak zaplatili).

Verzia z vchodnej Eurpy m podobn zklad.


[251] I dont even remember walking under a mirror. (straten pri preklade)

Poda povery chodenie popod rebrk aj rozbitie zrkadla znamen neastie. Teda poda pokrtenej logiky, ktor Terry stle dva svojim postavm, chodenie popod zrkadlo bude katastrofa.
ad 17 - ve dvouknize BK+LF u je Mort - na stranch 344 a 345

ad 31 - ve dvouknize +M upraveno, str. 264

ad 251 - ve dvouknize +M trochu upraveno, str. 454

PS: Laughing This page is in Slovak. Translate it using Google Toolbar? Learn more Not in Slovak? Help us improve
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: sobota 14. kvten 2011 9:41     Pedmt: Citovat

38:
AHA, MORT, ekl. DOBR, CHLAPE. NUE, OPRAVDU A UPMN SI PEJE NAUIT SE TA NEJVT TAJEMSTV ASU A VESMRU?
Ano, pane, chci, pane.
DOBR, STJE JSOU ZA DOMEM, R A VIDLE VIS HNED ZA DVEMI.
Sklonil hlavu. Pak ji zase zvedl.
Mort se nehbal.
JE MON, E BYS MI NJAKOU NHODOU NEROZUML?
Ne tak docela, pane.
HNJ, HOCHU. HNJ. ALBERT M VZAHRAD KOMPOST. MYSLM, E KDY SE ROZHLDNE, NAJDE TAM NKDE I KOLEKO, PUS SE DO TOHO.
Mort zasmuile pikvl. Ano, pane, u tomu rozumm, pane. Pane?
ANO?
Vte, pane, j jenom nerozumm, co to m spolenho stajemstvm asu a vesmru.
Smr tentokrt ani nezvedl hlavu od knihy.
PROTO JSI TADY, ABY SES TO NAUIL.


Zail som nieo podobn, ke som nastpil do vskumu.
Moja prv loha bola donies fovi kouch z istiarne.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: ptek 15. srpen 2014 10:09     Pedmt: Citovat

186:
Slunce se vyplilo nad obzor, rozhodlo se, e to tedy zkus, a zaalo putovat po obloze.
Jene to bude jet njakou dobu trvat, ne se jeho pomal ze rozleje po spc Ploe a zane ped sebou tlait noc.


Ultra-rchla kamera urob bilin snmkov za sekundu.
V spomalenom filme vidme, ako sa pohybuje svetlo: http://www.youtube.com/watch?v=qRV1em--gaM


Nieo in je asozber (zrchlen fotografia).

Kompilcia z rdioteleskopov ALMA: http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_ALMA_Time-lapse_Compilation_2012.ogv
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: ptek 06. kvten 2016 12:35     Pedmt: Citovat

169:
Psmena se po strnce plazila, kroutila a svjela vobran ped tm, aby je etly oi nezasvcenho nemga, a celkov dojem byl velmi odpudiv.

Otec-115:
Psmena a znaky se u nich vznely nad strnkami, nebo vytvely sloit mal ornamenty, jak si vs etly, zatmco jste si je etli.

BoredPanda: Tolga Girgin.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
JenikZaloen: 5.5.2009
Pspvky: 2133

PspvekZaslal: sobota 29. jen 2016 10:00     Pedmt: Citovat

129:
Ale bylo to efektn, co? Asi tomu kaj rychl prolnaka nebo kov stih. Nebo tak njak. Vprmyslu, kde se nejdleitj osob na place k rejo, to mohli nazvat velijak.

Trochu nepresn preklad, ale vyaduje si to dlhie vysvetlenie, ktor si pan Kantrek nemohol dovoli, lebo by rozprvanie stratilo vih.
My si to dovoli mme, lebo na to je uren toto frum.
Take pozrieme originl: An industry where a senior technician is called a Best Boy might call it anything.
Potom si pozrieme Wikipdiu:
In a film crew there are two kinds of best boy: best boy electric and best boy grip. They are assistants to their department heads, the gaffer (in charge of electricians) and the key grip (lighting and rigging), respectively. In short, the best boy acts as the foreman for their department.

Teda: Best boy je asistent hlavnho elektrikra alebo hlavnho kuliska.
Take na paci s dve najdleitejie osoby, ktor s len vo funkcii asistenta.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Toto tma je zamknuto, nemete zde pidvat odpovdi ani upravovat sv pspvky!    Obsah fra U Prokopnutho bubnu -> Knihy asy uvdny v GMT + 2 hodiny
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Mete pidat nov tma do tohoto fra.
Mete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.